Het Vatican Coffin Project

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (Nederland) heeft zich officieel aangesloten bij het Vatican Coffin Project. Dit internationale onderzoeksproject van de Vaticaanse Musea, waarbij ondermeer ook het Louvre betrokken is, richt zich op een specifieke verzameling Egyptische houten mummiekisten afkomstig uit de periode 1069-945 v. Chr., de nadagen van de oud-Egyptische beschaving. De kisten zijn erg bijzonder omwille van hun uitvoerige en kleurrijke beschildering. Door bestudering van de verflagen, -soorten en -technieken willen de onderzoekers de exacte oorsprong en het originele uiterlijk van de kisten vaststellen om ze uiteindelijk perfect te kunnen restaureren.

De afdeling Egyptische en Oriëntaalse Oudheden van de Vaticaanse Musea begon reeds in 2008 met het Vatican Coffin Project. Daarvoor werden alle mummiekisten uit de eigen collectie gehaald. Met de deelname van het Rijksmuseum van Oudheden komen daar nu vier sets (buitenkisten, middenkisten en plankdeksels) bij. Multidisciplinaire teams van wetenschappers onderzoeken de beschilderde kisten met moderne onderzoekstechnieken, zoals chromatografie en spectometrie. Deze laatste techniek maakt het mogelijk om de verschillende verflagen individueel te analyseren en de originele kleuren te reconstrueren.

Daarnaast onderzoeken de wetenschappers de pigmenten en schildertechnieken om de stijl van een bepaalde kunstenaar te herkennen, te bepalen in welk atelier de kisten gemaakt zijn, en te achterhalen op welke manier ze in de vorige eeuw zijn gerestaureerd. Veel mummiekisten verkeren momenteel in slechte staat. De verf bladdert af en de kleuren zijn vervaagd. De database met de gezamenlijke onderzoeksgegevens van het Vatican Coffin Project moet uiteindelijk de informatie opleveren die nodig is om de kisten volgens de meest recente wetenschappelijke technieken te kunnen restaureren.

De meeste van de beschilderde mummiekisten die onderzocht worden, zijn afkomstig uit Bab el-Gasus, een ondergrondse bergplaats in Thebe. Daar zijn in totaal 153 sets kisten gevonden uit de periode 1069-945 v. Chr. Dit was een tijd van politieke instabiliteit, onrust en machtstrijd, waarin hogepriesters van Amon in Thebe steeds meer macht kregen.

Zij brachten de mummies van overleden priesters en hun grafgiften in veiligheid in de sobere ondergrondse galerijen van Bab el-Gasus. De houten kisten zijn uitbundig gedecoreerd om de priesters, ondanks de eenvoud van hun graven, in het hiernamaals de rijkdom aan symboliek en spreuken mee te kunnen geven die voor hen essentieel was. Eind 19de eeuw heeft de Egyptische overheid de kisten uit Bab el-Gasus verdeeld onder zeventien bevriende landen, waaronder Nederland, Frankrijk en Vaticaanstad.

www.rmo.nl

Reacties zijn gesloten.