Archive for 8 april 2021

Het virus reist massaal mee met bus, tram, trein en metro

8 april 2021

De Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma (NAS), een in Rome gevestigde gespecialiseerde Carabinieri-eenheid voor de bescherming van de gezondheid, pakt uit met verontrustend nieuws na een onderzoek in 693 bussen, metro’s, trams en treinen in enkele steden van de regio Lazio, waaronder Rome, Rieti, Viterbo, Latina en Frosinone.

metro_virus

De NAS Carabinieri nam met wattenstaafjes uitstrijkjes van de oppervlakken van plekken waarvan men kan veronderstellen dat ze vaak in contact komen met passagiers, zoals handgrepen, passagiersstangen, de hoofdsteunen van zitplaatsen en de belknoppen voor het aanvragen van haltes of noodoproepen.

Meer dan de helft van die stalen bleken na onderzoek sporen van het Covid-19-virus te bevatten. Een tweede onderzoek bracht ook virussporen aan loketten en in wachtzalen aan het licht.

In Rome werden in totaal 42 monsters genomen. Precies de helft daarvan leverde een positief resultaat op: elf (uit stadsbussen) vier (uit bussen van voorstedelijke lijnen) en zes (uit wagens op de spoorlijn Rome-Lido). Het onderzoek in de andere steden leverde soortgelijke resultaten op.

covid_roma

De gezondheidsdiensten maken zich ongerust over de aanwezigheid van de virussporen, hoewel die niet altijd een indicatie zijn dat je er effectief door besmet kan raken.

Wat het onderzoek wel aantoont is dat het virus wijd verspreid is en dat zich zeer regelmatig besmette personen op het openbaar vervoer bevinden. Wellicht weten die zelf niet altijd dat ze besmet of ziek zijn.

Het virus reist dus duidelijk massaal mee. Onbewuste dragers kunnen bij nauwe of langdurige contacten anderen besmetten. Plaatsnemen in een overvolle bus, trein, tram of metro lijkt dus geen goed idee.

De controles van de NAS hebben ook aangetoond hoe weinig aandacht er is voor de anti-Covid-regels en hoe belangrijk het is om zowel vóór als na een busrit de handen grondig te wassen of te ontsmetten met alcoholgel. De kans dat je na een bus- of tramrit virussporen op je handen hebt, lijkt immers behoorlijk groot.

zitplaats_virus

De exploitanten van verschillende vervoersmaatschappijen, ook die van Rome, kregen van de gezondheidsdiensten eerder al een verwittiging dat ze de veiligheids- en hygiëneprocedures voor ‘de werknemers op de werkplek’ (lees: de chauffeurs) niet of onvoldoende hadden gevolgd.

De NAS Carabinieri ontdekte ook dat in vele gevallen het schoonmaken en ontsmetten van de zitplaatsen, handgrepen en dergelijke in bussen, trams, metrostellen of treinen niet wordt uitgevoerd.

Ook bevinden zich vrijwel nergens informatieborden met de te volgen anti-besmettingsregels. De wettelijk gewenste fysieke afstand aan boord van de voertuigen wordt vaak niet gehaald omdat het te druk is. Dispensers met ontsmettingsgel ontbreken of werken niet.

Mysterie van de brandende bussen in Rome opgelost

8 april 2021

Het is al verschillende jaren een fenomeen in Rome. Met de regelmaat van een klok vliegen in de stad bijna systematisch bussen van de openbare vervoersmaatschappij ATAC in brand. Het gaat om tientallen voertuigen per jaar. Brandstichting werd uitgesloten.

Na een diepgaand onderzoek dat meer dan een jaar duurde, is de achterliggende oorzaak blootgelegd. Twaalf topmanagers van vervoersmaatschappij ATAC riskeren gerechtelijke vervolging.

atacbus(7)

De cijfers over het aantal brandende bussen in Rome zijn ronduit hallucinant. In 2019 gingen niet minder dan 23 bussen in vlammen op, waarvan er veertien volledig werden vernietigd.

Een enorm aantal, maar de jaren voordien lagen de cijfers zelfs dubbel zo hoog. In 2018 vlogen 44 voertuigen in brand, in 2017 waren het er 46 en in 2016 brandden 36 bussen uit. Ook het virusjaar 2020 werd afgesloten met meer dan twintig uitgebrande voertuigen.

Als bij wonder vielen er tot dusver bij geen enkele brand gewonden of doden. De chauffeurs slagen er telkens in zichzelf te redden en om hun passagiers tijdig uit de bus te krijgen.

Op het internet zijn honderden foto’s en filmpjes te vinden van zwartgeblakerde buswrakken in de straten van Rome of van bussen die staan uit te branden, het ene al wat spectaculairder dan het andere.

Het is altijd mogelijk dat een voertuig, bus, auto of vrachtwagen door technische problemen of een kortsluiting spontaan in brand schiet. Dat gebeurt weleens, maar dat blijft toch eerder een zeldzaam fenomeen.

Het aantal incidenten met brandende autobussen in Rome ligt echter zo hoog dat vorig jaar eindelijk werd besloten een grondig onderzoek in te stellen. Even werd gespeeld met het idee van moedwillige sabotage, brandstichting dus, maar die denkpiste werd al snel uitgesloten.

Het onderzoek verliep aanvankelijk moeizaam, omdat heel wat uitgebrande bussen zodanig vernield waren dat er nauwelijks sporen overbleven. De voertuigen die niet helemaal uitbrandden werden grondig onderzocht door specialisten. Die kwamen tot een onthutsende conclusie en maakten hun bevindingen over aan de officier van justitie.

metrebus

Wat is er aan de hand? Uit de diepgaande analyse bleek dat de bussen, hoewel ze van verschillende fabrikanten afkomstig waren, steeds op dezelfde manier in vlammen opgingen. De branden ontstonden vrijwel altijd op dezelfde plek en breidden zich dan bliksemsnel uit over het hele voertuig.

Vanaf dan begonnen de onderzoekers zich te focussen op de reparaties van de voertuigen. Iedere Romebezoeker en inwoner weet dat vele bussen uit de ATAC-vloot al jaren compleet verouderd zijn en in slechte staat verkeren.

Gemiddeld staat zowat de helft van de ongeveer 2.300 officieel beschikbare bussen noodgedwongen in het onderhoudsdepot voor herstellingen.

ATAC beschikt over een gigantische voorraad wisselstukken, maar sommige voertuigen zijn gedoemd om in het depot te blijven roesten omdat bepaalde onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn.

Een hypothese die in het begin van het onderzoek werd opgeworpen, was dat de voertuigen intern zouden gesaboteerd worden. Maar dat werd al gauw uitgesloten. Er was geen sprake van verborgen motieven of ontevreden werknemers die de bussen bewust in de vernieling hielpen.

Wel bleek dat werknemers, bij gebrek aan nieuwe reservestukken verplicht gebruik moesten maken van bepaalde onderdelen die eigenlijk al afgekeurd waren. De geldende veiligheids- en voorzorgsregels werden door de managers van ATAC van tafel geveegd omdat ze zich zorgen maakten over de vele bussen die buiten bedrijf waren.

De arbeiders en technici die de herstellingen moesten uitvoeren dragen volgens het parket geen schuld omdat de voorbije jaren bij ATAC door geldgebrek het onderhoud met oude en afgedankte onderdelen in zekere zin een verplichte praktijk was geworden.

Er was vooral ook politieke druk om meer bussen op de baan te krijgen, waardoor het management het minder nauw nam met de voorschriften en het zelfs goedkeurde wanneer de arbeiders met een afgekeurd onderdeel nog maar eens een defecte bus konden herstellen. Men vond dat een creatieve en goedkope oplossing.

bussen_atac

De conclusie van het parket van Rome is dat de ATAC-managers bewust en systematisch de veiligheidsvoorschriften hebben genegeerd en hebben nagelaten om het onderhoudswerk van de arbeiders degelijk te controleren. Op die manier kwam de veiligheid in het gedrang.

De openbare aanklagers Mario Dovinola en Francesco Dall’Olio hebben het dossier in handen en willen nu twaalf topmanagers gerechtelijk vervolgen. De directieleden worden beschuldigd van nalatigheid en het in gevaar brengen van de transportveiligheid. Volgens de aanklagers hebben ze door hun gedrag de voorbije jaren heel wat chauffeurs en passagiers bewust in gevaar gebracht.

De twaalf managers zijn reeds ingeschreven in het verdachtenregister en zullen het voor de rechtbank moeten komen uitleggen. Volgens het parket mogen ze van geluk spreken dat er tijdens de busbranden tot op heden geen slachtoffers vielen, anders zou aan het lijstje van beschuldigingen ook het toebrengen van slagen en verwondingen en onvrijwillige doodslag worden toegevoegd.

Tot nog toe heeft de verzekering van de stad Rome, waarvan ook de gemeentelijke bedrijven zoals ATAC, Cotral en Acea genieten, alle schadegevallen betaald. De hoogste uitgekeerde schadevergoedingen voor de bussen die in rook opgingen, bedroegen tot dusver 400.000 euro. Dat gaat dan om de voertuigen die volledig zijn uitgebrand en die met geen mogelijkheid nog te herstellen zijn.

Als de managers door de rechtbank schuldig worden bevonden, zal de verzekeringsmaatschappij dat geld ongetwijfeld proberen terug te vorderen van de veroordeelden.

Bij de vervoersmaatschappij zelf valt weinig te rapen. Talrijke schuldeisers staan al jaren aan te schuiven bij ATAC. De maatschappij kampt met een miljardenschuld en heeft een tijdlang geflirt met het faillissement. Bij ATAC zijn meer dan 12.000 mensen in dienst.

Hoeveel bussen met afgekeurde onderdelen op dit moment nog rondrijden in Rome kan niemand vertellen. Als een bus op die manier werd opgelapt, werd dat niet vermeld in het technische logboek. Tot de vloot helemaal vernieuwd is zullen er in de toekomst dus vermoedelijk nog wel wat bussen in brand vliegen.

atacbus(1)

Rome is al enkele jaren bezig met de vernieuwing van de ATAC-vloot, maar dat proces verloopt traag. Vorig jaar kwam de levering van een reeks nieuwe bussen echter in een stroomversnelling. In 2020 werden in één keer 227 voertuigen in gebruik genomen.

In de maanden daarna en tot op heden werden er wekelijks enkele nieuwe bussen in bedrijf gebracht, waardoor de teller nu op 328 nieuwe voertuigen staat.

Dat tempo wordt week na week voortgezet. In 2021 moeten er in totaal meer dan 900 nieuwe bussen rondrijden in de straten van Rome.

atacbus(3)

De nieuwe generatie bussen zijn herkenbaar aan de slogan + Bus x Roma. De uitbreiding van de vloot gebeurt met hybride of elektrische bussen, grote en kleinere, van verschillende capaciteit.

De grotere bussen worden vooral in de meer afgelegen buitenwijken ingezet. De kleinere zal je vooral in het historische centrum zien rondrijden.

atacbus(5)

.