Archive for 21 februari 2020

Archeologen brengen tunnels onder Pompeï in kaart

21 februari 2020

Net als in andere grotere Romeinse steden bevond zich ook onder de straten van Pompeï ooit een uitgebreid netwerk van afwateringskanalen. Een team van archeologen en speleologen heeft nu een groot deel van dit netwerk onderzocht. Het verhaal staat te lezen op Archeologie Online.

Hoewel bekend was dat onder Pompeï een netwerk van tunnels en kanalen lag, was dit netwerk de jongste decennia nauwelijks onderzocht. Onderzoeken beperkten zich meestal tot strikt noodzakelijke verkenningen die werden uitgevoerd om te kijken of er bijvoorbeeld elektra aangelegd kon worden, of er werden werkzaamheden verricht om verstoppingen tegen te gaan. Een uitgebreid archeologisch onderzoek had nog maar zelden plaatsgevonden.

In 2018 sloot het Parco Archeologico di Pompeï een overeenkomst met de speleologen van Cocceius Association. Vanuit het Forum van Pompeï zouden de speleologen het gangenstelsel gaan verkennen om uit te zoeken hoe het systeem is ontwikkeld, maar ook om na te gaan in welke toestand de gangen zich bevinden en hoe die als afwatering kunnen blijven functioneren terwijl de archeologische waarde van het bouwwerk bewaard blijft.

De speleologen onderzochten 457 m van het stelsel en brachten een deel van het afwateringssysteem in kaart. Vanuit grote opvangbassins onder het Forum liepen lange gangen onder de Via Marina en de Imperial villa in de richting van het Via Marina-kanaal, waar de tunnels in uitmondden. Via het kanaal werd overtollig regenwater afgevoerd richting zee.

In samenwerking met archeologen, kon ook een grove schatting worden gemaakt van de leeftijd van de verschillende delen van het afwateringssysteem. Het oudste deel dateert waarschijnlijk uit de hellenistische periode en is aangelegd in de late derde eeuw vóór Christus en de tweede eeuw vóór Christus.

Een nieuwer deel dateert uit de late Republikeinse periode, de laatste eeuw vóór Christus, en het jongste deel komt uit de periode van het begin van de jaartelling tot de stad in het jaar 79 werd verwoest.

Bekijk hier een filmpje over de ondergrondse verkenning van Pompeï