Archive for 16 februari 2020

De stadsmuren van Rome tussen verleden en heden

16 februari 2020

De Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA) geeft in samenwerking met het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) en de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen op woensdag 19 februari 2020 om 20 uur een lezing met als thema ‘De stadsmuren van Rome tussen verleden en heden’. De spreker van dienst is Jan Gadeyne en de lezing vindt plaats in de UA-Stadscampus, Rodestraat 14 (zaal R.004) in Antwerpen. De toegang is gratis.

Alhoewel de stadsmuren van Rome relatief goed bewaard zijn gebleven, zijn er weinig monumenten van de stad die op minder aandacht van de inwoners en toeristen kunnen rekenen dan deze unieke resten van de antieke stadsinfrastructuur. Dit is niet alleen het geval voor de archaïsch-republikeinse muur van de zesde en de vierde eeuw v. Chr., maar ook voor de Aureliaanse muur, de grootste muur die de stad ooit heeft gehad.

Alhoewel tot vandaag nog ongeveer twee derde van de muur bewaard is gebleven, zijn er weinig mensen die het de moeite vinden om het monument beter van nabij te leren kennen. Zelfs de inwoners van Rome zien de Aureliaanse muur meer als een hindernis dan als een getuige van de geschiedenis van de stad. En toch, al die verschillende materialen en bouwtechnieken die we vandaag in de muur kunnen zien, zijn evenveel snapshots van wat er in de laat-antieke, middeleeuwse, renaissance, barokke en moderne periodes van Rome gebeurd is.

De lezing gaat eerst kort over die andere muur: die uit de archaïsch-republikeinse periode, die minder goed bewaard is gebleven, maar waarvan de resten vandaag verweven zijn in het stadslandschap van de late negentiende – vroege twintigste eeuw. Daarna zal de Aureliaanse muur aan de beurt komen, waarvan kort de bouw en historiek worden belicht om dan over het verband tussen de muur en de stad erbinnen en erbuiten te praten.

Tenslotte gaat het over de interesse die de muur de jongste tijd weer mag genieten dankzij verschillende projecten die zowel buurtverenigingen als universiteiten voorstellen om de Aureliaanse muur een actieve plaats te geven in het dagelijkse leven van de Romeinen.