Archive for 2 september 2018

Dubbeltentoonstelling ‘Wapens en macht’ in de Engelenburcht en Palazzo Venezia

2 september 2018

In Rome is momenteel in het kader van Art City de dubbeltentoonstelling Armi e potere nell’Europa del Rinascimento te bezoeken, die volledig gewijd is aan de vele wapens en militaire uitrustingen die tijdens de renaissance in Europa werden gebruikt. De tentoonstellingen zijn te bezoeken in het Castel Sant’Angelo en de Engelenburcht en werden samengesteld door specialist Mario Scalini. Er is een catalogus beschikbaar. De tentoonstelling eindigt op 11 november.

Het gebruik en de ontwikkeling van wapens, doorheen de geschiedenis blijkbaar altijd de onvermijdelijke metgezellen van de mensheid, namen tijdens de renaissance een alomvattende dimensie aan, vooral in Italië. De middelen om een vijand te doden of om zichzelf te verdedigen namen ongeziene proporties aan.

Er werd wapentuig gefabriceerd waarvan zelfs de Romeinen in de oudheid niet hadden kunnen dromen. Gelukkig dienden ze niet altijd om strijd te leveren. Wapens waren soms ook louter statussymbolen, ze werden gebruikt bij bepaalde plechtigheden of rituelen en werden natuurlijk ook ingezet tijdens vriendschappelijke tornooien en bij spectaculaire voorstellingen.

Het was ook op technologisch vlak een belangrijke periode voor de wapenindustrie. De snelle opkomst van het buskruit zorgde voor een soort escalatie van vuurwapens en de bijhorende defensieve tegenmaatregelen. De Italiaanse staten hadden hun eigen conflicten, maar ook de strijd met internationale machten zoals Frankrijk en Spanje zorgden ervoor dat de ontwikkeling van betere wapens hoog op het prioriteitenlijstje stond.

De dubbele tentoonstelling behandelt elk aspect van de complexe verweving tussen wapens en mensen, de mythologie en de vertegenwoordiging van macht. Iconische kunstwerken uit die tijd tonen tot de tanden gewapende mannen maar ook vrouwen.

Zowel het Castel Sant’Angelo als het Palazzo Venezia herbergen twee van de belangrijkste collecties van historische wapens ter wereld. In Rome zijn het dan ook logische en geschikte plekken om deze tentoonstelling onder te brengen.

Uit de eigen collecties werden een aantal bijzondere voorwerpen opgediept en die worden aangevuld met een reeks internationale bruiklenen uit andere musea. Het gaat om zwaarden en kruisbogen maar er worden evenzeer harnassen, helmen en zelfs kanonnen tentoongesteld. In totaal gaat het om 160 objecten. Sommigen maken ook expliciet duidelijk met welk groot vakmanschap ze vervaardigd zijn.

Armi e potere nell’Europa del Rinascimento

  • Castel Sant’Angelo
    Lungotevere Castello 50
  • Palazzo Venezia
    Piazza di San Marco 49

Te bezoeken tot 11 november

Combiticket voor beide expo’s: 15 euro

Website Armi e potere

Catalogus uitgegeven door SilvanaEditoriale

Catalogus bestellen bij Feltrinelli