Archive for 7 oktober 2018

De kunstcollectie van Palazzo Venezia

7 oktober 2018

Indien volledig toegankelijk is Palazzo Venezia wellicht het meest onderschatte museum van Rome. Regelmatig wordt een gedeelte van het gebouw echter ingepalmd door een grote tentoonstelling. Die is meestal best interessant, maar daardoor wordt het grootste deel van de eigen verzameling helaas niet getoond. In dat geval zijn slechts een vijftiental zalen van de vaste collectie te bezoeken, terwijl het museum zoveel meer in huis heeft. De volledige kunstcollectie van Palazzo Venezia bevat een enorm aantal topstukken uit de middeleeuwen en de renaissance en is een bezoek meer dan waard. Twee jaar geleden werden in het palazzo een aantal fresco’s gerestaureerd.

Uit eigentijdse beschrijvingen weten we dat het paleis in de middeleeuwen vol magnifieke tapijten en brokaten hing en er overal kunstvoorwerpen en met gouden en zilveren vaatwerk beladen buffetten stonden. De huidige collectie van het museum omvat veel voortreffelijk beeldhouwwerk, van een beeld van een paus door Arnolfo di Cambio en de beroemde dertiende-eeuwse gepolychromeerde houten ‘Madonna di Acuto’ tot de renaissancebronzen uit de verzameling Barsanti.

De verzameling werd in de loop der eeuwen aangevuld met schilderijen, meubels, stoffen en serviesgoed uit diverse tijdperken. Het museum bezit vandaag een immense kunstcollectie waaronder een aantal vroeg-renaissance schilderijen en renaissancekoffers, geschilderd houtwerk, veel majolica, zilver, Napolitaanse keramiek, figurines, bronzen, wapens, enz. Interessant zijn de barokke beeldhouwwerken van Bernini en Algardi.

Op de eerste verdieping zijn de eerste zalen gewijd aan de middeleeuwse kunst.
In zaal V bevindt zich een schitterende Christus Pantocrator van Byzantijns emailwerk van na 1250, een fijn bewerkt tiende-eeuws drieluik van Byzantijns ivoor en een pyrieten vrouwenkopje uit 1248 van Nicola Pisano (1220-1278). Niet te missen is het tiende-eeuwse Ottoonse kruis in rotskristal.

In zaal VI hangen een aantal schilderijen op hout van Florentijnse en Siënese primitieven uit de Sterbini-collectie. In zaal VII bevindt zich het veertiende-eeuwse in de Abruzzen van gedreven zilver gemaakt ‘kruis van Orsini’. Hier is ook het plafond uit het vroegere palazzo Altoviti (1553) te zien met Ceres in het midden, omgeven door medaillons waarop het werk op het land tijdens de twaalf maanden van het jaar werd afgebeeld.

In de andere vleugels van het museum zijn faïence, porselein, een grote collectie kleine bronzen voorwerpen uit de vijftiende tot de zeventiende eeuw en een verzameling terracotta tentoongesteld. In één van de zalen bevinden zich vier marmeren halfreliëfs door Mino da Fiesole, met episodes uit het leven van San Girolamo, of de heilige Hieronymus (347-420) die de Vulgaat schreef, een belangrijke Bijbelvertaling in het Latijn.

De pinacotheek bevat enkele merkwaardige stukken zoals het Vrouwenhoofd door Pisanello met een prachtig gotisch profiel (half vijftiende eeuw), maar zoek vooral het dubbelportret door Giorgione waarbij de melancholische liefde gesymboliseerd wordt door de aangeboden zure sinaasappel. Ook het portret van de vijf Orsini-kinderen door Tiberio Titi is merkwaardig. Niet te missen is de beroemde Cleopatra door Carlo Maratta (1625-1713), waar we de koningin de parel van haar oorbel zien oplossen in een kelk met azijn om haar afstand van deze wereld te tonen.

De vertrekken van Paulus II omvatten de Sala Regia waar de gezanten moesten wachten voordat zij door de paus werden ontvangen, de Sala delle Bataglie, genoemd naar de veldslagen van de Eerste Wereldoorlog, de voormalige Sala Concistoro waar de paus de kardinalen in vergadering bijeenriep, en de Sala del Mappamondo, de ‘werkkamer’ van Mussolini. Hierover hadden we het vrijdag al even.

De denkbeeldige gebouwen die Mantegna (1431-1506) op de muren schilderde werden tijdens de twintigste eeuw gerestaureerd. Twee jaar geleden vond een nieuwe restauratieronde plaats van een aantal fresco’s. Er is ook een buste van Paulus II waaruit blijkt dat hij samen met Martinus V en Leo X kan wedijveren om de titel van ‘rondste’ paus ooit …

Het is interessant om op de eerste verdieping even naar het terras te gaan, de niet voltooide dubbele renaissanceporticus uit 1467-1471, vanwaar men een mooi zicht heeft op de binnentuin van het palazzo.

Museopalazzovenezia.beniculturali.it