Archief voor 5 augustus 2017

Dubbeltentoonstelling in Castel Sant’Angelo en Palazzo Venezia

Posted in Romenieuws on 5 augustus 2017 by romenieuws

We brachten recent een bijdrage over het gemoderniseerde Castel Sant’Angelo of de Engelenburcht die een bezoek meer dan ooit waard is. Momenteel loopt zowel in Castel Sant’Angelo als in Palazzo Venezia echter ook de dubbeltentoonstelling Labirinti del cuore. Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma, die opgebouwd is rond Due Amici, een meesterwerk van Giorgione (1477-1510).

Het portret wordt door vele kunstcritici omschreven als één van de hoekstenen uit het oeuvre van Giorgione of Giorgio da Castelfranco zoals hij ook wel werd genoemd. De dubbele tentoonstelling is te bezoeken tot 17 september. Een ticket geeft in die periode toegang tot zowel de Engelenburcht als Palazzo Venezia. Het is een extra reden om het voormalige mausoleum van keizer Hadrianus nog eens te bezoeken.

Het eerste deel van de tentoonstelling is opgesteld in de kamers van Barbo in Palazzo Venezia Het tweede deel van deze dubbelexpo in te zien in de pauselijke appartementen van Castel Sant’Angelo en omvat behalve werk van Giorgione zelf, ook heel wat andere topstukken van de grootste kunstenaars uit de zestiende eeuw.

Het doek ‘Due Amici’ is wellicht minder bekend bij het publiek maar van groot belang voor de historiek en de studie van de portretkunst uit de zestiende eeuw. Het schilderij van Giorgione wordt bewaard in Palazzo Venezia en kwam dankzij de goede relaties die de Venetiaanse kunstenaar met Rome had terecht in de eeuwige stad.

Het schilderij werd destijds waarschijnlijk gekocht door kardinaal Domenico Grimani (1461-1523) die afkomstig was uit Castelfranco, waar ook Giorgione geboren was. Grimani was een grote kunstverzamelaar die in Rome goede contacten had opgebouwd. Toen zijn vader in 1521 op 86-jarige leeftijd tot doge van Venetië werd gekozen, was Domenico al kardinaal.

Samen met paus Paulus II (1417-1471, Pïetro Barbo) was Grimani één van de belangrijkste spelers uit die tijd voor wat betreft de diplomatieke en culturele betrekkingen tussen de twee staten in de late vijftiende eeuw en de eerste twee decennia van de zestiende eeuw.

Pietro Barbo werd door zijn oom paus Eugenius IV in 1440 tot kardinaal-deken benoemd. Hij kreeg als titelkerk de Santa Maria Nuova (de Santa Francesca Romana) toegewezen, maar toen hij elf jaar later door paus Martinus V tot kardinaal-priester werd gecreëerd, ruilde hij die kerk op het Forum Romanum voor de San Marco.

Naast de San Marco, zijn Romeinse titelkerk, liet hij voor zichzelf een paleis bouwen, dat het eerste profane renaissancegebouw in Rome werd: het Palazzo San Marco, dat later Palazzo Venezia zou worden genoemd. De bouw begon in 1455. Toen Barbo in 1464 tot paus Paulus II werd verkozen, maakte hij van Palazzo Venezia de pauselijke residentie.

Pietro Borgo was een erg actieve kardinaal. In 1455 slaagde hij erin de al eeuwen rivaliserende belangrijke Romeinse families Orsini en Colonna een wapenstilstand te laten sluiten. Hij trad ook op als bemiddelaar tussen paus Calixtus III en de koning van Napels, Alfons V van Aragón over het recht op bestuur over gebieden binnen Italië.

Borgo’s goede relatie met deze eerste Borgia-paus en later met diens familieleden zorgde ervoor dat hij het na de dood van Calixtus III opnam voor Pedro Luis Borgia, de prefect van Rome, en erin slaagde hem met de steun van zijn broer kardinaal Rodrigo Borgia uit de stad te laten vluchten. Het moeten boeiende tijden geweest zijn, toen in Rome.

Het is in het Appartamento Barbo in Palazzo Venezia dat het eerste deel van de tentoonstelling te bezoeken is, gewijd aan de historische gebeurtenissen uit de tijd van ‘de twee vrienden’ en het leven en werk van Giorgione. Het gedeelte in Castel Sant’Angelo, naar ons gevoel het meest interessante, is te bekijken in de pauselijke appartementen.

De expo werd verfraaid met heel wat meesterwerken van tijdgenoten uit de zestiende eeuw, afkomstig uit grote musea wereldwijd, waaronder Titiaan, Tintoretto, Romanino, Moretto, Ludovico Carracci, Bronzino, Barocci en Bernardino Licinio. In totaal omvat de tentoonstelling 45 schilderijen, 27 sculpturen, 36 gedrukte boeken en manuscripten, evenals tal van andere objecten, prenten en tekeningen.

  • Tijdens de avondactiviteiten rond Art City zijn de locaties open tot 23.30 u. Een ticket voor de tentoonstelling moet ten laatste één uur voor de sluitingstijd worden gekocht. Een tentoonstellingsticket voor Castel Sant’Angelo en het Palazzo di Venezia is drie dagen geldig.