Archive for 25 juli 2018

Romeins Festival in Museumpark Archeon

25 juli 2018

In het Museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn (Nederland) heeft van zondag 29 juli tot en met .zaterdag 11 augustus voor de negentiende keer het Romeins Festival plaats. Op 4 augustus is er een Roman Night met onder meer een groots gladiatorengevecht. Tijdens het festival zijn onder meer  verschillende kampplaatsen van de verschillende bezoekende groepen te zien. Dit jaar zijn tijdens het Romeins Festival in Archeon liefst vijf groepen uit vijf landen aanwezig. De bezoekende groepen zijn Legio Secvnda Avgvsta (Engeland), Legio II Avgvsta (Nederland), The Antonine Guard Legio VI Victrix (Schotland), Romans Ireland Legio VIII Avgvsta (Ierland) en Legio Secvnda Consvlaris (Italië).

Omdat zij allemaal uit een andere regio van het Romeinse Rijk komen, zijn er naast de vele overeenkomsten ook verschillen te zien. Zo zijn er naast diverse legeronderdelen bijvoorbeeld ook inheemse hulptroepen met hun typische eigenaardigheden. De soldaten zijn vergezeld van hun vriendinnen en kinderen, inheemse en Romeinse slaven, gladiatoren ter lering en vermaak en ambachtslieden die geld verdienen met de verkoop van hun producten aan het leger. Dagelijks zijn er zowel burger- als militaire demonstraties. Ook zijn er onder meer een hospitaal, een taverne, een gladiatorenbarak en een aantal werkplaatsen.

Heel wat re-enacters die de rol van een Romein op zich nemen zijn beroepshalve archeoloog, historicus of docent geschiedenis. Andere leden oefenen in het dagelijkse leven een ambacht uit als goudsmid of kunstschilder. Deze vaardigheden kunnen zij goed gebruiken in hun eigen Romeinse groep waar zij technieken uit het verleden weer tot leven wekken. Ook de Romeinse manier van koken, kleding maken en het huishouden hebben raakvlakken met de moderne tijd. Zo werden onder meer kippen, walnotenbomen, prei en selderij door de Romeinen meegebracht naar onze streken. Beroemd en berucht is de Romeinse smaakmaker garum. Dit goedje zou vergelijkbaar zijn met Thaise vissaus en wordt nog steeds ongeveer op dezelfde manier gemaakt en gebruikt in de Aziatische keuken.

In Alphen aan den Rijn zijn veel Romeinse artefacten opgegraven. Zowel het castellum (fort) in Zwammerdam als dat in Alphen-Stad zijn goed gedocumenteerd. Sinds de opening zijn veel lokale vondsten in het Romeins Museum naast Archeon te zien, compleet mét uitleg en soms een reconstructie zodat duidelijk is waar je nu eigenlijk naar kijkt of hoe het object werd gebruikt. De Romeinse groepen maken gebruik van collecties zoals deze om hun persoonlijke uitrusting en materiaal te reconstrueren.

Het Romeinse leger gebruikte grote transportschepen om manschappen en goederen over de rivieren te vervoeren. De Oude Rijn was zo’n belangrijke transportader. Zes schepen zijn bij het fort Nigrum Pullum (Zwammerdam) vlakbij Archeon gevonden. Deze schepen liggen allemaal in het museumpark. Op de Restauratiewerf in de Romeinse afdeling wordt één van deze schepen gerestaureerd of eigenlijk in elkaar gezet.  Bezoekers mogen zelfs meehelpen.

Museumpark Archeon is tijdens het Romeins Festival dagelijks open van 10 tot 17 uur.