Kandidaten gezocht voor onderzoeksbeurs in Rome

De InBev-Baillet Latour onderzoeksbeurs Academia Belgica geeft jonge onderzoekers de kans om in Rome onderzoek te verrichten in taal en letteren, geschiedenis of kunstgeschiedenis. Het interessante onderzoeksdomein voor de periode 2015-2017 is ‘I Fiamminghi en Rome’. De samenwerking tussen de Stichting InBev-Baillet Latour en de Academia Belgica te Rome, voor een bedrag van maximum 75.000 euro op jaarbasis, heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek te promoten over de relatie tussen Italië en het huidige België. Ze wil daarbij het historisch belang onderstrepen van de Belgische bijdrage tot de ontwikkeling van de Italiaanse cultuur en vice versa. De onderzoeksbeurs kan aangevraagd worden voor maximum 24 maanden en minimum 10 maanden. De deadline voor het indienen van de aanvraag is 1 februari 2015.

‘I Fiamminghi’ is niet letterlijk te vertalen als ‘De Vlaanderen’. Het gaat om een grondgebied dat vandaag een deel van Frankrijk bestrijkt, rond Atrecht, Rijsel en Valenciennes, België, het Groot Hertogdom Luxemburg en Nederland. Ondank zijn grote verscheidenheid werd het gebied door buitenstaanders beschouwd als één geheel. Zijn inwoners werden Vlamingen genoemd, flamands, fiamminghi, flamencos, flemish… ook al kwamen ze uit Atrecht, Brabant, Namen, Holland of Luxemburg en spraken ze Vlaams, Nederduits, Frans of Waals.

Sinds de oprichting van de Academia Belgica in 1939 is het onderzoek naar die Vlaamse aanwezigheid in Rome, vooral op artistiek vlak, een centraal thema geweest voor het onderzoek van de instelling. Publicaties van onder meer P. Liebaert, D. Coekelberghs, D. Bodard en N. Dacos zijn hiervan een mooie illustratie. Interessant materiaal over Vlaamse kunstenaars is ook te vinden in het werk van G. Hoogewerf, oud-directeur van het Nederlands instituut te Rome. Ten slotte getuigen de recente publicaties van de hand van G. Sapori, L. Lorizzo, M. Bertin en E. Corswarem van een recente heropleving van de interesse in het Vlaamse kunstenaarmilieu te Rome.

Het onderzoeksprogramma dat hier wordt voorgesteld wil echter veel verder gaan en ook aandacht vragen voor het niet-artistieke milieu: de literati, de humanisten, de ambachtslui, de gewone man. Humanisten kwamen naar Rome voor hun studie en verbleven er vaak jarenlang; graveurs werkten in de talrijke drukkerijen en uitgeverijen die Rome telde; het ‘Belgische’ marmer (o.a. het bekende nero del Belgio) werd alom verhandeld. Hoe kwamen zij naar Rome? Waar en in welke omstandigheden woonden ze? Met wie hadden ze contact? Voor wie werkten ze?

Naar buitenlanders in de Eeuwige stad is de laatste jaren veel onderzoek verricht in Rome. We denken daarbij aan het onderzoek over forestieri geleid door S. Cabibbo, het onderzoek over buitenlandse broederschappen (door o.a. A. Virot), het onderzoeksprogramma over de Duitse natie in Rome geleid door S. Kubersky-Piredda. Ondanks het belangrijke onderzoek van B. Degroof over Sint-Juliaan en J. Ickx over Santa Maria dell’Anima, ontbreekt systematisch onderzoek voor I Fiamminghi. De InBev-Baillet Latour onderzoeksbeurs Academia Belgica wil voor de periode 2015-2017 origineel onderzoek in de Romeinse archieven en bibliotheken promoten naar de Vlaamse aanwezigheid in Rome met het oog op de realisatie van een zo volledig mogelijke cartografie ervan.

De beurs wordt toegekend aan één persoon. Het toegekende bedrag dekt het loon van de geselecteerde kandidaat en de kosten die gepaard gaan met de realisatie van het voorgestelde project. De geselecteerde kandidaat wordt verondersteld aandacht te besteden aan de realisatie van het project inzake publiekswerking. Van hem of haar wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan de organisatie en realisatie van de summer school die de instelling jaarlijks plant. Hij of zij zal minimum een workshop of colloquium in verband met zijn onderzoeksproject organiseren tijdens de duur van de beurs. Bij ontstentenis kan de werkgever beslissen het contract te beëindigen.

De modaliteiten inzake betaling, financiële verslagen en controle worden geregeld aan de hand van een contract tussen de Academia Belgica en de geselecteerde kandidaat. Deze laatste wordt verbonden aan de Academia Belgica en krijgt een Italiaans contract van contractuele medewerker;
De geselecteerde kandidaat verbindt zich ertoe in de Academia Belgica te verblijven voor de hele duur van de beurs. De onderzoeksbeurs staat open voor een postdoctoraal onderzoeker of doctorandus die in het jaar van zijn applicatie zijn doctoraat zal verdedigen. De kandidaat moet ten minste één academische titel aan een Belgische universiteit behaald hebben. Vroegere niet-succesvolle kandidaten mogen opnieuw deelnemen.

Aanvragen dienen per e-mail verstuurd te worden naar het secretariaat van de onderzoeksbeurs: charles.bossu@academiabelgica.it.

Sinds haar oprichting in 1939 is het de doelstelling van de Academia Belgica de Italo-Belgische relaties zowel op wetenschappelijk als op cultureel vlak te promoten. De Academia Belgica werkt daarvoor samen met het Belgisch Historisch Instituut te Rome en de Stichting Prinses Marie-José. De Academia Belgica doet dit door onderdak te bieden aan Belgische onderzoekers of kunstenaars die in Italië hun werk komen vervolledigen alsook door Belgische kunst- en wetenschappelijke realisaties van een hoog niveau voor te stellen aan het Italiaanse publiek. Ze beschikt over een wetenschappelijke bibliotheek van meer dan 80.000 volumes alsook over een concertzaal. Zo is de Academia Belgica uitgegroeid tot een unieke ruimte voor onderzoek, creatie, samenwerking en promotie in het hart van Rome.

http://www.academiabelgica.it

http://www.inbevbailletlatour.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.