Archive for 28 mei 2018

Carlo Cottarelli (64) moet tijdelijke regering van technocraten vormen

28 mei 2018

De Italiaanse president Sergio Mattarella heeft aan econoom Carlo Cottarelli (64) opdracht gegeven een regering van technocraten te vormen. Die ploeg moet het land leiden in afwachting van nieuwe verkiezingen. De aanstelling gebeurde nadat kandidaat-premier Giuseppe Conte gisteravond de regeringsvorming opgaf. Conte was aangeduid door de winnaars van de verkiezingen van 4 maart (de Vijfsterrenbeweging of M5S en Lega) en aanvaard door de president. Deze laatste struikelde echter over de kandidatuur van Paola Savona, die werd voorgedragen als minister van Economie en Financiën.

De naam van Cottarelli circuleerde gisteravond al op het Quirinaal. Eerder werd hij genoemd als kandidaat-minister van Economische Zaken. Carlo Cottarelli  was van 2008 tot 2013 directeur fiscale zaken bij het Internationaal Muntfonds (IMF). Cottarelli is een sterke voorstander van de eurozone. De regering-Cottarelli is hoe dan ook geen lang leven beschoren. Na het vormen van een tijdelijke regeringsploeg in afwachting van nieuwe verkiezingen, zal Carlo Cottarelli moeten proberen de nieuwe begroting voor 2019 uit te werken en deze te laten goedkeuren door het parlement.

Als dat onverhoopt zou lukken, volgen pas begin 2019 nieuwe verkiezingen. Als de meerderheid van het parlement Cottarelli niet steunt (en de kans daarop is behoorlijk groot) zal de technocratenregering meteen ontslag nemen en enkel nog de dringende en lopende zaken behandelen tot er (zo snel mogelijk) nieuwe verkiezingen georganiseerd kunnen worden. Die volgen dan vermoedelijk al in september of oktober.  Enkel de centrumlinkse Partito Democratico (PD) heeft  al laten weten het toekomstige zakenkabinet te willen steunen.  Lega en M5S, de winnaars van de verkiezingen, zijn principieel tegen een technocratenbestuur.