Archive for 5 juni 2020

Restanten van Romeins aquaduct ontdekt in Nijmegen

5 juni 2020

Bij opgravingen in Nijmegen zijn restanten gevonden van het Romeinse aquaduct dat tussen Berg en Dal en Nijmegen liep. De ontdekking maakt volgens archeologen duidelijk welke route het aquaduct vanuit de heuvels volgde naar het Romeinse legerkamp in Nijmegen.

De vondst gebeurde op een diepte van 3 m in een inmiddels alweer dichtgegooide bouwput aan de Bosweg. Een diepe ingraving met een vlakke bodem werd door de archeologen geïnterpreteerd als de resten van een houten bak of goot waardoor het water stroomde. Van de sporen in de grond zijn monsters genomen die in een labo verder worden onderzocht. De opgravingswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Het terrein aan de Bosweg was al in beeld als mogelijk tracé voor het aquaduct, maar omdat er aan het maaiveld niets zichtbaar was bestond er nog twijfel. Die twijfel richtte zich niet op de vraag of er sprake was van een aquaduct, maar meer op de exacte loop en de vorm die het aquaduct hier heeft gehad. Dankzij het nu uitgevoerde onderzoek is nu duidelijk dat het aquaduct hier inderdaad lag, en dat het in een diepe geul ingegraven was.

Het aquaduct maakte volgens de archeologen deel uit van de militaire infrastructuur aan de Romeinse rijksgrens en was dus belangrijk. Het aquaduct bestond uit een verzameling van gegraven dalen, opgeworpen dammen en intussen verdwenen houten goten.

Die goten liepen niet over grote stenen bouwwerken, maar over aarden dammen. Hoewel de houten goten voor zover bekend overal zijn vergaan, zijn de aarden dammen en de kunstmatige dalen nog altijd zichtbaar in het landschap.

Met dit gotensysteem werden verschillende bronnen ten oosten van Nijmegen verbonden en werd het drinkwater over een ongeveer 5 km lange route naar het legerkamp op de Hunnerberg geleid.

Op de Hunnerberg bevond zich vanaf ongeveer 71 na Chr. het enige legioen in wat nu Nederland is: de Legio X Gemina. Een Romeins legioen telde ongeveer 5.000 soldaten.

Rondom de legerplaats was een militair dorp gesticht (een canabae legionis) waar ook nog eens duizenden mensen woonden en werkten. Naar schatting verbleven zeker 10.000 tot 15.000 mensen op de Hunnerberg.

De dagelijkse behoefte aan proper drinkwater was ongetwijfeld groter dan er lokaal te vinden was. De Romeinse oplossing voor dergelijke problemen was de aanleg van een aquaduct. Dit bracht al het beschikbare drinkwater uit de wijde omgeving naar de Hunnerberg.

Bronnen: Archeologie Online / Historiek.net

Vaticaan brengt reeks nieuwe munten uit

5 juni 2020

Het Vaticaan brengt op 23 juni een herdenkingsmunt uit naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de geboorte van de Duitse componist Ludwig van Beethoven (1770-1827). Tegelijk worden ook nieuwe munten geslagen met het wapen van paus Franciscus en naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de geboorte van de heilig verklaarde paus Johannes Paulus II (1978-2005).

vaticaansemunt2020

De collectie omvat twee euromunten met het pauselijke wapen die erg populair zijn bij muntenverzamelaars en die elk jaar opnieuw worden uitgegeven. De Beethovenmunt heeft een waarde van 5 euro.

Andere speciale munten hebben een nominale waarde van 10 euro. Er komt ook een speciale gouden munt naar aanleiding van de publicatie Dei Verbum tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie, met een waarde van 100 euro.

Het volledige uitgifte-programma voor 2020 van Vaticaanse munten en postzegels kan je hier bekijken.