Archive for 15 juli 2021

Atrium Vestae heropent als onderdeel van nieuwe route op het Forum Romanum

15 juli 2021

Op het Forum Romanum heropende het Casa delle Vestali, het Huis van de Vestaalse Maagden. De laatste fase van een uitgebreide en langdurige opgraving, reconstructie en restauratie die jaren heeft aangesleept is nu achter de rug.

Het Atrium Vestae ligt vlak naast de Tempel van Vesta aan de oostkant van het Forum Romanum, aan de voet van de Palatijn. De site wordt vanaf nu opgenomen in een nieuwe route op het Forum Romanum.

casavesta(7)

Bij opgravingen zijn lagere delen van het gebouw en de vijvers in het atrium blootgelegd. De vroegere kamers, die vanaf vandaag toegankelijk zijn voor het publiek, werden ontdekt na het verwijderen van de grote ommuring van de Orti Farnesiani en van een laag aarde van ongeveer twintig meter dikte.

De blootgelegde ondergrondse structuren en de ontdekte stenen en artefacten werden nauwkeurig in kaart gebracht in een poging om het oorspronkelijke huis zo goed mogelijk te reconstrueren.

Archeologen hebben er de voorbije zeven jaar aan gewerkt. Ondergronds werd onder meer een pistrinum of molen ontdekt die vermoedelijk door de Vestaalse Maagden werd gebruikt bij de voorbereidingen van hun offerrituelen.

Waarschijnlijk maakten ze hier de zogenaamde mola salsa, een mengsel van grof gemalen tarwe en zout. Dat product werd bij elk officieel offer gebruikt. Het mengsel werd op het voorhoofd en tussen de hoorns van dieren gesprenkeld voordat ze werden geofferd, evenals op het altaar en in het heilige vuur.

casavesta(6)

Het Huis van de Vestaalse Maagden, ooit een paleis met drie verdiepingen en een vijftigtal kamers aan de voet van de Palatijnse heuvel, werd in de periode 1882-1884 opgegraven door de bekende Italiaanse archeoloog Rodolfo Lanciani.

De vleugels waren gebouwd rondom een rechthoekig atrium, met een dubbele vijver. In de oostelijke hoek bevond zich een gewelfde ruimte, waarin een standbeeld van Numa Pompilius (716-673 v. Chr.) stond opgesteld. Hij was volgens de overlevering de tweede koning van Rome en tevens de stichter van de Vesta-cultus.

De Vestaalse maagden waren met zes en bewaakten in de oudheid het ‘heilige vuur’ dat altijd moest blijven branden in de naastgelegen Tempel van Vesta. Het was een symbool van de gemeenschap en de staat. De vrouwen vervulden hun taak gedurende dertig jaar.

Na de enorme verwoesting die de grote brand van Rome in 64 na Chr. veroorzaakte, werd ook het Atrium Vestae herbouwd. De cultus van Vesta bleef in gebruik tot de christelijke keizer Theodosius I (379-395) aan het einde van de vierde eeuw de heidense praktijken verbood.

casavesta(3)

Vervolgens werd het huis gebruikt voor leden van het keizerlijke hof en later door het pauselijke hof. Het complex bleef tot in de elfde of de twaalfde eeuw in gebruik. Rondom het atrium staan vandaag (delen van) opgegraven beelden van Vestaalse Maagden opgesteld.

De officiële opening van het nieuwe gedeelte vond gisteravond plaats. Vanaf vandaag kan het publiek het resultaat van de jarenlange werkzaamheden gaan bekijken.