Drie Gallo-Romeinse tumuli van Grimde (Tienen) voorlopig beschermd

Geert Bourgeois, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft de voorlopige bescherming van de drie Gallo-Romeinse tumuli van Grimde ondertekend. De heuvels, ook wel ‘tommen’ genoemd, zijn grafmonumenten die de macht en de rijkdom van de overledene tentoonstellen. In de loop van de tijd verloren de tumuli echter hun oorspronkelijke betekenis en werd het rondom liggende gebied voor andere doeleinden gebruikt. Het feit dat de drie tommen van Grimde de enige bovengronds bewaarde grafheuvels in Tienen zijn, maakt hen zo bijzonder. In Vlaanderen is slechts xe9xe9n andere vindplaats bekend, namelijk in Gingelom-Vorsen/Kortijs (provincie Limburg).

De eerste wetenschappelijke interesse voor de tumuli kwam er aan het eind van de 18de en het begin van de 19de eeuw. De eerste opgraving volgde in 1813, op vraag van graaf François de Neufchâteau. Deze opgraving had echter weinig succes. De meest succesvolle opgravingen vonden plaats in 1892, onder leiding van baron Alfred De Loë. De bodemopbouw in de omgeving van de tumuli is vrij intact. In de onmiddellijk aangrenzende zone van de tumuli zijn nog een aantal archeologische sporen van begraving bewaard. Deze sporen van begraving dateren uit de Late Bronstijd of Vroege IJzertijd en de Vroege Middelleeuwen.

Het uitzonderlijke karakter van de tumuli wordt eveneens onderstreept door hun rijke grafinhoud. Onder de vondsten die er in het verleden werden gedaan bevinden zich enkele unieke voorwerpen, waaronder het portret van keizer Augustus gesneden uit een edelgesteente, een gouden verlovingsring met inscriptie, een verzilverde bronzen broche en een gouden staafje met de naam Marcus Probius Burrus.

Momenteel worden de tumuli van Grimde bedreigd door erosie. De dikke bomen op de tumuli dreigen om te vallen en kunnen schade toebrengen aan de heuvellichamen. Op de paden, die ontstaan zijn door veelvuldige betreding, ontbreekt begroeiing, waardoor het regenwater langs hier afspoelt. Voor de heuvels zijn er beheersmaatregelen nodig. De toekomstvisie omvat onder andere het verwijderen van de begroeiing met diepgaande beworteling en het opnieuw bedekken van de heuvels met bodembedekkers om erosie tegen te gaan. Voorts is het belangrijk om de tumuli zelf niet meer te betreden. Daarnaast moet een regelmatig onderhoud een goede bewaring van het monument vrijwaren. Dit kan onder meer door een breed maatschappelijk draagvlak te creëren en omwonenden zoveel mogelijk te betrekken bij het onderhoud van het domein.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.