Archive for 6 november 2019

Vliegtuig naar Rome keert kort na opstijgen terug naar Zaventem

6 november 2019

Een vliegtuig van Brussels Airlines dat vanochtend naar Rome vertrok vanuit Zaventem is kort na het opstijgen teruggekeerd naar Brussels Airport. Het toestel, een Airbus A319 met 141 plaatsen had 97 passagiers aan boord en stond geprogrammeerd voor vertrek om 7.50 uur. De vlucht vertrok uiteindelijk met een twintigtal minuten vertraging.

Het is nog onduidelijk wat het probleem was, maar uit veiligheidsoverwegingen kozen de piloten ervoor om rechtsomkeer te maken. Passagiers maakten melding van een witte nevel in de cabine. Het vliegtuig is veilig geland.

De oorzaak van de nevel is voorlopig onbekend en wordt nu onderzocht. De passagiers ondervonden geen hinder of gezondheidsproblemen en werden herboekt naar een nieuwe vlucht, ditmaal  een grotere Airbus A320 met 171 plaatsen.

Vaticaans geheim archief wijzigt naam

6 november 2019

Met een motu proprio heeft paus Franciscus de benaming van het Vaticaans Geheim Archief gewijzigd naar Vaticaans Apostolisch Archief. Eigenlijk was het Vaticaans Geheim Archief nooit echt ‘geheim’, al is de toegang wel verboden voor onbevoegden.

Het gaat eigenlijk om het Pauselijk Archief, dat ontstond ​​uit de documentatie van de Apostolische Kamer en van de Apostolische Bibliotheek (de zogenaamde Bibliotheca secreta) in het begin van de zeventiende eeuw. Enkele decennia later kreeg dat nieuwe archief de naam ‘Geheim Archief’ (Archivio Segreto Vaticano), wat eigenlijk zoveel betekent als privéarchief (van de paus).

In de loop van de tijd kreeg het archief naam en faam. Op verzoek was het altijd raadpleegbaar voor wetenschappers. De paus haalt in het motu proprio de beroemde Duitse filosoof en wiskundige Gottfried Wilhelm von Leibniz aan, die in 1702 schreef dat het Vaticaans Geheim Archief kon worden beschouwd als het centrale archief van Europa.

Tot vandaag krijgt het archief dagelijks onderzoekers over de vloer. Er werd ook geïnvesteerd in technologie om de bestanden toegankelijker te maken en een Vlaamse uitgever publiceerde tien jaar geleden een fraai fotoboek over de geheime archieven van het Vaticaan dat toen in wereldpremière door S.P.Q.R. werd voorgesteld. In de nasleep daarvan konden we een paar maanden later zelfs een bezoek brengen aan de Vaticaanse geheime archieven. In 2012 vond in de Capitolijnse Musea de grote tentoonstelling Lux in arcana – L’Archivio Segreto Vaticano si rivela plaats. Ook daarvan werd een mooie catalogus uitgegeven.

Geheim is het archief dus allerminst. De benaming leidt tot vandaag nog steeds tot misvattingen en vooroordelen door de verschuiving van de betekenis, klinkt het. De term Secretum betekende oorspronkelijk zoveel als ‘privéarchief’ van de paus. Het woord suggereert vandaag iets wat verborgen is, niet wordt onthuld of gereserveerd voor enkelingen, het tegenovergestelde dus van wat altijd de bedoeling was. Daarom besliste de paus dat het huidige Vaticaanse Geheime Archief voortaan het Vaticaans Apostolisch Archief wordt genoemd. Aan de identiteit, structuur of missie van de instelling verandert niets.

asv.vatican.va