Archive for 5 december 2019

Vaticaanse kerstboom en kerststal officieel ingehuldigd

5 december 2019

In Rome hebben kardinaal Giuseppe Bertello en bisschop Fernardo Vérgez Alzaga, respectievelijk voorzitter en secretaris-generaal van het Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, zopas de kerststal op het Sint-Pietersplein ingehuldigd en de verlichting van de kerstboom officieel in werking gesteld. De inhuldigingsplechtigheid begon om 16.30 uur en werd bijgewoond door duizenden bezoekers. Voor de verlichting van de kerststal en de kerstboom wordt uitsluitend gebruik gemaakt van ledverlichting, die bovendien ingesteld en aangepast kan worden om nog energiezuiniger te zijn.

De 26 meter hoge kerstboom is dit jaar uit Italië zelf afkomstig. Hij werd omgehakt in Rotzo, in de provincie Vicenza, en van daaruit naar Rome gebracht. De kerststal met twintig  levensgrote figuren komt uit Scurelle, in Trentino. Ook in de Paulus VI-aula, waar de gasten bij de pauselijke audiënties worden ontvangen, staat een kerststal. Die werd ontworpen en gemaakt door de kunstenaars-kribbebouwers van Pare di Conegliano uit de provincie Treviso. Het kersttafereel met houten handgesneden beelden van 120 cm hoogte in een negentiende-eeuws lijkende neogotische structuur, zit vol verwijzingen naar de regio Veneto.

Nieuwe verlichting voor Sint-Jan van Lateranen

5 december 2019

Sinds een paar jaren worden de mooiste monumenten en sites in Rome systematisch uitgerust met nieuwe en energievriendelijke ledverlichting. Nadat recent ook al het Forum Romanum, de Palatijn en de Piramide van Cestius zijn aangepakt en eerder ook de gerenoveerde Trevifontein, de kerk Trinità dei Monti bovenaan de Spaanse Trappen, de portiek van de San Marco Evangelista aan Piazza Venezia, de Joodse synagoge, het Colosseum, Piazza del Campidoglio, de Engelenburcht, zestien bruggen over de Tiber en het Forum Romanum aan de beurt kwamen, is men nu bezig om een aantal belangrijke basilieken van nieuwe ledspots te voorzien.

De Santa Maria Maggiore en de Sint-Pietersbasiliek, inclusief het Sint-Pietersplein, werden al volledig uitgerust met energiezuinige ledverlichting. Recent was het de beurt aan de basiliek Sint-Jan van Lateranen (San Giovanni in Laterano).

Energiebedrijf ACEA plaatste 106 nieuwe schijnwerpers op de gevels van de kerk en op de twee klokkentorens. De details van de gevel komen nu ’s avonds bijzonder fraai tot hun recht. De complete installatie en afstelling van de nieuwe spots duurde slechts tien dagen.

De nieuwe verlichting werd feestelijk ingehuldigd door burgemeester Virginia Raggi, Angelo De Donatis, de kardinaal-vicaris van het bisdom Rome en Michaela Castelli, de voorzitter van ACEA. De kosten werden gedeeld door de stad Rome en Vaticaanstad. Naast de Sint-Pietersbasiliek en de Sint-Jan van Lateranen behoren ook de basilieken van Santa Maria Maggiore en van Sint-Paulus-buiten-de-Muren tot de vier zogeheten basilicae maiores van Rome.

De basiliek van Sint-Jan van Lateranen ligt aan de soms chaotische Piazza di San Giovanni in Laterano. Kijkend naar de hoofdgevel van de basiliek zie je rechts het Lateraanse Paleis (Palazzo Lateranense).

Rechts, aan de overkant van de drukke laan, zie je het gebouw met de Scala Santa. Als je met je rug naar de hoofdgevel van de basiliek staat, zie je in de verte, op het einde van de laan, de Santa Croce in Gerusalemme.

De Sint-Jan van Lateranen is zeventien eeuwen oud. De basiliek, een dankoffer van keizer Constantijn voor zijn zege tegen Maxentius tijdens de bekende veldslag bij de Milvische brug (Ponte Milvio) op 28 oktober 312, werd als gevolg van aardbevingen, brand en plundering vijf keer herbouwd. Tijdens de zeventiende eeuw werd het interieur van de kerk grondig gerenoveerd door Borromini.

De basiliek droeg aanvankelijk de naam Christo Salvatori (Redder of Verlosser) en werd aanvankelijk ook wel Basilica Constantiniana geheten. Pas tijdens de zesde eeuw werd ze toegewijd aan Johannes, zowel de Doper als de Evangelist. Dit heiligdom was zo het allereerste dat in Rome aan Christus gewijd werd en is de eigenlijke kathedraal van Rome en de wereld.

Niet de Sint-Pieter, maar de Sint-Jan van Lateranen is de bisschoppelijke kerk van Rome en bijgevolg de belangrijkste van de ruim zeshonderd kerken in Rome waarvan ongeveer de helft dagelijks gebruikt worden voor de eredienst. De basiliek staat gericht naar de opkomende zon, zoals de Sint-Pieter en… zoals Stonehenge.

De Sint-Jan van Lateranen is de oudste en in kerkelijke rang ook de voornaamste van de vier pauselijke basilieken in Rome. Ze werd ingewijd in 324, de Sint-Pieter in 349, de Santa Maria Maggiore omstreeks 350 en de Sint-Paulus-buiten-de-Muren op het einde van de vierde eeuw.

Tot aan de pauselijke ballingschap in Avignon (1309-1377) was dit de kerk van de paus, terwijl het paleis van Lateranen zijn vaste verblijf was. Sinds de bul van Gregorius XI (1370-1378) wordt ze voorgesteld als ‘de moeder en het hoofd van alle kerken van de stad en de gehele wereld’. Onderaan op de sokkels van de gevel staat deze tekst tot tweemaal toe te lezen.

In deze basiliek vonden vijf concilies plaats en van hieruit hebben de pausen duizend jaar lang hun geestelijke en wereldlijke macht uitgeoefend. In de Sint-Jan van Lateranen verkondigde Johannes XXIII op 25 december 1961 de samenroeping van het Tweede Vaticaans concilie. Tot vandaag is de pas verkozen paus pas echt het hoofd van de katholieke kerk als hij heeft plaatsgenomen op de bisschopszetel van de Lateraanse basiliek.

Het Lateraanse paleis en de basiliek genieten extraterritoriale rechten en behoren tot het Vaticaan. Ze staan dus niet op Italiaans grondgebied. Vanaf het begin heeft de basiliek een officiële, representatieve functie gehad, zodat ze ondanks haar ouderdom geen associaties heeft met het geloof en het lijden uit de tijd van de vervolgingen.