Archive for 4 augustus 2017

Resten van Romeinse woonwijk ontdekt in Vienne (Frankrijk)

4 augustus 2017

Archeologen hebben in het stadje Vienne, zo’n 30 km ten zuiden van Lyon in Frankrijk, langs de oever van de Rhône een Romeinse wijk ontdekt, compleet met mozaïekvloeren, overblijfselen van villa’s en enkele publieke gebouwen. Tot de vondsten behoort ook een fontein waarop een beeld van Hercules staat. Op de plaats van de ontdekking was een nieuwe woonwijk gepland. Het gaat om een site van 7.000 m². De wetenschappers omschrijven de vondst als de meest sensationele Romeinse opgraving in vijftig jaar.

Vele objecten liggen nog op exact dezelfde plek als toen de bewoners hun woningen hebben verlaten. De overblijfselen dateren uit de eerste eeuw na Christus. De archeologen stellen dat de wijk zeker 300 jaar bewoond is geweest, maar uiteindelijk is verlaten na een reeks verwoestende branden.

Eén van de best bewaard gebleven gebouwen wordt ‘het huis van Bacchus’ genoemd. Tegels op de vloer tonen vrouwelijke volgers van de Romeinse god van de wijn en saters, vrolijke boswezens met een bokkenstaart, -oren en soms ook -poten. De brand verwoestte de eerste verdieping, het dak en het balkon van het weelderige huis met balustrades, marmeren tegels en uitgestrekte tuinen met irrigatiesysteem. Vermoedelijk was het pand eigendom van een rijke koopman. Volgens de archeologen kan het huis van de vloer tot het plafond in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

In een andere woning is een mozaïek aangetroffen die de Griekse muze Thaleia toont, die ontvoerd wordt door de god van het woud Pan. De mozaïeken worden nu voorzichtig verwijderd en nadien gerestaureerd. In 2019 zullen ze worden tentoongesteld in het Gallo-Romeins museum in Vienne.

De opgravingen begonnen in april en zouden tot half september duren. Maar nu blijkt hoe bijzonder de ontdekking is krijgen de archeologen langer de tijd om nog meer opgravingen te doen. Twintig medewerkers gaan nu graven op het gedeelte waar werkplaatsen waren gevestigd.

In de Romeinse tijd was ‘Imperium Vienna’ een belangrijk knooppunt op de route die Noord-Gallië verbond met de Romeinse provincie Gallia Narbonensis in het zuiden van Frankrijk. Gallia Narbonensis werd in 22 v. Chr. de nieuwe naam van de Romeinse provincie in het zuiden van Gallië die de Romeinen ervoor Provincia Romana of gewoon Provincia noemden, een benaming die vandaag nog doorleeft als Provence.

De nederzetting van de Allobroges werd een Romeinse kolonie onder Julius Caesar rond 47 v. Chr., maar het lukte de Allobroges om de Romeinen weer te verdrijven; de verbannen Romeinen stichtten vervolgens Lugdunum, het hedendaags Lyon. Tijdens het Romeinse keizerrijk kreeg Imperium Vienna zoals het door de Romeinen genoemd werd (niet te verwarren met Wenen dat ze Vindobona noemden) al haar vroegere privileges als Romeinse kolonie.

Herodes Archelaüs werd naar Imperium Vienna verbannen in het jaar 6. In 257 werd Postumus hier uitgeroepen tot keizer van het Gallische keizerrijk dat zo’n twaalf jaar heeft bestaan met als hoofdstad Trier. Ook op de oever van de Gère zijn sporen van de bolwerken van de oude Romeinse stad te vinden, en oostelijk van de stad zijn er overblijfselen van een Romeinse arena. Tevens zijn er nog aquaducten en sporen van Romeinse wegen te zien, een tempel opgericht door Claudius I ter ere van Augustus en Livia en een Romeins gebouw waarvan de functie onbekend is.

Tijdens de Volksverhuizingen had Vienne telkens weer het ongeluk een doelwit te zijn. In 438 werd de stad ingenomen door de Bourgondiërs, daarna weer 35 jaar in Romeinse handen, door de Franken in 534, geplunderd door de Longobarden in 558 en door de Moren in 737. Koning Karel de Kale wees het district in 869 toe aan de graaf van de Provence, Boso van Provence, die zich tot koning liet uitroepen.

Vienne was een onderdeel van het koninkrijk Provence (later Arles) tot 1032, toen het zich weer aansloot bij het Heilige Roomse Rijk. In werkelijkheid regeerden de aartsbisschoppen. In 1310 riep paus Clemens V op aanstichten van koning Filips IV van Frankrijk (de Schone) te Vienne het 15de oecumenisch concilie bijeen, dat de opheffing en vervolging van de ridderorde van de Tempeliers legitimeerde. Hun rijkdommen gingen naar de Franse koning. In 1449 droegen de aartsbisschoppen hun wereldlijke macht over aan Frankrijk.