Archive for 25 augustus 2017

Largo Gaetana Agnesi aan Colosseum wordt autovrij

25 augustus 2017

Rome blijft werk maken van het inrichten van zones die uitsluitend toegankelijk zijn voor voetgangers. Zo wordt nu ook Largo Gaetana Agnesi verkeersvrij. Het is één van de mooiste plekken vanwaar je het Colosseum, de Boog van Constantijn en en gedeelte van de keizerlijke fora kan bewonderen.

Voertuigen krijgen geen toegang meer tot Largo Agnesi, enkel leveranciers kunnen nog op bepaalde uren laden en lossen. Ook wordt de doorstroming van het lokale verkeer verbeterd en zal de omgeving gedeeltelijk worden heraangelegd.

Rome vindt het niet kunnen dat één van de meest charmante plekken in Rome al jaren gereduceerd is tot een banale parkeerplaats voor auto’s. Er komen bloembakken rond de verkeersvrije zone om de grenzen van het voetgangersgebied af te bakenen. In de buurt bevinden zich ook een paar scholen. De interventie zal de omgeving tegelijk ook veiliger maken voor de kinderen.

Vlaamse amateurarcheologen melden vondsten

25 augustus 2017

Het Medea-project, een online platform waarop vondsten van amateurarcheologen gepubliceerd worden die met een metaaldetector het Vlaamse land afschuimen, heeft een half jaar na zijn lancering al opmerkelijke vondsten opgeleverd. Verspreid over heel Vlaanderen zijn in de afgelopen maanden meer dan driehonderd vondstmeldingen gedaan op Vondsten.be, de portal van het Medea-project. Dat gaat van metalen bijlen uit de bronstijd en juwelen uit de ijzertijd over Romeinse en middeleeuwse munten en sieraden tot relicten uit de beide wereldoorlogen. De vindplaatsen zijn verspreid over heel Vlaanderen.

Volgens onderzoeker Pieterjan Deckers en professor middeleeuwse archeologie Dries Tys, beiden verbonden aan de VUB, is dat nog maar het topje van de ijsberg. Er zitten ongetwijfeld nog veel onbekende schatten in privéverzamelingen. Op langere termijn moet vondsten.be uitgroeien tot een databank die onontbeerlijk wordt voor onderzoek, maar ook vrij toegankelijk is voor alle andere geïnteresseerden.