Archive for 17 juni 2018

Vaticaan recupereert gestolen brief van Columbus

17 juni 2018

Een 525 jaar oude kopie van een brief van Christoffel Columbus die uit het Vaticaan was gestolen, is door Callista Gingrich, de Amerikaanse ambassadeur bij de Heilige Stoel, terug bezorgd aan de Vaticaanse Bibliotheek. Dat gebeurde na gezamenlijk speurwerk van het Amerikaanse ministerie van Veiligheid en oudheidkundigen van het Vaticaan. Columbus schreef de brief aan de Spaanse koning Ferdinand en koningin Isabella in februari 1493 op volle zee tijdens zijn terugreis naar Europa, vier maanden na zijn ontdekking van de Nieuwe Wereld. Hij deed daarin verslag van zijn bevindingen en vroeg alvast om geld voor een nieuwe tocht.

De originele brief was opgesteld in het Spaans. Later kwam er een vertaling in het Latijn en zijn verscheidene exemplaren gedrukt en als nieuwsbrief verspreid. Een kopie van acht pagina’s van 18,5 bij 12 cm is omstreeks 1920  in de bibliotheek van het Vaticaan terechtgekomen. Deze versie werd in 1493 in Rome gedrukt door Stephan Plannack. Zeven jaar geleden kreeg het Amerikaanse departement van Binnenlandse Veiligheid van een in zeldzame manuscripten gespecialiseerde verzamelaar een tip dat het originele document in het Vaticaan verwisseld was met een vakkundig vervalst exemplaar.

Het Vaticaan werd op de hoogte gebracht, terwijl speurders de originele brief terugvonden bij Robert Parsons, een inwoner van de Amerikaanse stad Atlanta. Die verklaarde dat hij de brief in 2004 gekocht had van een verkoper van zeldzame boeken in New York en dat hij niet wist dat het document gestolen was. Na lang onderzoek en onderhandelingen werd het originele document gerecupereerd. Hoe en wanneer dat gebeurde, wie de vervalsing maakte en wie nu uiteindelijk de dader is van de diefstal werd niet bekend gemaakt en zal vermoedelijk een raadsel blijven.

Uniek atletengraf ontdekt in Rome

17 juni 2018

Tijdens infrastructuurwerken voor het water- en energiebedrijf Acea ontdekten arbeiders in het oosten van Rome een vrijwel intact graf uit de Romeinse Republiek. Archeologen troffen de resten van drie mannen en een vrouw aan. Uit de attributen en artefacten die bij de overledenen werden teruggevonden concluderen de onderzoekers dat het gaat om de laatste rustplaats van professionele atleten die in de Romeinse samenleving in hoog aanzien moeten gestaan hebben.

In de oudheid ontleende men zijn status nog meer dan vandaag aan zijn broodwinning. Het oude Rome bewonderde professionele atleten, net zoals ook gladiatoren en professionele paardenmenners tijdens de wagenrennen veel aanzien genoten. In Case Rosse, net buiten de Grande Raccordo Anulare (GRA), de grote ringweg rond Rome, werd een graf van ongeveer 2300 jaar oud aangetroffen, waaruit dit nog eens duidelijk blijkt.

De namen van de atleten zijn niet meer te achterhalen, maar allerlei materiaal in het graf maakt duidelijk welk beroep de overledenen uitoefenden. Zo werden onder meer strigils aangetroffen, metalen schrapers waarmee de atleten vroeger na het sporten en vóór het baden hun lichaam ontdeden van vuil, zweet, lichaamsbegroeiing en olijfolie. Het inwrijven van het lichaam met olie was een populaire manier van huidverzorging.

In het graf bevonden zich ook talrijke voedselgiften, waaronder kip, konijn en lamsvlees. De begrafenisplechtigheid moet destijds een behoorlijk groot eerbetoon geweest zijn. Het gebeurt niet zo vaak dat een vrijwel volledig intact graf uit de Republikeinse periode wordt ontdekt. De studie van al het gevonden materiaal zal bijzonder nuttig zijn om meer kennis te verwerven over bepaalde rituelen die tijdens begrafenissen in de derde en de vierde eeuw v. Chr. werden uitgevoerd.