Iconische koffiedesigner Renato Bialetti (93) overleden

Re­na­to Bi­a­let­ti, ook wel il papà della moka ge­noemd of de vader van de per­co­la­tor is overleden in Ascona, een gemeente in het Zwitserse kanton Ticino, ten noorden van het Lago Maggiore. Re­na­to Bi­a­let­ti werd in de jaren ’50 we­reld­be­roemd met de pro­duc­tie van de acht­hoe­ki­ge alu­mi­ni­um kof­fie­pot die in de volks­mond al gauw Bi­a­let­ti werd ge­noemd. De Moka Ex­press, want zo heet­te hij of­fi­ci­eel, werd in de jaren der­tig door zijn vader ­fon­so uit­ge­von­den.

Al­fon­so werk­te in Frank­rijk in de alu­mi­ni­um­in­du­strie. Toen hij naar Italië te­rug­keer­de, zag hij hoe lo­ka­le vrou­wen was­goed kook­ten in een grote tobbe met mid­den­in een cen­tra­le pijp die het zeep­sop naar boven stuw­de om over de was te ver­de­len. Al­fon­so be­dacht dat dit prin­ci­pe ook voor het maken van kof­fie kon wor­den ge­bruikt en hij ont­wierp een de­sign­kof­fie­kan waar­bij ge­kookt water via een kof­fie­re­ser­voir naar boven wordt ge­stuwd tot het kof­fie wordt. Dat ge­beurt met het be­ken­de prut­te­len­de ge­luid.

Maar het was Re­na­to die zorg­de voor de echte com­mer­ci­a­li­se­ring van de Bi­a­let­ti. Toen hij na de Twee­de We­reld­oor­log uit Duits krijgs­ge­van­gen­schap te­rug­kwam, haal­de hij va­ders ma­chi­nes uit de mottebal­len en start­te hij een gi­gan­ti­sche re­cla­me­cam­pag­ne op radio, op straat­af­fi­ches, in kran­ten en tijd­schrif­ten. Als mas­cot­te ge­bruik­te hij een klein man­ne­tje met een gi­gan­ti­sche snor, de vin­ger in de lucht. L’omino coi baffi, een ka­ri­ka­tuur van zijn vader.

Het man­ne­tje stuw­de de pro­duc­tie de vol­gen­de de­cen­nia van duizend naar achttienduizend kof­fie­pot­ten per dag en de Bi­a­let­ti kreeg de­zelf­de ico­ni­sche sta­tus als de Fiat 500 en de Vespa. Als slo­gan ge­bruik­te Re­na­to in casa un es­pres­so come al bar, een es­pres­so thuis zoals op café. Tot van­daag wordt het boi­ler­ge­deel­te van de Bi­a­let­ti op de­zelf­de ma­nier ge­maakt als in 1933. Sinds de jaren ’50 zou­den we­reld­wijd 300 mil­joen Bi­a­let­ti’s zijn ver­kocht. Bij negen van de tien Ita­li­aan­se ge­zin­nen staat er minstens eentje in huis, vaak in ver­schil­len­de vor­men en kleu­ren. Het Bi­a­let­ti-prin­ci­pe is on­der­tus­sen veel­vul­dig ge­ko­pi­eerd, onder meer door Ales­si, maar dan niet meer in alu­mi­ni­um maar in staal.  (Bron: De Tijd).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s