Archive for 12 juni 2021

Voorstelling onderzoeksrapport Romeins hout uit Fort Velsen

12 juni 2021

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Nederland organiseert op dinsdag 15 juni van 20 tot 21 uur samen met het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden een gratis online presentatie van het nieuwe onderzoeksrapport over Romeinse houten voorwerpen die in de vorige eeuw zijn opgegraven in de omgeving van de gemeente Velsen (provincie Noord-Holland).

Iedereen kan deze presentatie gratis volgen. Je hoeft geen programma’s te downloaden of te installeren op uw computer. Vooraf aanmelden is wel nodig. Na aanmelding ontvang je een link, waarmee je via de browser op je pc, laptop, tablet of smartphone de presentatie kan volgen

In Noord-Holland bevindt zich een belangrijke vindplaats van Romeinse schatten: het Romeinse Fort Velsen I. En dat terwijl het gebied ten noorden van de toenmalige grens van het Romeinse Rijk (de limes) ligt.

Het fort is omstreeks 14 na Chr. gebouwd aan het Oer IJ. In 28 na. Chr. werd het alweer verlaten. In 1972 is het fort ontdekt tijdens de aanleg van een transportleiding. De hoeveelheid bewaard hout die in en rond het fort werd opgegraven is uniek.

fort-velsenArcheologisch onderzoek van Fort Velsen I
in de jaren 70 van de vorige eeuw.

De opgravingen bij Fort Velsen vonden plaats tussen 1972 en 1994. Ze werden uitgevoerd door archeologen van de Universiteit van Amsterdam, samen met lokale vrijwilligers van de Archeologische Werkgemeenschap van Nederland.

Ze vonden een grote hoeveelheid Romeinse gebruiksvoorwerpen uit hout. Daaronder schrijfplankjes, tentharingen, sloten, sleutels, vaatwerk, gereedschap, wapens en meubelonderdelen.

Van al die vondsten was tot nu nog niet veel onderzocht, uitgewerkt of gepubliceerd. Bovendien zijn in de loop der tijd de foto’s, tekeningen, beschrijvingen en de voorwerpen zelf verspreid geraakt over een aantal archeologische instanties.

Een nieuwe RCE-publicatie brengt nu al dit materiaal samen: The Wooden Artefacts from the Early Roman Fort Velsen I door Silke Lange. Deze goed ontsloten dataset kan dienen als een referentiekader voor het onderzoek van de limes in Nederland.

houten-komRomeinse houten kom uit Fort Velsen I
(collectie: Rijksmuseum van Oudheden)

Het grote aantal houten voorwerpen, de goede conservering ervan, de enorme variatie in soort en functie, en de vroege datering van het hout uit Fort Velsen I zijn uniek in Europa.

In de natte bodem van Noord-Holland is veel houtwerk opmerkelijk goed bewaard gebleven. Het materiaal bevindt zich momenteel in het depot van het Rijksmuseum van Oudheden en in het Provinciaal Depot van Noord-Holland.

Aanmelden voor deze digitale voorstelling kan via deze link.