Gratis bruisend water aan het Colosseum

De komst van drinkwaterfonteintjes, toestellen eigenlijk, die ook koolzuurhoudend water verstrekken aan inwoners en toeristen was al langer aangekondigd, maar nu duiken ze eindelijk ook effectief op in het historische centrum van Rome. In de rand van de stad en elders in de provincie werden al eerder van deze drinkwatervoorzieningen geplaatst en getest, maar sinds kort kan je nu ook aan het Colosseum terecht voor een frisse slok bruisend water.

Het toestel werd geplaatst aan de uitgang van het metrostation Colosseo. Er komen binnenkort nog meer van dergelijke watertoestellen in het stadscentrum. Met het oog op de vele pelgrims die naar aanleiding van het komende Jubeljaar zullen afzakken naar het Vaticaan, krijgen de plaatsingen bij het treinstation San Pietro en de metrostations Cipro en Ottaviano voorrang.

Ook ter hoogte van de Engelenburcht en vlakbij het Sint-Pietersplein komen er dergelijke watervoorzieningen. Het is de bedoeling op termijn tientallen van deze high-tech drinkwatertoestellen te plaatsen. In de loop van 2016 moeten er in Rome een honderdtal in gebruik zijn, waarvan ongeveer zestig in het historische centrum en de periferie van Rome, en een veertigtal elders in de provincie.

De drinkwater-automaten werden eerder dit jaar al met succes getest. Ondermeer aan het hoofdkwartier van drinkwatermaatschappij ACEA aan Piazzale Ostiense, aan de Mercato della Magliana, de Mercato Appagliatore di Ostia, de Mercato della Laurentina, aan Parco della Musica en in Via Benedetto kon je gratis flesjes bruiswater bekomen.

In tegenstelling tot de klassieke ‘nasoni’, de drinkwaterfonteintjes die je overal in de Romeinse straten aantreft (en die uiteraard gewoon blijven bestaan), kan het waterverbruik van de moderne toestellen worden gemeten. ACEA meldt een gemiddeld verbruik van ongeveer duizend liter per dag en per toestel, waarvan 71% koolzuurhoudend.

De moderne drinkwatertoestellen ontvangen net als de nasoni water uit de Romeinse aquaducten, dat via microfilters en een ultraviolet systeem wordt gereinigd, gekoeld en tenslotte in Rome arriveert. Voor de burgers in Rome zou de installatie van deze drinkwatertoestellen een besparing van zowat 130 euro per jaar opleveren, louter omdat het water gratis beschikbaar is.

Met zo’n voorziening in de buurt, is het dus eigenlijk niet meer nodig om zelf nog water aan te kopen, je kan je eigen flessen vullen. Rome mikt uiteraard ook op de miljoenen toeristen en hoopt hiermee ook de enorme afvalberg plastic flessen te verkleinen met ongeveer 1.800 ton per jaar.

Onderzoek heeft uigewezen dat de gemiddelde toerist in Rome op een doorsnee dag 2,2 flessen water verbruikt. Op warme dagen worden dat vier tot vijf flessen. In Rome worden ieder jaar dus vele miljoenen plastic flesjes bronwater verkocht. Nog veel meer flessen worden opnieuw gevuld aan de talrijke cilindervormige nasoni of neuzen, de publieke drinkfonteintjes van Rome die je op haast elke straathoek en elk plein aantreft. Die worden zo genoemd omwille van de typische gebogen ijzeren tuit, die een beetje lijkt op een grote neus. Dankzij deze nasoni is er in de hele stad steeds een overvloed van heerlijk, ijskoud water beschikbaar.

Sommige mensen schrikken ervoor terug om daarvan te drinken maar er is geen enkele reden om dat niet te doen. Het water dat uit deze nasoni stroomt, behoort tot het beste en zuiverste drinkwater dat er bestaat. De kwaliteit ervan wordt overigens voortdurend gecontroleerd en op een hete zomerdag zijn de vele drinkfonteintjes een dankbare bron om jezelf letterlijk aan te laven.

Eén van de oudste drinkwaterfonteintjes dateert uit 1872 en bevindt zich op Piazza della Rotonda, vóór het Pantheon. De meeste zijn gemaakt van gietijzer al bestaan er ook nog modellen uit travertijn. Zeldzame exemplaren uit de beginjaren zijn de fonteintjes met drie tuiten, zoals er bijvoorbeeld in de Via della Cordonata nog steeds eentje staat. De fonteintjes zijn ondergronds verbonden met een waterleidingnetwerk van zowat 130 kilometer.

De ongeveer 16.000 kubieke meter drinkwater die dagelijks via de kleine drinkfonteinen naar buiten wordt gestuwd gaat niet verloren. Het water wordt gerecupereerd en nadien gebruikt in de tuinbouw, door wasserijen en voor andere doeleinden waarvoor het – niet langer drinkbare – water nuttig kan zijn. Jaarlijks worden aan de Romeinse nasoni zowat 250.000 testen uitgevoerd om na te gaan of de waterkwaliteit nog steeds perfect is.

Rome beschikte reeds in de oudheid over heerlijk helder drinkwater. Het eerste aquaduct van de stad, de Aqua Appia, werd al gebouwd in 312 v. Chr., door Appius Claudius Caecus, de censor, die in datzelfde jaar ook de opdracht gaf voor de aanleg van de Via Appia.

Dat eerste aquaduct vormde de basis voor wat zou uitgroeien tot een gigantisch watervoorzieningssysteem dat het water in grote delen van de stad tot bij de mensen bracht. Om de grote bevolking van Rome van water te voorzien werd op het hoogtepunt in de stad minstens 1.127.220 m3 water per dag geleverd door elf aquaducten.

De aquaducten werden gebouwd om niveauverschillen te overspannen en vormden gaandeweg een uitbreiding van de oudere waterleidingsystemen waarvan de aanleg al in de vierde eeuw v. Chr. was begonnen. De boogconstructies brachten het water vanuit de bergen en veraf gelegen gebieden, over bergen en valleien, naar Rome. Dat gebeurde via gemetselde kanalen zodat onderweg geen verontreiniging kon optreden, bv. doordat dode dieren in het water sukkelden.

Volgens een onafhankelijk onderzoek in 35 steden behoort het Romeinse drinkwater, ook het gewone leidingwater, tot het beste van het land. Het onderzoek gebeurde door de vereniging Altroconsumo volgens diverse kwaliteitsparameters. Ondermeer de aanwezigheid van calcium, fluoriden en sulfaten werd nagegaan, evenals de hardheid van het water en de aanwezigheid van verontreinigende stoffen, pesticiden en metalen. Rome krijgt voor het stedelijke drinkwater een bijzonder goed rapport.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s