Originele Europese Verdragen nu tentoongesteld in Rome

De originele Europese Verdragen, waaronder het beroemde Verdrag van Rome en het originele Verdrag van Maastricht, getekend in 1992, zijn de komende maanden samen met andere bekende Europese verdragen te bekijken in de Mozaïekzaal van Palazzo della Farnesina in Rome, vlakbij het Foro Italico in het noorden van de stad, waar het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is ondergebracht. De originelen komen in principe nooit uit de beveiligde kluizen, het is dus een unieke gelegenheid om de oorspronkelijke documenten eens met eigen ogen te zien.

De tentoonstelling, georganiseerd door het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, komt er omdat Italië sinds 1 juli 2014 een half jaar lang voorzitter is van de Europese Unie is. Behalve het originele Verdrag van Maastricht zijn er in Palazzo della Farnesina ook de belangrijkste verdragen te zien sinds de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) in 1957. Daaronder het Verdrag van Lissabon en het Verdrag van Rome.

De expo werd een tijdje geleden geopend door de Italiaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Benedetto Della Vedova tijdens een informatie samenkomst van een aantal hoge Europese ambtenaren. De documenten liggen achter gepantserd en getint glas dat speciaal ontworpen is om schadelijke lichtinvloeden buiten te houden.

De originele verdragen zijn in principe altijd veilig opgeborgen in de archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Rome. Daar bevinden ze zich in speciaal beveiligde kluizen waar ze in perfecte klimatologische omstandigheden worden bewaard. De voorbije jaren hebben verschillende Europese landen al vaker gevraagd of ze de verdragen mochten lenen om ze tijdelijk tentoon te stellen in het kader van een eigen Europese herdenking, maar dat wordt normaal niet toegestaan.

In 2007 slaagde toenmalig burgemeester Gerd Leers van Maastricht er na lange onderhandelingen wel in om het originele Verdrag van Maastricht naar zijn stad te krijgen, dit naar aanleiding van het vijftienjarige bestaan van de overeenkomst. De burgemeester trok toen met een hele delegatie naar Rome om het Verdrag, een boek eigenlijk, officieel in ontvangst te nemen. Het gezelschap keerde dezelfde dag per vliegtuig terug. Van de luchthaven werd het getransporteerd aar het filiaal van de SNS Bank op de Markt in Maastricht, waar het meteen de kluis in ging. In de weken daarna was het Verdrag voor iedereen te zien tijdens een tentoonstelling in de Hoofdwacht op het Vrijthof. Het belangrijke stuk werd toen voor 1 miljoen euro verzekerd.

Het Palazzo della Farnesina is niet te verwarren met de Villa Farnesina in Trastevere. De locatie behoorde ooit tot de Orti della Farnesina, eigendom van paus Paulus III, Alessandro Farnese, vandaar de naam. Het gebouw werd in de jaren dertig van vorige eeuw ontworpen door de architecten Enrico Del Debbio, Arnoldo Foschini en Vittorio Ballio Morpurgo en is een typisch voorbeeld van de monumentalistische architectuur van het interbellum in Italië.

Aanvankelijk zou het de hoofdzetel worden van de Fascistische Partij, maar nog tijdens de bouw, in 1940, werd beslist om er het Ministerie van Buitenlandse Zaken in onder te brengen, wat sinds 1959 ook het geval is. Het Ministerie wordt in Rome dan ook steevast aangeduid als La Farnesina.

Het officiële Verdrag van Maastricht inzake de Europese Unie, is eigenlijk een serie afspraken die door de 12 EG-lidstaten op 11 december 1991 in Maastricht werden genomen met als uiteindelijk doel de ‘totstandbrenging van een steeds hechtere Unie tussen de volkeren van Europa, waarin de besluiten zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen’.

Het verdrag werd op 7 februari 1992 door de twaalf regeringsleiders in Maastricht getekend en trad op 1 november 1993 in werking. Daarmee werden ook de vroegere gemeenschapsverdragen (de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal – EGKS, de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA, vroeger Euratom) gewijzigd.

In 1992 kwam het Verdrag betreffende de Europese Unie (Verdrag van Maastricht) tot stand, waarbij in drie fasen de weg werd voorbereid voor de totstandkoming van een Economische en Monetaire Unie (EMU) met een gemeenschappelijke munt, een centrale bank en een financiële markt zonder binnengrenzen. Ook de zogenaamde pijlerstructuur ontstond: een gemeenschappelijk buitenlands beleid en een defensiebeleid (tweede pijler); het streven naar justitiële en politiële samenwerking (derde pijler). Ook voorzag het verdrag in de instelling van een Europees burgerschap.

Het Verdrag van Rome is eigenlijk de aanduiding van twee verschillende verdragen, die tussen een aantal Europese landen na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwamen, het EVRM en het Verdrag tot oprichting van de EEG. Op 4 november 1950 werd tussen de lidstaten van de Raad van Europa in Rome het Verdrag van Rome gesloten, ook wel de Europese Conventie genoemd. De volledige naam luidt het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). In dit verdrag garanderen de verdragspartijen hun ingezetenen een aantal grondrechten en vrijheden.

Ook het in 1957 te Rome gesloten Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA, eerder Euratom) worden wel met de term Verdragen van Rome aangeduid. Bij deze verdragen besloten de zes landen van de EGKS (de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) om een gemeenschappelijke markt te vormen en zich in te spannen voor een vreedzaam gebruik van kernenergie.

Het Verdrag tot oprichting van de EEG werd meermaals gewijzigd. De ontwikkelingen binnen de Europese samenwerking (Europese Gemeenschap en Europese Unie), kregen in verschillende fasen hun wettelijke grondslag in het oorspronkelijke Verdrag tot oprichting van de Europese gemeenschap. In 1967 kregen de drie gemeenschappen (EGKS, EEG en EGA) bij het Fusieverdrag de beschikking over gemeenschappelijke instellingen, één Raad van ministers en één Commissie (in EGKS-termen: de Hoge Autoriteit). Parlement en Hof van Justitie waren al gemeenschappelijke instellingen .

Palazzo della Farnesina
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Piazzale della Farnesina 1, 00135 Rome
Open voor publiek van maandag tot vrijdag van 9 tot 13 u.
Tel. 06 3691 8899
http://www.esteri.it/MAE/IT

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s