Archive for 27 augustus 2020

Pauselijke audiënties voortaan op de Cortile di San Damaso

27 augustus 2020

Paus Franciscus zal vanaf 2 september zijn traditionele audiënties met het publiek op woensdag hervatten. De audiënties zullen voorlopig niet plaatsvinden in het Paulus VI-auditorium, maar op de afgesloten Cortile di San Damaso, de binnenplaats van het Apostolische Paleis.

De laatste openbare audiëntie vond plaats op 26 februari, net vóór het virus losbrak. Ze zijn dus zes maanden opgeschort geweest.

sandamaso1

Op de nieuwe audiëntieplaats worden 500 zitplaatsen voorzien waar ook de hygiënevoorschriften en fysieke afstandsregels gegarandeerd kunnen worden. Bezoekers kunnen er twee uur vóór de audiëntie zonder reservatie naartoe komen. De pauselijke ontmoeting begint om 9.30 uur.

De loggia’s rond de Cortile di San Damaso fungeren als verbinding tussen het middeleeuwse paleis, de kantoren van het staatssecretariaat en het nieuwe Apostolische Paleis. De binnenplaats is genoemd naar paus Damasus I.

sandamaso2

Het is op dit binnenplein dat de belangrijkste gasten van het Vaticaan, vips en staatshoofden, een ceremoniële ontvangst krijgen.

Hier gebeurt jaarlijks ook de eedaflegging van de nieuwe leden van de Zwitserse Wacht. Die vindt altijd plaats op 6 mei, maar ook die gebeurtenis werd dit jaar door de komst van het virus verschoven naar 4 oktober.