Archive for 6 oktober 2019

Romeinse vondst in Noorwegen

6 oktober 2019

De voorbije zomer is door archeologen van het Norwegian University of Science and Technology (NTNU) een Romeinse bronzen ketel opgegraven die de restanten van een persoon uit circa. 150-300 na Chr. bevat. Dat schrijft Archeologie Online. Nadat het lichaam was gecremeerd, werden de overblijfselen in een bronzen vat gelegd. Dit werd vervolgens bedekt of gewikkeld in berkenschors voordat het werd begraven onder enkele honderden kilo’s steen.

De vondst gebeurde in de regio die tegenwoordig Gylland wordt genoemd. Hier wordt momenteel onderzoek gedaan in verband met de aanleg van een nieuwe snelweg. De ketel uit Gylland behoort tot een type bronzen vat met de naam Østlandskjele, wat ‘oostelijke ketel’ betekent. Dit soort vaten kwamen vanuit de Romeinse provincies van het Rijngebied naar Scandinavië als gevolg van handel of een uitwisseling van geschenken.

De vaten werden in massa geproduceerd en waren bedoeld als export naar het Scandinavische gebied. In Scandinavië werden ze vaak als urnen gebruikt. Hoewel ze in massa werden geproduceerd, is deze kom een zeldzame vondst. De laatste soortgelijke ontdekking gebeurde in 1950 en nationaal zijn er slechts een vijftigtal vaten van dit specifieke type gevonden.

Geïmporteerde goederen zoals bronzen vaten kwamen veel voor bij de hogere klassen van de samenleving. De ontdekking in Gylland getuigt van de macht en voorspoed in deze regio in de Romeinse tijd. Dit kan worden verklaard door de locatie van de regio, met toegang tot veel belangrijke landbronnen.

De ketel was in behoorlijk slechte staat toen hij werd gevonden, vermoedelijk vanwege de druk van de honderden kilo’s aan stenen, maar ook omdat hij al aardig aangetast was voordat hij in het graf werd geplaatst. Sporen van reparaties zijn op verschillende plaatsen zichtbaar. De bodem van de begraafplaats is nog niet bereikt, daarom zijn nieuwe ontdekkingen niet uitgesloten.

https://archeologieonline.nl