Archive for 14 maart 2020

Geen schoolreis naar Rome en Italië, en wat nu? – Update

14 maart 2020

Wij vinden het als Romevereniging bijzonder jammer dat de vele zorgvuldig geplande schoolreizen richting Rome en Italië niet kunnen doorgaan, temeer omdat die zo belangrijk zijn voor de algemene vorming van de jongeren.

De traditionele Romereis is voor vrijwel alle deelnemers immers een uitstap waarvan de herinnering en de ervaring hen een leven lang zal bijblijven.  Voor velen is het trouwens ook hun eerste onvergetelijke kennismaking met Rome of Italië.

Voor de leerkrachten en hun leerlingen die deze trip een heel schooljaar hebben voorbereid en ernaar hebben uitgekeken, moet het enorm frustrerend zijn om nu, op de valreep van de afreisdatum, geconfronteerd te worden met een negatief reisadvies.

Daarom lanceerden we deze oproep. We hopen de komende dagen hier enkele verhalen uit schoolkringen te kunnen bundelen, zodat anderen kunnen zien dat ze echt niet alleen staan met hun problemen.

schoolreis

Salomo in tijden van corona

In normale omstandigheden zouden vele Vlaamse leerlingen over een paar weken een bezoek kunnen brengen aan de Vaticaanse musea. Ze zouden halt kunnen houden in de Stanza della Segnatura, waarschijnlijk opeengepakt als sardienen. Deze kamer van de handtekening ontleent haar naam aan het feit dat ze eeuwenlang de hoofdzetel was van de Kerkelijke rechtbank (Segnatura Gratiae et Iustitiae).

De kamer is echter vooral bekend omwille van haar prachtige fresco’s op haar muren en plafond van de hand van Rafaël, wellicht de grootste schilder uit de renaissance. Deze fresco’s moesten de paus inspireren tot het vellen van wijze en rechtvaardige oordelen. Op één ervan kijken we op de ontblote, mooi gespierde rug van een man die een baby’tje omhooghoudt in één hand en het zwaard in de aanslag neemt in de ander. Een geknielde vrouw lijkt vrede te nemen met de situatie. Een andere, in het wit geklede vrouw, stormt echter in paniek tussen beiden en lijkt een man, gezeten op een troon, iets toe te schreeuwen: Halt! Doe het niet!

Hoewel leerlingen het steeds moeilijker hebben verhalen uit de Bijbel te herkennen, zouden de meesten toch wel doorhebben dat het hier een afbeelding van het Salomonsoordeel betreft. De wijze koning van Israël, zoon van David (die de leerlingen reeds in Firenze tegengekomen zouden kunnen zijn), had zich uitgesproken in een dispuut tussen twee vrouwen: beiden beweerden dat ze de moeder waren van het kind, maar geen van beiden kon het eigen gelijk bewijzen. Het vervolg is bekend: Salomo beval het kind in twee te snijden waarop de echte moeder, uit liefde en bezorgdheid voor haar eigen kind, plooide en bereid was het kind, gezond en veilig, af te staan. Nu wist Salomo genoeg: de vrouw die oprecht bezorgd was over het kind was de echte moeder. Hij wees het kind dan ook aan haar toe.

Zouden. Ook dit verhaal is gekend: het corona-virus strooit roet in het eten. Na lang weifelen besliste de federale regering Italiëreizen tot 3 april af te raden. Omdat wij op 2 april zouden afreizen, kreeg ik na deze beslissing gelukkig het verlossende telefoontje van het reisbureau om te melden dat de reis integraal terugbetaald zou worden.

De dagen ervoor was het echter in spanning afwachten. De reisorganisatie was enkele dagen voordien, toen het advies slechts luidde “om Belgische schoolreizen naar Italië uit te stellen tot nader order” (hoewel op dat ogenblik duidelijk was dat een schoolreis totaal onverantwoord was en door het stilvallen van het publieke leven in Italië verworden was tot een lege doos) nog formeel: het betrof ‘een vrijblijvend advies’. Hierop volgde nog een niet mis te verstane waarschuwing: ‘Het gevolg is dat elke school het recht heeft om de reis te annuleren, maar dat de kosten die hieraan verbonden zijn door de annulerende partij dienen gedragen te worden’.

Wij hebben toen het risico genomen om onze beslissing zo lang mogelijk uit te stellen, ondanks waarschuwingen van het reisbureau dat hoe langer er werd gewacht met een eventuele annulatie, hoe kleiner de kans was om nog gemaakte kosten te recupereren (ik moest ‘de kleine lettertjes in het contract nog maar eens nalezen’).

Achteraf bekeken is dit voor ons goed uitgedraaid. Ik kan me echter inbeelden dat er andere scholen zijn die hun beslissing om leerlingen en leerkrachten niet bloot te stellen aan onnodige gezondheidsrisico’s en de praktische organisatie van de reis niet in gevaar wilden brengen, ter goeder trouw sneller de knoop hebben doorgehakt en hun reis hebben geannuleerd. Het staat in de sterren geschreven dat dit zal uitdraaien op een juridisch steekspel (de Franstalige katholieke koepel was er immers toen al als de kippen bij om hun scholen te melden dat zelfs in het geval van een annulatie bij een advies tot voorlopige opschorting de kosten voor de reisorganisaties waren).

Ik wens de rechters in dat geval de wijsheid van Salomo toe.

(JS, leerkracht geschiedenis)

viaforiimperiali

Ludieke Italiëweek helpt
teleurstelling verwerken

Ook in onze school, het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder, is de Italiëreis geannuleerd. We organiseren jaarlijks voor onze leerlingen van het zesde jaar ASO, TSO en BSO een twaalfdaagse Italiëreis tijdens de paasvakantie met vertrek op donderdag voor de start van de paasvakantie. Iedereen kan meegaan en we beperken het aantal deelnemers niet. Het aantal schommelt tussen de 100 en de 160 leerlingen. Het is een busreis waarbij we nog begeleid worden door een bestelwagen voor de logistieke ondersteuning.

We bezoeken Pisa, Lucca, Firenze, Siena, Rome, Sorrento, Capri, Pompeii, Assisi en Venetie. We doen al de gidsingen zelf. De leerlingen kunnen ook vaak een keuzeprogramma volgen. Zo is er in Rome een keuzedag waarbij leerlingen kunnen kiezen uit het sportieve Rome (fietsen), het antieke Rome, het kunstzinnige Rome (met de Vaticaanse Musea) en SPQR (een tocht door Rome met QR-codes). De reis bedraagt 950 euro all-in (ook voor de vrije maaltijden krijgen de leerlingen van ons telkens een bedrag). We hebben geen reisverzekering en de ouders bij de inschrijving gemeld dat ze hiervoor zelf konden zorgen indien ze dit wensten.

We voorzien geen alternatieve reis omwille van het unieke karakter van onze Italiëreis. We leven en werken met de leerlingen een schooljaar lang toe naar deze reis. Zo hebben we vooraf een viertal avondvergaderingen met de leerlingen, organiseren we een fuif, ontbijtpakketten en een spaghetti-weekend. We gaan ook nog helpen bij een vliegshow. Ook verkopen de leerlingen dagelijks wafels tijdens de speeltijden. Op basis van hun inzet tijdens deze activiteiten kunnen zij ‘punten’ verdienen. De totale opbrengst wordt verdeeld naargelang het aantal verdiende ‘punten’. Dit jaar bedroeg het gemiddelde bedrag dat leerlingen als een vorm van zakgeld teruggestort krijgen, 170 euro. Deze acties passen bovendien in onze filosofie van een sterk groepsbevorderende reis te maken.

Dit betekent dat we vertrekken met verschillende groepjes of kliekjes, maar telkens terugkomen als één grote groep met vaak op de laatste avond veel traantjes. Ook tijdens de reis werken we bewust rond deze groepsvorming. Leerlingen zitten in wisselende gidsgroepjes, in het Odeon in Pompeii hebben we een sterk groepsmoment en ook in Assisi houden we een bezinningsmoment.

Avondactiveiten en barmomenten dragen ook hiertoe bij. De leerlingen zitten ook in een team. We hebben bijvoorbeeld het bagageteam, het busteam, het team van de lunchpakketten, maar ook het PDG-team (positieve denkgroep die elke avond zorgt voor een rustige avondafsluiting) en een animatieteam.

Om al deze redenen kunnen we geen alternatieve reis aanbieden. We zijn er wel in geslaagd om van het reisbureau een flink bedrag terug te krijgen zodat we zeker twee van de vier betaalde schijven kunnen terugbetalen met ook nog het vooruitzicht op de gedeeltelijke terugbetaling van de derde schijf. Omdat niet alle schijven al betaald waren, betalen we eerste de laatste schijf terug en gaan zo terug in de tijd. Voor leerlingen die voldoende zakgeld verzameld hebben, is het bijna een nuloperatie geworden.

Toen we hen samengeroepen hebben en mondeling communiceerden over de annulatie, waren er bij een aantal leerlingen tranen. Daar is ook het voorstel gekomen om tijdens de week van Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart tijdens de schooldagen een (ludieke) Italiësfeer te organiseren met het typische tellen van leerlingen, een pizza-avond, het ochtendlied en Italiëlied, het dragen van het Italië-T-shirt op school, …

Tot slot wil ik nog zeggen dat SPQR.be een schat aan informatie geeft om te gebruiken bij onze gidsingen. Het is bovendien altijd leuk om bij een discussie tussen de begeleiding op reis over één of ander onderwerp (heeft er al dan niet een vrouwelijke paus bestaan?) deze vraag voor te leggen aan SPQR.be en dan heel snel een verhelderend antwoord te krijgen.

Met vriendelijke groeten,
Luc Boonen
Sint-Franciscuscollege, Heusden-Zolder

Lezing over zoektocht naar Romeinse kazerne in Satala

14 maart 2020

Satala, het moderne dorpje Sadak in het Noordoosten van Turkije, is één van de vier archeologische sites aan de oostelijke grens van het imperium waar in de Romeinse keizertijd een legioen was gestationeerd. Samen met Metilene, Samosata en Zeugma was Satala een bijzonder belangrijk militair steunpunt voor de Romeinse troepenmacht.

Nadat de Legio XVI Flavia Firma voor enkele decennia de kazerne van Satala had bemand in de tweede helft van de eerste eeuw na Chr., verscheen vanaf keizer Trajanus de Legio XV Apollinaris op het toneel. Dit legioen bleef er tot in de zesde eeuw actief. Nadien werd Satala definitief door de Perzen veroverd.

Tot vóór 2018 werden op de site van Satala slechts kleinschalige veldverkenningen en
opgravingen uitgevoerd. Sinds twee jaar echter werd het archeologisch onderzoek hervat met als doel de exacte locatie van de militaire kazerne te vinden.

Archeoloog dr. Sahin Yildirim stelde een Turks team samen vanuit de universiteit van Bartin en trok zijn Belgische collega Bernard Van Daele aan om de ploeg te versterken. Beiden kenden elkaar al van het Sagalassos-project.

Op zaterdag 28 maart om 14 uur (tot circa 15 uur) geeft archeoloog en organisator van deze lezing Bernard Van Daele een presentatie over de opgravingsgeschiedenis van Satala en de eerste resultaten van het nieuwe onderzoek. Afspraak in de Romaanse Poort, Brusselsestraat 63 in 3000 Leuven, zaal A.13 (eerste verdieping).

OPGELET: dit is géén activiteit van S.P.Q.R.!
Om na te gaan of deze activiteit in deze coronatijden effectief plaatsvindt, dien je contact op te nemen met de organisator: ligustinus@gmail.com.

Filmploeg Tom Cruise stelt opnames Mission Impossible 7 in Rome uit

14 maart 2020

De kans was groot dat je de komende weken acteur Tom Cruise in Rome tegen het lijf had kunnen lopen, want vanaf half maart zou een filmteam onder leiding van regisseur Christopher McQuarrie veertig dagen actief zijn in Rome.

De filmploeg zal in de Eeuwige Stad een aantal openluchtscènes opnemen voor de actiefilm Mission Impossible 7. De opnames zijn nu echter uitgesteld omwille van, jawel, je kan het al raden, het coronavirus.

De Hollywood-ploeg wil in ieder geval filmen op enkele van de bekendste locaties van Rome. Er zijn onder meer actiescènes gepland op Piazza Navona, Piazza Venezia, in de straatjes van de wijk Monti en wellicht ook op Piazza di Spagna.

Voor het gebruik van het openbare domein ontvangt de stad Rome van de filmmakers 200.000 euro per dag. Dat betekent dus 8 miljoen euro voor de immer lege kassa van Rome, geld dat het stadsbestuur goed kan gebruiken. Door het uitstellen van de opnames, zal Rome ook wat langer moeten wachten op haar centen.

Of de filmploeg voor alle scènes nog terugkeert naar Rome, valt nog af te wachten. De producenten willen de geplande releasedatum van de film op 23 juli 2021 niet in het gedrang brengen. In de  Longcross Studios in Surrey (Engeland) zou momenteel een replica van de Spaanse Trappen worden nagebouwd om een cruciale scène alvast op te nemen. De geplande opnames in Venetië lijken volledig geschrapt.

In de derde film van de Mission Impossible-reeks uit 2006 speelt zich eveneens een scène af in Rome en het Vaticaan. Het personage van Tom Cruise en zijn team ontvoeren iemand uit het Vaticaan en ontsnappen met een speedboot via de Tiber. Je kan die scène hier bekijken.

Ook privé heeft Tom Cruise iets met Rome: hij hield zijn huwelijksfeest met de actrice Katie Holmes in het kasteel van Odescalchi in Bracciano. Ook met zijn vorige vrouw Nicole Kidman vertoefde hij regelmatig in Rome.

Wie in 2005 in Rome de opnames voor Mission Impossible III meemaakte, herinnert zich wellicht nog dat de acteur er samen met enkele vrienden een gewoonte van maakte om zich ’s avonds anoniem in de stad te begeven en ergens een hapje te gaan eten.

De complete filmploeg logeerde toen in het Hassler-hotel, bovenaan de Spaanse Trappen. Waar het team ditmaal zou gaan verblijven is niet bekend. De volledige crew telt meer dan tweehonderd mensen, lijfwachten en chauffeurs inbegrepen. De voorlopige annulatie van de opnames betekent in ieder geval ook voor het hotel in kwestie een flinke hap uit de inkomsten.

Zoals bekend is Rome erg geliefd bij filmmakers. The Belly of an Architect van Peter Greenaway is wat dit betreft natuurlijk een klassieker die zich volledig afspeelt in de Eeuwige Stad en daarbij zowat alle belangrijke monumenten in beeld brengt. Bij de prachtige beelden kan je ook nog eens genieten van de muziek van de Vlaming Wim Mertens. De openingsscène van The Belly of an Architect kan je hier zien.

Een nummer uit dezelfde film dat nog veel bekender in de oren zal klinken is Struggle for Pleasure, van dezelfde Wim Mertens. Het nummer vormt de achtergrond van de fantastische scène waarin het hoofdpersonage Stourley Kracklite (gespeeld door Brian Dennehy, overleden op 20 april 2020), ontdekt dat zijn vrouw een minnaar heeft en meteen daarna zelf wordt binnengehaald door de jonge fotografe Flavia Speckler (rol van Stefania Cassini) die al veel langer op de hoogte is van de ontrouw van zijn vrouw en sindsdien een oogje op hem heeft. Die scène kan je hier nog eens bekijken.

Recenter waren er onder meer ook To Rome with Love van Woody Allen, Angels and Demons met Tom Hanks, The Talented Mr Ripley met Matt Damon en Eat Pray Love met Julia Roberts, om er slechts enkele te vermelden.

Ook de makers van de James Bond-film Spectre filmden vijf jaar geleden een spectaculaire achtervolging met auto’s in de straten van Rome en langs de oevers van de Tiber. Een montage van die scène kan je hier bekijken.