Archive for 3 september 2018

Fraaie halsketting uit de vierde eeuw ontdekt in de catacomben van Priscilla

3 september 2018

Archeologen hebben tijdens opgravingen in de catacomben van Priscilla in Rome een zeldzame halsketting uit de vierde eeuw ontdekt. Fabrizio Bisconti, die voor de Pauselijke Commissie voor Gewijde Archeologie verantwoordelijk is voor de coördinatie van de opgravingen, zegt dat zijn team al twee jaar bezig is met het uitgraven van de tweede verdieping van de catacomben van Priscilla. Die catacomben dateren uit de tweede eeuw en waren een toevluchtsoord van de eerste christenen in tijden van vervolging. De catacomben van Priscilla werden eind 2013 na een jarenlange restauratie weer gedeeltelijk opengesteld voor het publiek.

Voor de opgravingen kan Bisconti’s team rekenen op de steun van studenten archeologie van de Universiteit van Roma Tre en het Pauselijke Instituut voor Christelijke Archeologie. Volgens Bisconti is de ontdekking van de hanger belangrijk omdat hij dateert uit de vierde eeuw en uit een periode waarin christenen fel vervolgd werden. Ook paus Marcellus I werd begraven in de catacomben van Priscilla. Op het juweel is het gezicht in profiel van een adellijke vrouw te zien, met een gevlochten kapsel waarbij het oor onbedekt blijft.

Twee jaar geleden hebben wetenschappers van iMinds – KU Leuven in de catacomben van Priscilla spitstechnologie ingezet om de moeilijk toegankelijke delen van de site snel en gedetailleerd in kaart te brengen. Daarvoor werd in de kilometers lange tunnels van de catacombe een robot ingezet. Om in de donkere gangen van de catacombe goede foto-opnames te kunnen maken, ontwikkelden de wetenschappers een opstelling met zeven camera’s en een speciale lichtinstallatie die op de zelfrijdende Rovina-robot kunnen worden gemonteerd.

De catacomben van Priscilla, bestaande uit talrijke kilometerslange tunnels, werden vanaf de tweede tot aan de vierde eeuw gebruikt voor christelijke begrafenissen. Vanaf de vijfde eeuw werden de catacomben niet meer gebruikt. Door de Gotische oorlog van 535 tot 554 en vijandige invallen van buitenaf werd het steeds moeilijker om de graven te onderhouden. De catacomben raakten in de vergetelheid en werden pas in de zestiende eeuw weer herontdekt door Antonio Bosio.

In deze catacomben aan de Via Salaria 430 is de oudst bekende afbeelding van Maria met Jezus te zien, evenals de oudste voorstelling van de eucharistie. De begraafplaats wordt door velen beschouwd als de mooiste catacombe van Rome en is vooral bekend van de unieke fresco’s die er te zien zijn. Samen met de catacombe van San Callisto behoort dit complex alleszins tot de belangrijkste van Rome.

www.catacombepriscilla.com