Archive for 23 juli 2018

Romeinen jaagden al op walvissen

23 juli 2018

Een team van Britse archeologen en ecologen heeft op verschillende sites in het uiterste zuiden van Spanje (bij Cadiz en Gibraltar) oude botten opgegraven die ze toeschrijven aan noordkapers en aan grijze walvissen, twee soorten die vroeger dichtbij de West-Europese kusten leefden. De wijfjes van de twee walvissoorten gebruikten de Spaanse en Noord-Afrikaanse kustwateren om hun jongen te werpen. De vondsten in de buurt van de Straat van Gibraltar wijzen er volgens de onderzoekers op dat in de Romeinse oudheid al een behoorlijk bloeiende walvisjacht en -nijverheid bestond. Dat schrijft Eos Wetenschap.

De archeologen ontdekten in totaal een tiental walvisbotten op vijf verschillende sites. Ze dateren allemaal uit de periode vlak vóór het begin van de jaartelling en van vlak erna. De wetenschappers gebruikten het nog aanwezige DNA in de walvisbotten om de soorten te identificeren. Noordkapers en grijze walvissen komen tegenwoordig enkel nog in de diepzee voor en zelden in de buurt van Europese kusten. Wellicht heeft dit te maken met de eeuwenlange walvisjacht waarmee de Romeinen dus een begin maakten.

De sites waar ze werden gevonden konden eerder al geïdentificeerd worden als oude Romeinse productiefaciliteiten voor garum, de fameuze Romeinse vissaus. De Spaanse kusten rond de Straat van Gibraltar waren een belangrijk centrum voor de Romeinse visindustrie. Op veel plekken zijn resten van grootschalige visbedrijven gevonden. In die complexen werden grote vissen zoals tonijn verwerkt en geëxporteerd.

De vondst van de walvisbotten levert geen tastbaar bewijs dat de Romeinen structureel walvissen vingen. Het zou evengoed kunnen dat de Romeinen walvisvlees verwerkten als er toevallig een dier aanspoelde op de kust. Maar het feit dat op verschillende plekken walvisresten werden aangetroffen maakt het erg aannemelijk dat er wel degelijk op de dieren gejaagd werd. Walvissen spoelen niet iedere dag aan.

Ook is er het verhaal van Plinius de Oudere waarin hij vertelt over orka’s die voor de kust van wat nu Cadiz is, op jonge walvissen joegen. Dat toont aan dat 2000 jaar geleden wel degelijk walvissen in de Spaanse kuststreken werden waargenomen. Het is dus zeker mogelijk dat de Romeinen in staat waren de grote dieren te vangen, zeker als de walvissen zich regelmatig in de buurt van de kust ophielden.

EXTRA INFORMATIE: