Archive for 7 augustus 2020

Italië dreigt met vluchtverbod voor Ryanair

7 augustus 2020

De Italiaanse burgerluchtvaartautoriteit ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) dreigt de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair te verbieden om nog vluchten uit te voeren in Italië. Ryanair zou zich regelmatig niet aan de opgelegde coronaregels houden.

Volgens ENAC houdt Ryanair zich niet aan de verplichting om voldoende fysieke afstand te bewaren tussen de passagiers. Luchtvaartmaatschappijen mogen daar onder voorwaarden wel van afwijken, maar ook aan die voorwaarden voldoet Ryanair niet, stelt ENAC. Ook met de verplichting om mondmaskers te dragen zou de Ierse maatschappij het niet altijd  zo nauw nemen.

ryanair

Als Ryanair de veiligheidsregels om het virus te beteugelen blijft overtreden, wil ENAC de Ierse luchtvaartmaatschappij de toegang tot het luchtruim verbieden. Ryanair zou dan niet meer in Italië mogen landen en opstijgen.

Een minder strenge maatregel zou zijn dat Ryanair wordt gedwongen te vliegen met slechts een beperkt aantal passagiers per vlucht.

ENAC stelt dat het niet gaat om eenmalige incidenten, maar dat het Ierse bedrijf systematisch de regels overtreedt. In Italië moeten luchtvaartmaatschappijen ervoor zorgen dat passagiers afstand van elkaar houden tijdens het boardingproces en in de luchthavenbussen.

Dat kan onder meer door passagiers in kleine groepjes aan boord te laten, in plaats van allemaal tegelijkertijd. In het vliegtuig zelf hoeft er geen afstand gehouden te worden, maar moet de bemanning er (net als in de meeste andere landen) wel op toezien dat iedereen een mondmasker draagt.

Volgens Ryanair kloppen de beschuldigingen van de Italiaanse luchtvaartautoriteit niet. De Ierse maatschappij stelt dat ze er alles aan doet om de interactie tussen de passagiers te verminderen, zowel aan boord van de vliegtuigen als op de luchthavens.

Ontspanningsstrand Tiberis in Rome opnieuw geopend

7 augustus 2020

Aan de oevers van de Tiber, vlakbij de Ponte Guglielmo Marconi in het zuiden van Rome, is sinds vorig weekend het ontspanningsstrand Tiberis weer geopend.

Het is het derde opeenvolgende jaar dat een speciale ruimte wordt ingericht voor mensen uit de stad die eens willen zonnebaden of zich ontspannen op een vakantiestrand.

Tiberis is gratis toegankelijk en behalve op maandag dagelijks open van 9 tot 19 uur (laatste toegang om 18 uur). Tiberis blijft open tot 27 september.

Tiberis

Op het gelegenheidsstrand langs de Tiber zijn zestig ligstoelen en dertig zonneparasols aanwezig. Twee fonteinen zorgen voor verfrissing. Er zijn zelfs vier douches.

De structuur is tevens uitgerust met twee beachvolleybalvelden, ontspanningsruimtes en schaduwrijke zones en speelruimtes met een vernevelingsssyteem.

Wie wil kan ook plaatsnemen aan één van de 27 tafels. Er zijn 130 stoelen beschikbaar. We zouden niet in Rome zijn als er geen eet- en drinkruimte zou zijn waar je kan aperitieven en waar nu en dan live concertjes worden georganiseerd. Al zullen die dit jaar omwille van de virusperikelen wellicht worden beperkt.

Tiberis werd voor het eerst aangelegd in 2018. Dat gebeurde op een stuk herwonnen moerasgrond vlakbij de Marconibrug, tussen de districten San Paolo en Marconi, ten zuiden van het stadscentrum.

In de betrokken zone lag brandgevaarlijk afval en, helemaal verborgen in het groen, bevonden zich zelfs een aantal illegale woningen. Dat werd allemaal opgeruimd waardoor een strook grond van ongeveer 10.000 m² beschikbaar kwam en waarop vervolgens het kunstmatige strand werd ingericht.

Tiberis is niet alleen maar een strand, maar ook een ruimte voor gezelligheid waar je een praatje kan maken, een plek waar ook de kleintjes zich kunnen amuseren in een schaduwrijke speelruimte en waar je gratis kan sporten. In totaal kunnen er tegelijk 200 mensen terecht.

Het stadsbestuur heeft overigens vastgesteld dat het Tiberisproject voldoende succesvol is en zichzelf bewezen heeft. De komende zomers worden in Rome wellicht nog soortgelijke strandplekken ingericht, al moeten daarvoor nog de geschikte ruimtes langs de Tiberoever worden gevonden.

Toch is Tiberis niet het eerste kunstmatige strandproject aan de Tiber. Reeds in 2005 introduceerde de toenmalige burgemeester Walter Veltroni een strandplek met de naam Tevere Village vlakbij Castel Sant’Angelo, tussen de Ponte Sant’Angelo en Ponte Umberto I. Dat initiatief kende echter niet het verhoopte succes en werd na een paar jaar weer opgedoekt.

Uiteraard gelden ook voor een bezoek aan Tiberis de verplichte corona-veiligheidsmaatregelen. Om de fysieke afstand te kunnen garanderen is de oppervlakte van het grasperk dit jaar verdubbeld, wordt een toegangsbeheerservice ingesteld en werd een app ontwikkeld voor het analyseren van de drukte. De ligbedden, parasols, douches en dergelijke zullen voortdurend worden ontsmet.

De Romeinse burgemeester Virginia Raggi stelt dat de Tiber zich door heel Rome beweegt, maar dat in tegenstelling tot in vele andere Europese steden, het ‘actieve’ en ‘levende’ deel van de rivier eerder beperkt blijft tot een gedeelte van het historische centrum.

Tiberis is één van de initiatieven waarmee het stadsbestuur meer leven wil brengen in de onmiddellijke omgeving van de Tiberoevers. Vooral in het zuidelijke, dicht bebouwde stedelijke gedeelte van het riviergebied, ziet de omgeving er meestal niet zo fraai uit.

Er ligt vaak afval, zowel langs de oevers als in het water (wrakken, gewoon afval, afgeknakte bomen, soms zelfs dode dieren, …), daklozen en zwervers komen er slapen, er worden zelfs woningen gebouwd en weer afgebroken zonder enige vergunning, … Die quasi-wetteloosheid wil Rome aanpakken met een herontwikkelingsproject voor de hele Tiberzone.

Tiberis2

Het grootste probleem langs de Tiber zijn de vaak goed verborgen illegale of gekraakte huisjes langs het riviergebied. De bewoners leven erg onveilig. Bij overstromingen of plots veranderende weersomstandigheden dreigt zelfs levensgevaar.

Het stadsbestuur is er zich ook van bewust dat dergelijke marginaliteit soms ook snel kan ontaarden in kleine criminaliteit. Ook dat wil men voorkomen met het herontwikkelingsproject. Om in het uitgestrekte moerassige gebied illegale hutjes op te sporen worden nu en dan drones ingezet.

Het stadsbestuur van Rome en de regio Lazio werken samen inzake het veiligheidsbeheer van de Tiber en de bewaking van de rivier, vooral met de bedoeling illegale zaken en gedrag op te sporen en die problemen ook meteen aan te pakken.

Dat kan gebeuren door uitzettingen, het voorkomen dat illegaal afval wordt gedumpt en, als dat toch gebeurt, het zo snel mogelijk verwijderen. Ook een degelijk groenonderhoud hoort daarbij.

Rome kampt ook met een totale versnippering van bevoegdheden en instanties die te maken hebben met de Tiber. Het is een enorm probleem dat hij het beheer en het onderhoud van de Tiber tientallen instanties betrokken zijn. Burgemeester Raggi probeert sinds een paar jaar iedereen op één lijn te krijgen, maar gemakkelijk is dat niet.

De overstromingsgebieden van de Tiber zijn eigendom van de Italiaanse staat maar worden beheerd door de regio Lazio. De bruggen over de rivier, de borstweringen, de trappen vanaf de bruggen naar de Tiberoever, het onderhoud van de ongeveer 70 km fietspaden langs de oevers, het skatepark Ponte della Musica en het gebied rond Ponte Marconi zijn toevertrouwd aan het stadsbestuur van Rome.

Alle andere verantwoordelijkheden zijn in handen van meer dan een dozijn andere instellingen of verenigingen. Zo is het algemene beheer van de rivierbedding (het schoonmaken en het baggeren) een exclusieve regionale bevoegdheid.

Bij de Tiber zijn onder meer betrokken: de verschillende overheden (de stad Rome, de regio Lazio, de gemeente Fiumicino), de havenbesturen (Capitaneria di Porto, Autorità di Bacino, …), verschillende agentschappen en toezichthouders (de Protezione civile, het Dipartimento Tutela Ambientale, het Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Simu), het Dipartimento Urbanistica en de stedelijke politie of de Polizia Municipale, de Sovrintendenza Capitolina, …).

Maar ook verenigingen zoals Legambiente Lazio, Retake Roma, Italia Nostra, de Associazione italiana Architettura del Paesaggio Lazio, de Associazione Due ruote d’Italia, Cittadinanzattiva Lazio, de Associazione Tevereterno e Circolo magistrati Corte dei Conti, …) hebben te maken met de Tiber.

We vergeten ongetwijfeld nog een paar instanties. Dit lijstje is zeker niet volledig, maar het zorgt nu al voor duizelingen. Het is andermaal een voorbeeld van hoe de versnippering van talrijke administratieve diensten en andere belanghebbende partijen elke fatsoenlijke vooruitgang in Rome (en bij uitbreiding in heel Italië) al dan niet gewild (kunnen) afremmen. Er moet in dit verband nog veel werk worden verricht.

Tiberis 2020
Lungotevere Dante 1 (Ponte Marconi)
Website
Praktische informatie