Archive for 8 november 2020

Privébussen versterken vanaf morgen vervoersnetwerk ATAC

8 november 2020

Vanaf morgen 9 november schakelt Rome toeristenbussen en privé-autocars in om de drukte op het openbaar vervoer te verminderen. Dat plan was twee weken geleden reeds aangekondigd.

Concreet zullen op de drukste lijnen meer bussen van de Romeinse vervoersmaatschappij ATAC worden ingezet, terwijl de gehuurde privébussen de minder gebruikte routes gedeeltelijk voor hun rekening zullen nemen.

openbus1

Sinds het uitbreken van de viruscrisis zijn er in Rome enorm veel klachten dat het openbaar vervoer veel te druk bevolkt is. Vooral tijdens de piekuren is het aanbod allesbehalve toereikend om de reizigers op een veilige manier te vervoeren.

De talrijke toeristenbussen die worden gebruikt voor sightseeing-tours door de stad en de vele privé-touringcars staan momenteel door gebrek aan toeristen bijna allemaal stof te vergaren in de garage.

Inscriptie van Romeinse wegenbouwers toegevoegd aan tentoonstelling in RMO Leiden

8 november 2020

Aan de familietentoonstelling Romeinen langs de Rijn in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (Nederland) is recent een bijzonder object toegevoegd: een eikenhouten paal uit circa 125 na Chr. met de Romeinse inscriptie COH II CR. Opgelet: het museum is door de coronamaatregelen voorlopig gesloten tot en met 18 november.

Inscriptie_Romeinse_paal
De paal werd in 2018 gevonden bij opgravingen van een Romeinse weg bij Valkenburg (Zuid-Holland). De inscriptie is de afkorting van Cohors II Civium Romanorum, het tweede cohort van de Romeinse burgers, de naam van een groep Romeinse soldaten die aan de weg heeft gebouwd.

Samen met 479 andere exemplaren werd de paal opgegraven tijdens het archeologisch onderzoek ter voorbereiding van de werkzaamheden voor de RijnlandRoute.

De oude noordgrens van het Romeinse Rijk, de limes genoemd, volgde het verloop van de Rijn. In 125 na Chr. werd langs de rivier een ‘limesweg’ aangelegd die de Romeinse forten met elkaar verbond. De weg bestond uit twee rijen houten palen, waarbinnen een soort dijk was opgeworpen.

Hierop lag de weg zelf, die was bekleed met grind. Tegenwoordig is in het landschap bij Valkenburg niets meer te zien van de Romeinse limesweg, maar bij opgravingen in 2018 zijn honderden houten palen van de weg gevonden.

Het Cohors II Civium Romanorum was een Romeinse legereenheid van ongeveer vijfhonderd man. Wat precies de rol van de soldaten was bij de aanleg van de weg bij Valkenburg wordt nog verder onderzocht.

Mogelijk kapten ze de bomen, waren ze verantwoordelijk voor de eerste bewerking van het hout of leverden ze de mankracht om de palen de grond in te slaan.

Het Rijksmuseum van Oudheden krijgt de paal met de Romeinse inscriptie in bruikleen van de provincie Zuid-Holland, in wiens opdracht de limesweg werd opgegraven en onderzocht. De paal is geconserveerd door restauratieatelier Restaura in Heerlen.

Romeinse_weg_ValkenburgDe opgraving van de Romeinse weg bij Katwijk/Valkenburg.

In februari 2020 kreeg het Rijksmuseum van Oudheden al veertig houten palen van de Romeinse weg bij Valkenburg en Katwijk overgedragen van de Provincie Zuid-Holland. In de toekomst wordt de weg permanent tentoongesteld in het museum.