Vrijwel intacte Romeinse weg ontdekt langs N206 in Katwijk

Langs de Ingenieur G. Tjalmaweg (N206) tussen Leiden en Katwijk (Nederland) is bij archeologische opgravingen een zeer goed bewaarde en zelfs gedeeltelijk  intacte weg van ongeveer 125 m uit de Romeinse tijd gevonden. De bijhorende Romeinse nederzetting bevat huisplattegronden, een grachtensysteem en een grafveld. De waardevolle vondsten geven een completer beeld geven van de bewoningsgeschiedenis van dit deel van Zuid-Holland en de Romeinse Limes. Tijdens de Nationale Archeologiedagen op zaterdag 13 oktober kunnen belangstellenden de opgraving bezoeken.

De gaafheid en volledigheid van de Romeinse weg zijn een grote verrassing voor de archeologen Ook de lengte van de aangetroffen weg is bijzonder. De bermgreppels en de verticale houten palen die dienden om de weg niet te laten verzakken zijn na bijna 2000 jaar nog aanwezig. Sommige van de eikenhouten palen zijn manshoog. De Romeinse weg werd vermoedelijk omstreeks het jaar 125 na Chr. aangelegd.

Naast de Romeinse weg en het pleisterwerk zijn onder andere ook nog huisplattegronden, greppels en grachten, en een grafveld met crematiegraven en gewone graven gevonden. In de grachten zijn grote hoeveelheden aardewerk, fragmenten van leren schoeisel, munten, houten voorwerpen, dakpannen en een visfuik aangetroffen.

Een absolute topvondst is een stuk Romeins bouwmateriaal waarop nog pleisterwerk en een schildering te zien zijn. Dergelijke vondsten zijn zeldzaam. De vondst kwam aan het licht tijdens archeologisch onderzoek dat de provincie Zuid-Holland langs de Ingenieur G. Tjalmaweg in Katwijk uitvoert, ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de zogenaamde RijnlandRoute, een nieuwe wegverbinding van Katwijk (via de A44) naar de A4 bij Leiden. De weg lost een aantal knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Het onderzoek langs de N206 wordt uitgevoerd door ADC Archeoprojecten uit Amersfoort met steun van medewerkers van de Universiteit Leiden en vrijwilligers. De opgraving duurt nog enkele weken. Het archeologisch onderzoek wordt in principe dit jaar afgerond. In 2019 worden de resultaten van het onderzoek gepubliceerd. Het archeologisch onderzoek heeft geen gevolgen voor de planning van de werkzaamheden aan de Ingenieur G. Tjalmaweg. Deze werkzaamheden starten volgens planning in de tweede helft van volgend jaar.

Op zaterdag 13 oktober, tijdens de Nationale Archeologiedagen, organiseert de provincie Zuid-Holland met de gemeente Katwijk een speciale publieksdag. Bezoekers kunnen dan de opgraving langs de Ingenieur G. Tjalmaweg bezoeken. Zij moeten zich hiervoor wel vooraf aanmelden op www.rijnlandroute.nl. De belangrijkste vondsten zullen vanaf begin volgend jaar in het Informatiecentrum van de RijnlandRoute tentoongesteld worden.

De opgravingen zijn een onderdeel van de Romeinse Limes, de oude noordgrens van het Romeinse Rijk. Vanwege de grote archeologische betekenis is de Limes voorgedragen om benoemd te worden tot UNESCO-Werelderfgoed. De planning is om in 2020 het nominatiedossier aan te bieden aan het Werelderfgoedcentrum van UNESCO in Parijs. In 2021 besluit het Werelderfgoedcomité dan of het Nedergermaanse deel van de Romeinse Limes op de Werelderfgoedlijst wordt geplaatst. Voor het verkrijgen van de Werelderfgoedstatus is het nodig dat de terreinen die worden voorgedragen de hoogst mogelijke beschermingsstatus hebben. In Nederland betekent dat de status van Archeologisch Rijksmonument. De Limes is zo bijzonder dat men deze voor de volgende generaties wil behouden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.