Archive for 22 maart 2020

Italië neemt nog strengere maatregelen

22 maart 2020

Het zat er al enkele dagen aan te komen maar de Italiaanse overheid heeft nu de strenge quarantainemaatregelen in het land nog aangescherpt. Alle ‘niet-strategische’ bedrijven en fabrieken moeten voor minstens vijftien dagen de deuren sluiten. Alleen wie actief is in een ‘cruciale of vitale sector’ zoals de voedselvoorziening of de medische sector mag voortwerken.

Alle bouwwerven in het land worden eveneens stilgelegd, tenzij het gaat om werkzaamheden aan ziekenhuizen en aan wegen of spoorwegen. In dat geval mogen ze mits het in acht nemen van de opgelegde veiligheidsmaatregelen actief blijven. Concreet valt hiermee eigenlijk het grootste deel van de Italiaanse economie helemaal stil.

Tot nog toe waren bars, restaurants, ijssalons, koffiezaken en de meeste winkels al gesloten, maar nu mogen enkel nog supermarkten, apotheken, postkantoren en banken open blijven. Ook de cruciale overheidsdiensten en het openbaar vervoer blijven zoveel mogelijk in bedrijf. Koerierdiensten blijven ook actief, maar er mag geen contact zijn tussen koeriers en ontvangers van welke aard dan ook en handtekeningen zijn niet langer vereist.

Niemand mag nog langer enige fysieke activiteit ondernemen buiten, en daar valt dus ook sporten onder. Ook sporten in je eentje of joggen is vanaf nu verboden. Het gebruik van automaten is niet meer toegelaten. De wekelijkse markten worden nu ook opgeschort.

In taxi’s mogen nog slechts twee passagiers plaatsnemen op de achterbank. Voorin, naast de chauffeur, mogen geen klanten gaan zitten. Werknemers in het openbaar vervoer moeten maskers en handschoenen dragen en zijn verplicht om minstens een meter van de klanten verwijderd te blijven.

colosseumview

Premier Giuseppe Conte maakte de nieuwe maatregelen zaterdagavond bekend tijdens een toespraak op de Italiaanse televisie. De productieve motor van het land wordt vertraagd, maar niet gestopt. Ik vraag geduld, want deze maatregelen hebben tijd nodig vooraleer ze resultaat opleveren. Ze zijn ernstig maar we hebben geen alternatief. Het is de enige manier om onszelf en degenen van wie we houden te beschermen, aldus de premier die nog meegaf dat dit de ernstigste crisis is die het land doormaakt sinds de Tweede Wereldoorlog.

De nieuwe regeringsmaatregelen werden genomen na talloze alarmerende berichten uit het noorden van het land waar het aantal sterfgevallen blijft stijgen en de voorbije 24 uur bijna 800 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De regio’s in het noorden vroegen al langer een absoluut uitgaansverbod in de hoop het virus zo te kunnen indammen.

Specifiek in Rome zal de politie vanaf nu ook alle auto’s controleren om mensen van de straat te krijgen. Tot nog toe gebeurden enkel steekproeven om mensen naar hun doorgangsbewijs te vragen en naar de reden waarom ze zich verplaatsen. Nu komen er ook wegversperringen om te controleren of mensen niet even profiteren van het mooie weer om weekendtrips te maken naar het platteland of de zee.

Naast deze nieuwe extra controles op automobilisten, gaat de politie vanaf nu ook meer controles uitvoeren op mensen die gewoon op straat lopen. In Rome wordt vastgesteld dat heel wat mensen wandelingen blijven maken, rondhangen met hun vrienden of zelfs zonnebaden.

Het staat vast dat de huidige lockdown-maatregelen in Italië na 3 april worden verlengd, al is nog niet geweten tot wanneer. In de omgeving van de premier valt off the record te horen dat de quarantaine, zoals de situatie er nu uitziet, zeker tot begin mei van kracht zou zjjn, al wil niemand dat officieel bevestigen. Er zouden ook plannen worden gemaakt om de scholen zelfs tot aan de zomervakantie dicht te houden. Ook dat is een maatregel die nog niet officieel is bevestigd.

Archeologen zoeken naar Romeins amfitheater in Engeland

22 maart 2020

Wat nu het Engelse Richborough is, wordt gezien als de bakermat van de Romeinse macht in Groot-Brittannië. Op die plek gaan archeologen binnenkort op zoek naar de resten van wat misschien wel het grootste en belangrijkste Romeinse amfitheater in Engeland is geweest. Dat schrijft Archeologie Online.

Omstreeks het begin van onze jaartelling lag het huidige Richborough (graafschap Kent) aan een natuurlijke haven. Archeologen vermoeden dat deze natuurlijke haven min of meer de plek was waar de Romeinen in 43 na Christus aan land gingen. Vanaf dat moment tot het einde van de Romeinse aanwezigheid op de Britse eilanden was de locatie een belangrijke basis voor de Romeinen.

Ze bouwden hier een fort, dat uitgroeide tot de plaats Rutupiae, ook bekend als Portus Ritupis, één van de belangrijkste Romeinse havens op de Britse eilanden. Hier begon ook de Watling Street, een belangrijke weg van de kust naar Londinium (Londen).

Rutupiae werd een belangrijke plek, binnen de muren lagen een badhuis, tempels en een amfitheater. Hoewel de resten van het amfitheater al in de zestiende eeuw voor het eerst werden aangetroffen, is er tot nu toe nog maar weinig onderzoek gedaan. Alleen halverwege de negentiende eeuw gebeurde een echte opgraving bij het amfitheater, maar omdat de archeologie als wetenschap toen nog in de kinderschoenen stond, zijn de rapporten daarover vaag.

Als het aan de Britse erfgoedorganisatie English Heritage ligt, komt daar verandering in. Eind deze maand begint de organisatie een grootschalige opgraving bij het amfitheater. Daarbij hopen de archeologen meer te weten te komen over hoe het amfitheater gebruikt werd, maar ook wat er met het theater gebeurde nadat de Romeinen vertrokken.

Tegelijk met het grote onderzoek naar het amfitheater wordt ook een kleinere opgraving gestart op een plek waarvan archeologen vermoeden dat de oudste muren van het fort liggen. Daarmee willen de archeologen meer te weten komen over de vroegste periode van Rutupiae.

De opgravingen gaan duren van maart tot juni 2020. Als de opgravingen voorbij zijn, beginnen grote verbouwingen aan het museum bij Richborough. Die vinden in de winter van 2020 tot 2021 plaats. Bij de verbouwingen aan het museum, wordt ruimte voorzien voor eventuele nieuwe informatie en vondsten die de opgravingen gaan opleveren.