Archive for 30 juni 2020

Speurders doen huiszoeking bij de Fabbrica di San Pietro in Vaticaanstad

30 juni 2020

De Vaticaanse politie (het Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano) heeft een inval gedaan in het kantoor van de Fabbrica di San Pietro, het departement dat belast is met het onderhoud en de restauratie van de Sint-Pietersbasiliek en de omliggende gebouwen en structuren.

vaticaanstad (7)

De politiemensen namen tijdens de huiszoeking zowel op de technische als de administratieve dienst van de Fabbrica documenten en computers in beslag.

De speurders zoeken naar bewijzen voor een vermeend corruptieschandaal. De inval gebeurde na een tip van de algemene auditor, die momenteel de boekhouding van de Vaticaanse instellingen controleert.

vaticaanstad (2)

Paus Franciscus stelde recent de apostolische nuntius Mgr. Mario Giordana tijdelijk aan als buitengewone commissaris voor de Fabbrica di San Pietro.

Die moet de eeuwenoude instelling reorganiseren en de aankoopprocedures aanpassen en transparanter maken om het risico op aanbestedingsfraude bij overheidsopdrachten terug te dringen.

vaticaanstad (5)

De Fabbrica di San Pietro werd meer dan vijfhonderd jaar geleden speciaal opgericht voor het beheer van alle werken die nodig waren voor de bouw en de artistieke constructie van de Sint-Pietersbasiliek.

vaticaanstad (4)

De dienst is vandaag nog steeds verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en de omliggende structuren. Momenteel wordt de reusachtige koepel van de basiliek gerestaureerd, een project dat nog vier jaar zal duren.

Deel van belangrijke Romeinse weg ontdekt in Nederlandse gemeente Cuijk

30 juni 2020

In Nederland werden tijdens rioleringswerken voor de nieuwe woonwijk Liefkeshoek in Katwijk (Cuijk) de restanten ontdekt van een belangrijke Romeinse weg. Het gaat om een stuk van de drukke route tussen het Belgische Tongeren die via Maastricht en Cuijk naar Nijmegen voerde.

De ontdekking was puur toeval en kwam als een verrassing. Bij eerder onderzoek was immers duidelijk geworden dat het hele gebied in het verleden regelmatig af te rekenen kreeg met overstromingen.

Daardoor werd altijd gedacht dat de oude Romeinse weg waarvan men wist dat die hier bestond, al lang was verdwenen. De baan blijkt echter zeer duurzaam aangelegd te zijn en is doorheen de eeuwen slechts gedeeltelijk weggespoeld.

De actuele rioleringswerkzaamheden zijn dwars door de antieke Romeinse weg gegaan, waardoor een flink stuk van de route al vernield was vooraleer iemand begreep waarmee men te maken had en de werkzaamheden tijdelijk werden stilgelegd. Toch is de vondst erg interessant. Meestal onderzoeken archeologen een site vooraleer de bouw plaatsvindt, nu zaten ze er plots letterlijk middenin. Dat komt veel minder vaak voor.

De opgetrommelde archeologen kregen slechts drie dagen tijd om onderzoek te doen naar de vondst. Toch slaagden de onderzoekers er dankzij de hulp van een aantal vrijwilligers tijdens die korte tijdspanne in om de route op een aanzienlijk gedeelte van het onderzochte terrein zichtbaar te maken. Het voorbije weekend verdween de Romeinse baan weer onder de grond. Hier worden binnenkort woningen gebouwd.

cuijkromeinseweg Jan Kusters, één van de vrijwilligers, geeft de richting
van de Romeinse weg aan. (foto: Gemeente Cuijk).

Alles wat op wetenschappelijk vlak kan gebeuren is echter uitgevoerd. Er zijn monsters genomen, er werden foto’s gemaakt, de profielen van de weg werden vastgelegd, enz. De onderzoekers zijn al blij dat ze nu weten hoe en waar de oude Romeinse weg in de omgeving van Cuijk precies liep en hoe degelijk de route was aangelegd.

Archeologen vinden het tegenwoordig ook niet erg om vondsten opnieuw te begraven. Ze gaan er vanuit dat er binnen pakweg honderd jaar nog eens wordt gegraven. Met de nieuwe technieken die dan zullen bestaan kan op dat moment nog een keer naar de site worden gekeken en komt vermoedelijk nog veel meer informatie beschikbaar dan men vandaag kan achterhalen.

Het gedeelte van de oude Romeinse weg dat nu werd blootgelegd was oorspronkelijk 6 tot 7 m breed en bestaat uit grindpakketten die zeer compact op elkaar gestapeld zijn.

Ook werd de originele toplaag van de weg aangetroffen. Die lijkt heel erg op de toplaag van de in 2017 ontdekte kleinere gedeeltes van de Romeinse weg onder de Grotestraat in het centrum van Cuijk, waar toen de riolering volledig werd heraangelegd.

Bij die gelegenheid werden ook restanten van een Romeins beeld en brokstukken van muurschilderingen gevonden. Die maakten vermoedelijk deel uit van een klein thermencomplex.

Die ontdekking en de aanwezigheid van talrijke scherven afkomstig van luxueus aardewerk ingevoerd vanuit Zuid-Frankrijk en Italië, wijst erop dat Cuijk reeds in de eerste eeuw een welvarende en behoorlijk belangrijke Romeinse vestiging was.

Dat onder Cuijk een Romeinse weg lag, wisten de archeologen wel. Maar de ontdekking van drie jaar geleden maakte die voor het eerst een stukje zichtbaar. Ze vonden toen ook een parallelweg en enkele zijwegen. De omgeving van de Grotestraat was in de oudheid blijkbaar een behoorlijk druk kruispunt.

Tot dan beschikte de wetenschappers enkel over wat schaarse puzzelstukjes, het gevolg van enkele vondsten aan de randen van het huidige Cuijk. De rioleringswerken van 2017 maakten voor het eerst een soort archeologische dwarsdoorsnede van de gemeente.

Archeologen kennen nu grotendeels de veranderingen die Cuijk doorheen de hele Romeinse periode heeft gekend. Door de opeenvolgende ontdekkingen begrijpen de wetenschappers ook beter hoe de indeling van Cuijk er in de Romeinse tijd precies uitzag.

Toen al hoopten archeologen dat ze in de omgeving van Cuijk ooit een groter deel van de belangrijke Romeinse route van Tongeren naar Nijmegen zouden ontdekken en blootleggen. Door puur toeval is dat nu dus gebeurd. De actuele onderzoeksresultaten zullen later worden vergeleken met de eerdere bevindingen van drie jaar geleden.