Archive for 18 april 2020

Paus verlaat morgen even Vaticaanstad

18 april 2020

Paus Franciscus zal op zondagochtend 19 april voor het eerst sinds 15 maart Vaticaanstad even verlaten. Hij draagt om 11 uur de eucharistie op in de Santo Spirito in Sassia, een kerk aan de Via dei Penitenzieri 12 die zich op amper 1 km afstand bevindt van de Domus Sanctae Marthae, de residentie waar de paus verblijft.

Paus Franciscus koos er na zijn verkiezing op 13 maart 2013 voor om niet te gaan wonen op de derde verdieping van het Apostolisch Paleis waar sinds 1903 het privéverblijf van de opeenvolgende pausen is ondergebracht. Hij gaf de voorkeur aan de Domus Sanctae Marthae, het eenvoudigere gastenverblijf van de Heilige Stoel. Hij verblijft er in suite 201, waar hij ook bezoekers kan ontvangen.

De Domus Sanctae Marthae bevindt zich vlakbij de Sint-Pietersbasiliek en werd in 1996 gebouwd in opdracht van paus Johannes Paulus II. Het doet dienst als gastenverblijf voor bezoekers die voor zaken in Vaticaanstad zijn, maar fungeert sinds 2005 vooral als tijdelijk verblijf voor de kardinalen die ter gelegenheid van een conclaaf, de verkiezing van een nieuwe paus, vanuit de hele wereld naar Rome reizen. Het verblijf telt 106 suites, 22 eenpersoonskamers en één appartement.

De paus maakt morgen de uitstap naar de Santo Spirito in Sassia naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het feest van de Goddelijke Barmhartigheid. De universele viering van de feestdag is te danken aan paus Johannes Paulus II en zijn verering voor de Poolse zieneres Maria Faustina Kowalska (1905-1938), die hij in 1993 zalig en in 2000 heilig verklaarde.

Ter gelegenheid van die heiligverklaring bepaalde hij dat het feest op Beloken Pasen zou gevierd worden. Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen, de dag dat de paasweek officieel wordt afgesloten. Sinds het Jubeljaar 2000 heet deze dag Barmhartigheidszondag of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

De Latijnse naam van Beloken Pasen is Dominica in albis (zondag in witte kleren), een verwijzing naar de witte doopkleren van de doopleerlingen. De paus draagt dan speciale witte koorkledij, een witte satijnen mozetta afgezet met bont. In Duitsland wordt Beloken Pasen daarom Witte Zondag genoemd. In de Orthodoxe Kerk staat de dag bekend als Thomaszondag.

De Santo Spirito in Sassia is een mooie kerk met een slanke vijftiende-eeuwse toren. We zullen binnenkort nog wel eens een bijdrage wijden aan dit gebouw. Vanaf de toegangstrap heb je een mooi uitzicht op de koepel van Sint Pieter. De straat rechts van de kerk leidt naar de Porta Santo Spirito.

Sinds de viruscrisis in alle hevigheid is losgebarsten verliet paus Franciscus Vaticaanstad alleen nog maar toen hij een bezoek bracht aan de Santa Maria Maggiore en de San Marcello al Corso om er te bidden voor de inwoners van Rome en opdat er snel een einde zou komen aan de coronapandemie.

Bij die gelegenheid werden toen ook het miraculeuze kruisbeeld vanuit de San Marcello al Corso en het Byzantijnse icoon Salus Populi Romani (vanuit de Santa Maria Maggiore) tijdelijk overgebracht naar het Vaticaan.

Een bezoek aan het stadhuis van Rome

18 april 2020

We maakten eerder al eens kennis met het Palazzo Senatorio, het stadhuis van Rome op de Capitolijnse heuvel. Nu en dan kan je gratis een rondleiding meemaken in dit gebouw. Het is een bezoek meer dan waard, dichter bij het actuele hart van de Eeuwige Stad kan je eigenlijk niet komen.

stadhuisbezoek (1)

Over de vroegste geschiedenis van het gebouw en het tabularium kon je al uitgebreid lezen in een eerdere bijdrage. Vandaag verkennen we de zalen die nu nog gebruikt worden door de gemeenteraad en de burgemeester. Daarmee zou Palazzo Senatorio het oudste nog in gebruik zijnde stadhuis zijn ter wereld.

Op de ruïnes van het antieke tabularium werd in de twaalfde en dertiende eeuw het Senatorenpaleis gebouwd, waarin zich vanaf 1144 de stadsraad en zijn hoogste vertegenwoordiger, de Senator, installeerde.

Op de linkerhoek van het palazzo staat de afgeknotte toren van paus Martinus V (1417-1431) uit 1427. Je ziet tussen de verschillende wapenschilden ook dat van de familie Colonna waartoe Martinus V behoorde. Het was deze paus die in 1425 de Leuvense universiteit zou stichten.

Je gaat het Senatorenpaleis binnen via de zij-ingang bovenaan de trappen voorbij de toren van Martinus V. Paus Sixtus IV (1471-1484), de Urbis Restaurator, liet deze toegang tot het Senatorenpaleis vernieuwen, want van hieruit kwam je rechtstreeks in de ruimtes waar de zoutvoorraad lag opgeslagen, toen een monopolie van de stad.

De zaal met de zoutdepots leidt ons naar de lange Galleria di Sisto IV, waar je in de rechtermuur nog de grote bogen kunt zien die vroeger open waren en deel uitmaakten van een portico die uitgaf op het plein.

Hier bevinden we ons in het oudste gedeelte van het middeleeuwse Senatorenpaleis. Vanop een metalen passerelle heb je mooi zicht op de resten van de tempel van Veiovis, opgegraven in de periode 1938-1940.

Op de eerste verdieping ligt het Salotto dell’Orologio, de ruimte net voor je het kantoor van de burgemeester binnengaat. Aan de wanden hangen zeventiende-eeuwse schilderijen.

De blikvanger van de kamer is het ‘nachtuurwerk’. Het is van Romeinse makelij en dateert uit het einde van de jaren 1600. Bijzonder aan dit uurwerk is dat je ’s nachts de wijzerplaat kon zien, verlicht door een kaars.

stadhuisbezoek (2)

In de Sala dell’Arazzo, die dienst doet als vergaderzaal, hangt een fraai Vlaams wandtapijt uit de tweede helft van de zestiende eeuw. Aan de andere muren zien we enkele doeken uit de Pinacoteca Capitolina en daartussen drie borstbeelden waaronder dat van Giuseppe Mazzini.

Daarna kom je in het opvallend kleine en rommelige kantoor van de burgemeester van Rome. Foto’s nemen is verboden in deze ruimte, jammer, want er staan heel wat kunstwerken en het unieke uitzicht op het Forum Romanum vanaf het balkon is indrukwekkend.

We bevinden ons hier in de verdedigingstoren die in 1451 werd gebouwd door paus Nicolaas V (1447-1455) op de hoek van het palazzo die uitgeeft op het Forum. Buiten zie je boven het raam in de toren het wapenschild van deze paus.

De Sala delle Bandiere of de zaal met de vlaggen bevindt zich in de toren van Martinus V (circa 1427). Hier vergaderen de leden van het schepencollege (of de wethouders zoals onze Nederlandse lezers deze notabelen kennen) rond de historische tafel met inlegwerk uit 1842.

stadhuisbezoek (3)

In de vitrines hangen onder meer de vlaggen van de burgerwacht van de stadswijken van Rome, ingesteld door paus Pius IX (1846–1878), de vlag van de Olympische Spelen van 1960 en de vlag die in 1900 op de kist lag van de vermoorde koning Umberto I.

stadhuisbezoek (4)

Het hoogtepunt van het bezoek is de Aula Consiliare met het antieke beeld van Julius Caesar. Hier vergadert tegenwoordig de voltallige gemeenteraad. In vroegere tijden werd in deze zaal recht gesproken door de Senator. Langs de wanden hangen de vlaggen van de verschillende stadswijken en daaronder de wapenschilden die voorheen de voorgevel van het palazzo sierden.

Op de muur aan de kant van het plein zien we nog de resten van de zuilen en bogen die deel uitmaakten van de loggia op de eerste verdieping, en van de grote toegangsdeur in de voorgevel van het palazzo.

Daarboven zijn de sporen zichtbaar van de zuiltjes van de dertiende-eeuwse loggia die uitgaf op de tweede verdieping. De twee verdiepingen werden samengevoegd tot één grote ruimte met tongewelf door Giacomo della Porta (1537-1602) in de periode 1573-1577.

stadhuisbezoek (5)

Tegen de korte wanden van de zaal staan twee indrukwekkende standbeelden: het voormelde beeld van Julius Cesar uit de eerste eeuw voor Chr. en het beeld van een aanvoerder van de militaire vloot uit de eerste eeuw na Chr.

De vloermozaïeken uit de tweede eeuw na Chr. zijn afkomstig uit een Romeinse villa in Casal Morena in het zuidoosten van Rome.

stadhuisbezoek (6)

De laatste zaal die we te zien krijgen is de Sala della Protomoteca, genoemd naar het groot aantal borstbeelden van illustere personen die langs de wanden zijn opgesteld.

Vele van deze beelden werden gebeeldhouwd door of voor Antonio Canova (1757-1822) die hier achteraan in de zaal zelf ook een monument kreeg.

In de nis zien we de beeldhouwer in liggende positie, onder hem drie vrouwenfiguren, die de Schilderkunst, de Beeldhouwkunst en de Architectuur voorstellen.

Palazzo Senatorio
Piazza del Campidoglio 1, Rome

Met dank aan clublid
ANN DE LATTER
voor deze bijdrage