Archive for 3 juni 2018

Romeinse verrassingen in ondergrond Heerlen

3 juni 2018

De bodem in het centrum van de Nederlandse gemeente Heerlen zit vol historische verrassingen. Dat schrijft het dagblad De Limburger. Deze maand kwamen bij het graven van proefsleuven verschillende waardevolle resten naar boven die wijzen op een rijk industrieel en ambachtelijk verleden dat teruggaat tot de Romeinse tijd. Onder het Raadhuisplein bevinden zich resten van een Romeinse muur en een fundering, die erop wijzen dat de bebouwing omvangrijker moet geweest zijn dan tot dusver werd gedacht.

Onderzoekers troffen ook resten aan van een middeleeuwse pottenbakkersoven en een nog oudere maalsteen. Die laatste vondst maakt duidelijk dat hier in de Romeinse tijd al veel bedrijvigheid was. Resten van luxe aardewerk wijzen daar eveneens op. Er werden ook dakpannen en natuurstenen bouwblokken ontdekt. Heerlen wil de artefacten in de toekomst zichtbaar maken in de omgeving van het nieuwe stadskantoor.