Archive for 30 juli 2021

Premier Mario Draghi wil commissaris aanstellen om Jubeljaar te coördineren

30 juli 2021

De regering wil een speciale commissaris aanstellen die de procedures moet stroomlijnen naar aanleiding van het Jubeljaar dat het Vaticaan in 2025 organiseert.

De commissaris moet er ook voor zorgen dat de openbare infrastructuurwerken die traditioneel naar aanleiding van een Heilig Jaar worden gepland, tijdig zullen klaar zijn.

Samen met het Vaticaan moet ook het komen en gaan van de miljoenen verwachte extra bezoekers en pelgrims worden gecoördineerd.

We moeten iets doen om de wereld een andere stad te laten zien dan degene die tot nu toe op de voorpagina’s van kranten over de hele wereld heeft gestaan, verklaarde Mario Draghi vanuit Palazzo Chigi.

De nieuwe commissaris of jubileummanager zal vermoedelijk dit najaar worden aangesteld. Die krijgt dan ook de leiding over een nieuw tijdelijk agentschap waarin vertegenwoordigers zetelen van de regering, het stadsbestuur en de Heilige Stoel.

Namen worden nog niet genoemd. Wel is duidelijk dat de nieuwe burgemeester van Rome, wie dat ook zal worden, een stem krijgt in de keuze van de man of vrouw die de zware coördinerende opdracht zal krijgen.

pelgrims

De organisatie van een Heilig Jaar brengt traditioneel miljoenen extra bezoekers uit de hele wereld naar Rome. Het is de gewoonte dat daarvoor de stedelijke infrastructuur en de transportmogelijkheden worden gemoderniseerd en uitgebreid.

Ook de veiligheidsvoorzieningen en de vele organisatorische problemen met betrekking tot het evenement dat bijna een volledig jaar duurt, zijn niet gering en vragen veel overleg en coördinatie.

Met de organisatie van een dergelijk jaar is ook enorm veel geld gemoeid. Maffieuze organisaties liggen altijd op de loer om daarvan een graantje mee te pikken. Ook die mogelijke infiltraties zal de toekomstige commissaris moeten afblokken.

Het is de 28ste keer in de geschiedenis van de katholieke Kerk dat er een Heilig Jaar zal plaatsvinden. Het vindt zijn oorsprong in het joodse Jubeljaar. Het oudst bekende Heilig Jaar vond plaats in 1300, al is het onzeker of dit ook het eerste Jubeljaar was dat daadwerkelijk werd gevierd.

In 1475 werd bepaald dat er in principe om de 25 jaar een Heilig Jaar wordt georganiseerd, al kan daarvan afgeweken worden. Het vorige Heilige Jaar was het Jubeljaar 2000, dat door paus Johannes Paulus II werd afgekondigd voor de start van het derde millennium. Toen bezochten ongeveer 25 miljoen bedevaarders en toeristen Rome.

Recenter, van december 2015 tot november 2016, riep paus Franciscus ook nog een Buitengewoon Jaar van de Barmhartigheid uit, maar dat was dus geen officieel Heilig Jaar.

Een Heilig Jaar biedt gelovigen en pelgrims de kans om speciale aflaten te krijgen en zo absolutie te ontvangen voor zonden door te biechten. In 1750 stelde paus Benedictus XIV de voorwaarden vast voor het bekomen van een aflaat: de pelgrim moet de vier grote basilieken van Rome bezoeken, hij moet biechten en de Heilige Eucharistie ontvangen en bidden voor het welzijn van de paus.

Traditioneel start het Heilig Jaar met de opening van de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek, die enkel bij deze gelegenheid wordt geopend. Ook de andere pauselijke basilieken hebben dergelijke deuren.