Archive for 24 juni 2020

Winstcijfers Vaticaanse bank meer dan verdubbeld

24 juni 2020

Het Istituto per le Opere di Religione (IOR), beter bekend als de Bank van het Vaticaan, heeft in vorig jaar zijn winst meer dan kunnen verdubbelen. Een aanzienlijk deel van de winst wordt aan paus Franciscus en pauselijke goede doelen geschonken. In 2019 werd ook het managementteam aanzienlijk versterkt.

ior

Het IOR had in 2019 ongeveer 14.996 klanten in 112 landen, goed voor 5,1 miljard euro aan activa. Daarvan was 3,4 miljard euro beheerd of in bewaring gegeven bij het IOR. De resterende 1,7 miljard vertegenwoordigen klantendeposito’s.

In 2019 werd een nettowinst gerealiseerd van 38 miljoen euro. In 2018 bedroeg die winst 17,5 miljoen euro. Momenteel beschikt het IOR over een eigen vermogen van 668,3 miljoen euro. Volgens de internationale normen voor het bankwezen betekent dit dat de bank een hoge solvabiliteit en een laag risicoprofiel bezit.

Jean-Baptiste de Franssu, de voorzitter van het IOR, schrijft in een begeleidende brief bij het jaarverslag dat 2019 zowel op economisch als financieel vlak een goed jaar was. Dat was mogelijk dankzij een voorzichtig management, vooral op het vlak van het beheer van vastgoedbeleggingen.

Ook op personeelsvlak werden wijzigingen doorgevoerd. Een kwart van het personeel werd pas in de loop van de voorbije twee jaar aangenomen. Dat heeft zowel voor een verjonging als een professionalisering gezorgd. Bovendien zijn de veiligheidsgaranties voor de klanten versterkt.

ior_jaarverslag_2019

De klanten van de Vaticaanse Bank zijn vooral instellingen verbonden met de Heilige Stoel en Vaticaanstad, apostolische nuntiaturen en pauselijke delegaties of ambassades en diplomaten geaccrediteerd bij de Heilige Stoel, maar ook werknemers, bisdommen, kardinalen, religieuze ordes en genootschappen en congregaties.

Sinds 2010 werd een ingrijpende hervorming doorgevoerd om te beletten dat de instelling misbruikt wordt voor het witwassen van (maffia)geld of de financiering van terrorisme. Paus franciscus schakelde dat strenge beleid nog een versnelling hoger en voerde in augustus vorig jaar nieuwe statuten in voor het IOR, worden nieuwe klanten pas aanvaard indien zij nauwe relaties onderhouden met de Heilige Stoel en de katholieke Kerk.

Zij kunnen onder meer een beroep doen op de bank voor internationale verrichtingen, de betaling van lonen van personeelsleden die tewerkgesteld zijn in het buitenland. Voorts kunnen ze bij de bank terecht voor advies en vermogensbeheer, effectenrekeningen, deposito’s en bewaardiensten.

Het Instituut voor Religieuze Werken werd opgericht in 1942. Het is verantwoordelijk voor het behoud en beheer van de financiën en de administratie van roerende en onroerende goederen die door fysieke of rechtspersonen aan het Instituut zijn overgedragen of toevertrouwd voor religieuze of liefdadigheidsdoeleinden.