Onderzoek naar fors oplopende bouwkosten metrolijn C

Het totale kostenplaatje van de nieuwe metrolijn C in Rome werd oorspronkelijk geraamd op 3,047 miljard euro voor het volledige 25,6 km lange traject. Dat bedrag is nu al met meer dan een miljard euro overschreden. In theorie had het hele metronet C in 2024 moeten voltooid zijn, maar men is nog maar iets verder dan halfweg. De cruciale vragen die de voorbije dagen al meer dan eens werden gesteld blijven overeind: zal het geplande traject ooit volledig worden gerealiseerd en zo ja, wanneer zal het dan voltooid zijn?

In Rome is een inmiddels ook een onderzoek aan de gang naar de fors oplopende kosten en de bouwtijd van de derde metrolijn. De bouw is uitgegroeid tot een lang en ingewikkeld verhaal dat reeds begon op 28 februari 2006, toen de aanbesteding werd toegewezen. Het oorspronkelijke ramingsbedrag is vandaag al opgelopen tot 3,74 miljard euro (plus nog eens 363 miljoen euro, waarover zo meteen meer).

Meteen na de aanvang van de bouw werden ‘aanvullende economische verzoeken’ ingediend, waarmee het de bedoeling was alvast de reservekas van de bouwheer aan te spreken. Zo werd er bovenop de oorspronkelijk ingediende kostprijsraming tenminste 363 miljoen euro extra binnengehaald. Vervolgens liepen de werkzaamheden systematisch vertraging op. Dat had allerlei oorzaken, waarvan archeologische vondsten nog tot de meest onschuldige behoorden. In de daaropvolgende jaren kreeg Rome af te rekenen met steeds meer vertragingen. In 2011 was de kostprijs van het metropoject al opgelopen tot 1,4 miljard euro, terwijl er volgens de planning tot dan slechts 1 miljard euro had gespendeerd mogen worden. Daarna begon het pas echt mis te lopen.

Na een periode van inactiviteit, extra controles door de Rekenkamer en een speciaal samengestelde commissie, waarbij ondertussen 115 miljoen euro aan ‘lopende bouwkosten’ werd uitgegeven terwijl er in de praktijk nauwelijks werd voortgewerkt, begon het stadsbestuur zich in juni 2013 uiteindelijk toch vragen te stellen. Maar het bouwconsortium Metro C SCpA, gevormd door Astaldi (34,5%), Vianini Lavori (34,5%), Ansaldo STS (inmiddels de nieuwe naam van een in 2008 ontstane fusiemaatschappij gevormd door Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari en Ansaldo Segnalamento Ferroviario) (14%), de Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (10%) en het Consorzio Cooperative Costruzioni of CCC (7%), had geen zin en tijd om lastige vragen te beantwoorden en startte een soort vergeldingsactie: het dreigde ermee om alle arbeiders voor onbepaalde duur te ontslaan, waardoor de verschillende bouwplaatsen op de metrotrajecten volledig zouden stilvallen. In Palazzo Senatorio volgden dagenlange crisisvergaderingen.

Lijnrecht tegen de mening van de toenmalige begrotings- en boekhoudrechter in, die in zijn schriftelijke verslagnota melding maakte van ontwettige betalingen voor een bedrag van minstens 250 miljoen euro, werd uiteindelijk beslist dat het duidelijk aantoonbare wanbeheer en de vermoedelijk aanwezige corruptie louter hypothetisch waren en dat het onmogelijk was om ondubbelzinnig te bewijzen dat de vertragingen en de oplopende kosten in de metrobouw moedwillig werden veroorzaakt. Alles bleef dus bij het oude en het consortium mocht gewoon voortwerken. Crisis opgelost.

Maar de oppositie had intussen bloed geroken. Na nieuwe klachten stelde behalve de financiële inspectie nu ook het gerecht een onderzoek in. De officier van Justitie nam al snel het woord ‘samenzwering’ in de mond. Hij stelde vast dat de economische overeenkomsten ten onrechte werden opgedreven en dat het inzetten van de financiële reserves ‘ongegrond’ was en ‘op basis van fictieve gronden’ gebeurde. Het Mafia Capitale-schandaal moest toen nog in alle hevigheid losbarsten.

Samen met de Rekenkamer en boekhoudkundige experts berekende Justitie uiteindelijk dat er tenminste 221 miljoen euro onrechtmatig verdwenen was, wellicht een te lage raming. Alvast dat geld wil Rome nu recupereren. Momenteel worden in dit dossier 25 personen geviseerd. Het gaat voornamelijk om stads- en federale ambtenaren. Onder hen ook voormalig burgemeester Gianni Alemanno, de directeur van de stedelijke dienst Infrastructuur en de voormalige commissaris van Mobiliteit. Ze worden ervan verdacht onrechtmatige handelingen te hebben verricht waardoor de aanbestedende dienst en de algemene aannemer in onderling overleg en samenzwering, overeenkomsten hebben gemanipuleerd die hebben geleid tot onnodige en dure aanpassingen van de gunningsopdracht. Tot nog toe is in dit dossier niemand veroordeeld.

Ondertussen was het voor iedereen ook duidelijk geworden dat de aannemer er niet in slaagde om ook maar één deadline te halen bij de verschillende bouwfases. De achterstand blijft intussen oplopen. ‘De uitvoerder kreeg meermaals extra tijd om de werkzaamheden te voltooien, maar blijkt zelfs dan niet in staat te zijn om de opgelegde uitvoeringstermijnen te respecteren’, klinkt het bij de officier van Justitie. Wordt zeker vervolgd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.