Archive for 2 juni 2018

Voorlopig geen nieuwe stakingen bij Brussels Airlines

2 juni 2018

De piloten van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines gaan al zeker de komende twee weken niet opnieuw staken. De directie en vakbonden onderhandelen voort over het loon en de werkdruk bij de piloten. De bonden behouden wel hun stakingsaanzegging, als stok achter de deur. Vorige maand staakten de piloten gedurende twee dagen, waardoor onder meer alle vluchten van en naar Rome werden geannuleerd. De staking kostte de maatschappij ongeveer 10 miljoen euro, zowat drie keer de volledige jaarwinst die de maatschappij in 2017 realiseerde.

Na die stakingen volgde een vruchteloze verzoeningspoging. De bonden opperden toen de mogelijkheid van twee nieuwe stakingsdagen in juni. Die zijn dus voorlopig van de baan. De weg is nog lang maar de vakbonden hebben het gevoel dat er ditmaal wel naar hen wordt geluisterd en dat de directie echt de wil heeft om uit de crisis te geraken. Er is een onderhandelingsagenda afgesproken tot 11 juni. Dan zullen de bonden de toestand opnieuw evalueren. Een eventueel akkoord zal worden voorgelegd aan de piloten.

Vijfduizend antieke Vaticaanse handschriften gratis raadpleegbaar

2 juni 2018

Het Vaticaan is al een tijdlang bezig met de digitalisering van haar kostbare collectie manuscripten en boeken. In eerste instantie worden de belangrijkste en de meest kwetsbare documenten uit de Vaticaanse bibliotheek gedigitaliseerd. Inmiddels zijn al meer dan 1 miljoen pagina’s van antieke handschriften gedigitaliseerd. De documenten omvatten onder meer oude Hebreeuwse en Griekse manuscripten en incunabelen (wiegendrukken) uit de vijftiende eeuw. Er zijn intussen 2.000 van de 80.000 oude handschriften integraal digitaal beschikbaar. Ook bij de Bodleian Bibliotheek, één van de oudste bibliotheken van Europa in het Britse Oxford, werden een half miljoen pagina’s van antieke handschriften gedigitaliseerd.

Het programma voor de digitalisering van de kostbare handschriften ging vijf jaar geleden van start. Daarbij wordt nauw samengewerkt tussen de bibliotheken van het Vaticaan en Oxford. Het wetenschappelijke project, dat de documenten beter voor onderzoek toegankelijk wil maken, is onder meer mogelijk dankzij een aanzienlijke financiële bijdrage voor een bedrag van 2,3 miljoen euro van de Polonsky-stichting. Volgens Cesare Pasini, de prefect van de Vaticaanse bibliotheek, zal het nog geruime tijd duren voordat alle documenten zijn gescand.

De Vaticaanse bibliotheek is niet te verwarren met het Archivio Segreto, de geheime archieven van het Vaticaan. Dat deze ‘geheim’ worden genoemd, betekent niet dat het Vaticaan ze geheim wil houden of dat er zaken verstopt zijn die het daglicht niet mogen zien. De term geheim of secretum is afkomstig van het woord secretarius. Dat was de functie-omschrijving van degene die in de middeleeuwen aan koninklijke hoven, of in dit geval het Vaticaan, zo dicht bij de heersende macht (koning of paus) stond dat hij werkelijk een unieke vertrouwenspersoon was.

Met zijn secretarius kon de paus de meest delicate zaken bespreken en dat was ook nodig want van alle gevoelige kwesties moest ook een en ander op papier worden gezet of werd er tenminste over gecorrespondeerd via diplomatieke en andere kanalen. Secretum betekende in dit geval verantwoordelijk voor de (aanmaak van) privé- en andere documenten die van de paus zelf afkomstig waren. In zoverre geheim dus, dat het vaak ging om de persoonlijke nota’s, ideeën, beslissingen en denkpistes van de paus.

De jongste jaren publiceerde het Vaticaan al meermaals materiaal uit de Geheime Archieven (onze vereniging S.P.Q.R. stelde ooit zelfs het eerste boek in wereldpremière voor) en het archief beschikt zelfs over een eigen website. In 2012 vond in de Capitolijnse Musea de grote tentoonstelling Lux in Arcana plaats, die volledig gewijd was aan de geheime Vaticaanse archieven. De catalogus van die tentoonstelling is nog steeds te vinden in sommige museumshops.

www.digitavaticana.org

www.vaticanlibrary.va