Archive for 30 april 2020

Rome annuleert verkiezing mooiste roos

30 april 2020

De befaamde rozentuin van Rome die traditioneel op 21 april, de verjaardag van Rome, de poorten tijdelijk opent voor het publiek, blijft dit jaar gesloten tot 16 mei. Na die datum blijft de tuin in principe open tot 14 juni. De rozentuin is dan toegankelijk van dinsdag tot en met zondag van 8.30 uur tot 19.30 uur.

Het sluiten van de rozentuin is in deze virustijden niet echt een verrassing, maar ook de bekende rozenwedstrijd, de Premio Roma per le Nuove Varietà di Rose, waarbij ieder jaar de mooiste nieuwe rozenvariëteit wordt gekozen, is geannuleerd.  tot 14 juni open zijn voor het publiek,

In de Romeinse rozentuin bevinden zich bijna 1.200 verschillende rozen, waaronder vele unieke exemplaren. Die zullen dit jaar bloeien en weer verwelken in alle eenzaamheid. 

rosetocommunale(2)

De Premio Roma is een prestigieuze internationale wedstrijd voor de mooiste roos die al sinds 1933 wordt georganiseerd. Het jaarlijkse evenement werd enkel onderbroken door de Tweede Wereldoorlog en de gebeurtenissen in de nasleep daarvan, in de periode tussen 1940 en 1951.

Bloementelers uit de hele wereld nemen deel aan de wedstrijd. Het het op één na oudste rozenconcours ter wereld. Alleen in Parijs wordt al sinds 1907 een soortgelijke wedstrijd georganiseerd.

Omdat de rozentuin toch al moest dichtblijven omwille van de viruscrisis, werd beslist om de wedstrijd dit jaar eveneens te annuleren. Normaal vindt die plaats op de derde zaterdag van mei.

Afhankelijk van hoe de gezondheidsactualiteit er de komende maanden zal uitzien, is het mogelijk dat de verkiezing alsnog in oktober wordt gehouden, een periode dat de rozen opnieuw bloeien.  Het evenement lokt ieder jaar duizenden bloemenliefhebbers.

De deelnemende nieuwe rozen worden twee jaar vóór de wedstrijd bezorgd in Rome. De talrijke concurrerende nieuwe variëteiten uit de hele wereld worden vervolgens aangeplant en verzorgd door het technische personeel van de Roseto Comunale.

rosetocommunale(2)

In het jaar dat de wedstrijd plaatsvindt arriveren verschillende gespecialiseerde juryteams die gedurende verschillende tijdstippen de diverse technische aspecten van de bloem onderzoeken. Er wordt zelfs nagegaan of de plant resistent is tegen ziektes, in hoeverre ze in het najaar herbloeit, enz.

Elke roos krijgt een technische score. De week vóór de wedstrijd volgt uiteindelijk ook een visueel onderzoek dat alleen rekening houdt met de esthetische aspecten van de bloem. De roos die het beste scoort op zowel de technische aspecten als op schoonheid, wordt de winnaar.

Die manier van werken heeft ervoor gezorgd dat de Roseto Comunale in de loop der jaren een heleboel buitengewone, zeldzame en zelfs unieke bloemen kon verzamelen. Verspreid over een gebied van ongeveer 1 hectare, vind je hier zowat 1.150 verschillende rozenvariëteiten, afkomstig uit zowat alle delen van de wereld, zelfs uit China en Mongolië. De ene bloem is al zeldzamer dan de andere. Het geheel is onderverdeeld in drie grote groepen: botanische, oude en moderne rozen.

In normale tijden is de toegang gratis (de rozentuin blijft doorgaans tot half juni open) en er zijn op regelmatige tijdstippen zelfs gratis rondleidingen, zowel voor individuelen als voor groepen. Op de gratis toegang na, is dit omwille van de virusperikelen allemaal geannuleerd. De tuin bevindt zich op de Aventijnse heuvel, de ingang bevindt zich aan de Via di Valle Murcia 6/7.

rosetocommunale(1)

De geschiedenis van deze rozentuin gaat terug tot het Romeinse keizerrijk. Tacitus beschrijft de Ludi Florales, een festival dat vermoedelijk omstreeks 240 voor Christus werd ingesteld ter ere van de godin Flora, ter bescherming van de bloesem.

De viering, die aanvankelijk een andere naam droeg, werd grondig hervormd en in ere hersteld toen Rome – toevallig nadat het bloemenfeest eens een keer niet werd gevierd – getroffen werd door een reeks forse hagel- en onweersbuien, waardoor een groot deel van de bloesems vernietigd werd.

De viering ter ere van Flora leefde nadien helemaal op. Het werd een echt volksfeest, compleet met naaktdanseressen, theatervoorstellingen, en nogal wat losbandigheden waar ook prostituees zich konden uitleven.

Om die reden werd ‘Flora’ in het oude Rome een gemeenschappelijke naam om een prostituee te omschrijven, een gewoonte die werd aangehouden tot in de middeleeuwen. Het feest werd meestal voortgezet in het Circus Maximus, waar dieren werden vrijgelaten en bonen verstrooid om de vruchtbaarheid te verzekeren.

In 1645, toen de Romeinse tempel van Flora al lang verdwenen was en zich op deze plaats nog enkel boomgaarden en enkele wijngaarden uitstrekten, werd op de plek van de huidige Rozentuin de Joodse Begraafplaats uitgebouwd.

In 1934 vaardigde de stad Rome echter een decreet uit dat de Joodse gemeenschap verbood op deze plek nog langer te begraven. Het gebied werd omgevormd tot een openbare groene ruimte. De oude Joodse begraafplaats werd overgebracht naar een afzonderlijk deel van het grote Romeinse kerkhof op Campo Verano.

De vroegere ruimte lag er daarna een beetje verlaten bij tot de Joodse gemeenschap in 1950 een akkoord bereikte met de initiatiefnemers van de Roseto Comunale, om op hun voormalige begraafplaats een rozentuin in te richten. Vóór de ingang van de tuin werd een ster geplaatst om de bezoekers ook vandaag nog te herinneren aan de sacrale historiek van het gebied.

Als dank voor het gebruik van de grond werden de diverse wandelpaden in de rozentuin bovendien aangelegd in de vorm van een menora, de typische zevenarmige joodse kandelaar, het oude symbool voor het Hebreeuwse volk en een van de oudste symbolen voor het jodendom in het algemeen.

De menora symboliseert het brandende braambos dat Mozes zag op de berg Sinaï. Als je in de tuin wandelt kan je de typische vorm perfect waarnemen vanaf de hoogste top van de centrale trap.

rosetocommunale(1)

De geschiedenis van de Roseto Comunale zelf begon in 1932, toen een Rozentuin opende op de Colle Oppio, een initiatief van Mary Gailey Senni, een Amerikaanse die was gehuwd met een Italiaanse graaf en als natuurliefhebster een bijzondere passie voor rozen had.

Ze slaagde erin haar droom waar te maken met de creatie van een naar verluidt prachtige rozentuin, de Colle Oppio Roseto , die tijdens de Tweede Wereldoorlog echter helemaal werd vernietigd.

Daarom zou het duren tot 1950 vooraleer de Romeinse rozentuin weer helemaal in ere werd hersteld, ditmaal dus op de nieuwe locatie op de Aventijnse heuvel. Het huidige gebied wordt in twee gedeeld door de Via di Valle Murcia.

De eerste sector belicht de geschiedenis van de roos, in de tweede sector vind je de recente rozen, die na een verblijf van twee jaar in de Roseto Comunale mogen deelnemen aan de Premio Roma.

Roseto Comunale
Via di Valle Murcia 6/7
Dit voorjaar uitzonderlijk niet toegankelijk