Archive for 4 september 2020

Tunnel tussen toekomstige metrostations Fori Imperiali en Venezia is gegraven

4 september 2020

De metrolijn C in Rome is natuurlijk nog lang niet afgewerkt, maar de (voorlopig) laatste tunnel van het enorme project, van het Forum Romanum tot aan Piazza Venezia is alvast geboord.

Vorige maand hadden de boormachines het nieuwe haltepunt al bijna bereikt, maar het uitgraven van de laatste meters is een karwei dat zeer nauwgezet en dus langzamer moet worden uitgevoerd.

veneziametro(4)

In de ondergrond van Piazza Venezia en Piazza Madonna di Loreto vinden nu vooral voorbereidende werkzaamheden en studies plaats om na te gaan op welke manier het toekomstige metrostation Venezia het best wordt gebouwd.

Er zal ook nog een keuze moeten worden gemaakt voor het definitieve ontwerp van het nieuwe station.

Dat wordt nog een moeilijke opdracht, niet in het minst omdat de ongetwijfeld erg bitsige gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar op komst zijn, de discussies en de meningsverschillen tussen de verschillende partijen nog zullen aanwakkeren.

De verlichting van het nieuwe metrostation zou grotendeels kunnen gebeuren met natuurlijk licht dat via glazen wanden ondergronds kan doordringen. Er worden uitgangen voorzien op Piazza Madonna di Loreto en de Via del Plebiscito. Die ruwe tunnels zijn nu ook klaar.

veneziametro(2)

Het staat vast dat het auditorium van Hadrianus, dat vlak onder de straatoppervlakte van Piazza Venezia in de aanloop van de metrowerken tot ieders verrassing werd ontdekt, wordt geïntegreerd in de nieuwe halte.

Wellicht zal een loopbrug of een tunnel worden gebouwd zodat het publiek en de metroreizigers de site van nabij kunnen bekijken. Creatieve architecten gaan zich hier mogen uitleven.

Rome denkt er aan om van metrostation Venezia een klein doorgangsmuseum te maken, zoals ook al gebeurde met de halte San Giovanni op dezelfde lijn, waar reizigers een permanente tentoonstelling van een aantal opgegraven archeologische artefacten kunnen bewonderen.

veneziametro(3)

Ook in het toekomstige metrostation Colosseo-Fori Imperiali zou de stad Rome een aantal archeologische vondsten willen tentoonstellen.

De aanleg van Metrolijn C kampt met vele jaren vertraging. Oorspronkelijk was het de bedoeling om van Pantano, in de oostelijke buitenwijken, dwars door het historische centrum van Rome, de verbinding te leggen naar een nieuw te bouwen station vlakbij bij het Vaticaan en vandaar uit de lijn nog te laten voortlopen tot aan Piazzale Clodio.

De voorbereidingen van het project begonnen reeds in 1990 en de aanbesteding zou uiteindelijk pas volgen in februari 2006. Maar ook de werken zelf kenden veel problemen.

Er waren vooral discussies over de financiering en de enorme budgetoverschrijdingen. Sinds het bouwproject 29 jaar geleden in gang werd gezet, zijn de kosten gestegen van 1,9 miljard euro naar meer dan 5 miljard euro.

metrowerken3

Ook de langdurige vertragingen wegens talrijke archeologische vondsten en talrijke discussies over het wel of niet schrappen van geplande haltes (onder meer Largo di Torre Argentina) omdat grootschalige graafwerken in deze rijke archeologische ondergrond bijna onmogelijk waren, zorgden voor veel vertraging.

Ondertussen ging ook Roma Metropolitane, het stadsbedrijf dat toezicht houdt op de bouw van de derde metrolijn, zel in gecontroleerde vereffening.

metrowerken2

In 2014 beschuldigde de Italiaanse Rekenkamer het consortium dat de metro aanlegt van verregaande en onverantwoorde kostenoverschrijdingen die waren gebeurd bij de aanleg van het gedeelte Pantano-Centocelle. Het zou maar één van de vele onregelmatigheden blijken te zijn.

De rechtbank oordeelde dat tussen 2006 en 2010 meer dan 360 miljoen euro aan overheidsgeld werd verspild en dat het systeem blijkbaar bedoeld was om vertragingen te belonen.

De voorzitter van de rechtbank omschreef de aanleg van de nieuwe metrolijn als het duurste en langzaamste project voor openbare werken ter wereld.

veneziametro(1)

Op dit moment is ongeveer 19 km van de nieuwe C-lijn in gebruik. Ze wordt bediend met zelfrijdende metrotreinen en omvat 22 stations.

Het traject begint in het oosten in Pantano en brengt de reizigers voorlopig tot aan San Giovanni in het historische centrum, waar de verbinding wordt gemaakt met Metrolijn A en het spoorwegstation Termini.

Momenteel wordt gewerkt aan het gedeelte tussen San Giovanni en Amba Aradam (binnenkort met de nieuwe naam Giorgio Marincola, bijgenaamd de zwarte partizaan), tussen Amba Aradam (met het bijhorende nieuwe museum Castro Hadriani) en het Colosseum en aan het nieuwe metrostation Colosseo/Fori Imperiali, waar de C-lijn de verbinding zal maken met metrolijn B.

metrowerken (4)

De opening van dit laatste station is alweer uitgesteld en wordt nu voorzien in 2024.

Even zag het er ook naar uit dat door de vereffening van Roma Metropolitana zelfs de tunnel richting Piazza Venezia en het station onder dit plein niet zou worden gebouwd en dat de nieuwe metrolijn zou eindigen aan het Colosseum.DD

De enorme boorkoppen zouden dan voor eeuwig worden achtergelaten in de ondergrond van het Forum Romanum. Maar de nationale overheid kwam met vers geld over de brug, zodat de werken alvast tot aan Venezia konden worden voortgezet.