Archive for 29 oktober 2021

Nieuwe burgemeester van Rome Roberto Gualtieri neemt macht over van Virginia Raggi

29 oktober 2021

Roberto Gualtieri, de vorige week verkozen burgemeester van Rome, heeft in het stadhuis het ambt officieel overgenomen van de vertrekkende burgemeester Virginia Raggi die haar kantoor met uitzicht op het Forum Romanum na vijf jaar moet verlaten. Zij was de eerste vrouwelijke burgemeester ooit in Rome en tevens de jongste. Raggi was 37 toen ze aantrad.

gualtieri-stadhuis

Virginia Raggi (Movimento 5 Stelle – M5S) verloor de jongste gemeenteraadsverkiezingen reeds in de eerste ronde, de tweede ronde speelde zich af tussen Roberto Gualtieri van de centrumlinkse Partito Democratico (PD) en de centrumrechtse kandidaat Enrico Michetti. Deze laatste bleek vorig weekend een maatje te licht voor Gualtieri.

Afscheidnemend burgemeester Virginia Raggi verklaarde bij de machtsoverdracht in de Giulio Cesare-zaal dat het ambt van burgemeester de mooiste en meest complexe baan is en zowel op menselijk als politiek niveau een totaalervaring.

Ik ben vereerd dat ik deze stad, de mooiste ter wereld, vijf jaar lang mocht leiden, aldus Raggi. Het is nog niet duidelijk of de toekomst van Raggi, van opleiding een advocate, zich in de politiek zal blijven afspelen.

gualtieri_raggi (7)

Gualtieri dankte Raggi voor het werk van de voorbije jaren en zei dat hij klaar is voor de start van een intense en opwindende fase. De nieuwe burgemeester is nog volop bezig met het samenstellen van zijn eigen team medewerkers.

Hij zei dat Rome een versnelling hoger zal schakelen en beloofde een administratie van grote kwaliteit, waarbij de namen van zijn team naar verwachting de komende dagen bekend zullen worden gemaakt.

De burgemeester benadrukte ook de enorme kans die wordt geboden door de miljarden euro’s aan fondsen die op komst zijn van het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht.

gualtieri-stadhuis2

Daarmee kan Rome nieuw leven worden ingeblazen terwijl de stad zich de komende jaren ook moet voorbereiden op het Vaticaanse Heilig Jaar dat in 2025 miljoenen extra bezoekers zal doen toestromen. Ook daarvoor zal extra investeringsgeld naar de stad Rome vloeien.

Andere prioriteiten van Gualtieri zullen gericht zijn op innovatie, cultuur, sociale infrastructuur, stadsvernieuwing en het aantrekkelijker maken van de stad voor internationale investeerders.

Op de langere termijn moet het verkeer in Rome worden ontlast en soepeler verlopen door het uitvoeren van structurele interventies.

Er moet worden geïnvesteerd in het openbaar vervoer, inclusief nieuwe bussen en trams. Rome wil ook nieuwe mobiliteitsapp lanceren. De burgemeester ontkende de geruchten dat hij de parkeertarieven zou verhogen.

Gualtieri denkt er ook aan het culturele zomerprogramma Estate Romana voortaan in elk district te laten plaatsvinden.

Ik zou graag willen dat de Romeinen eraan wennen om nu en dan eens een kijkje te nemen in andere buurten en daar andere en nieuwe culturele evenementen en mogelijkheden ontdekken, aldus de burgemeester.

Ook het opnieuw organiseren van de Notte Bianca, waarbij inwoners en bezoekers van de stad de hele nacht door worden vermaakt met allerlei cultuurevenementen en animatie wordt overwogen.

Dat evenement, waarbij de nacht letterlijk plaats maakt voor de dag, was een vijftiental jaar geleden enorm populair in Rome.

gualtieri_raggi (4)

Gualtieri verklaarde tijdens de machtsoverdracht in het stadhuis dat hij de lang aanslepende afvalcrisis in Rome tegen eind dit jaar wil aanpakken.

Vooral in de buitenwijken van Rome blijven vaak stapels vuilniszakken liggen naast de overvolle afvalbakken.

Die trekken op hun beurt sluikstorters aan die er dan ook maar hun grof huisvuil zoals matrassen, autobanden en afgedankte apparaten waaronder zelfs wasmachines en ijskasten, enz. neerkieperen.

gualtieri_raggi (1)

De vuilnisproblemen zijn er ook de oorzaak van dat nu en dan everzwijnen opduiken in de stadsrand. Ze trekken door de straten van de buitenwijken, op zoek naar gemakkelijk voedsel.

Dat vinden ze door de afvalzakken te vernielen en om te woelen, wat de vuiligheid en de smurrie in bepaalde straten nog groter maakt.

De nieuwe burgemeester wil vanaf begin november een buitengewone schoonmaak organiseren in Rome. Daarbij moeten de hopen afval die zich vooral in de buitenwijken opstapelen systematisch worden opgeruimd.

gualtieri_raggi (5)

Het onkruid en het gras dat nu in talrijke straten zodanig woekert dat voetgangers en het verkeer er soms hinder van ondervinden worden verwijderd.

De straten zullen worden geveegd en proper gemaakt en de vaak door afval verstopte rioleringen moeten worden gereinigd om te vermijden dat de straten bij de minste regenval volledig overstromen.

gualtieri_raggi (6)

Roberto Gualtieri verklaarde hierover reeds gesprekken gevoerd te hebben met de stedelijke afvalmaatschappij AMA.

Volgens hem zal het bedrijf centraal staan bij de geplande opruimactie, maar is het niet bij machte om de problemen alleen op te lossen.

De burgemeester rekent voor de actie ook op externe ondersteuning, onder meer door particulieren en vrijwilligers.

gualtieri_raggi (2)

Die zijn zeker nodig, want in een gesprek met de AMA kwam Gualtieri al te weten dat de stedelijke reinigingsdienst er door een gebrek aan middelen op eigen kracht niet in zou slagen het grote schoonmaakplan van de burgemeester in de praktijk tijdig uit te voeren.

Rome telt ongeveer 16.000 straten die nu en dan eens grondig moeten worden gereinigd. De reinigingsdienst slaagt daar niet in. Jaarlijks komen zo’n 6.000 straten gewoon niet aan bod waardoor ze er smerig blijven bijliggen.

Rekening houdend met de legendarisch traag draaiende ambtelijke molens in Rome, zou het een absolute krachttoer zijn als de voormalige minister van Economische Zaken en Financiën erin zou slagen zijn schoonmaakplan zoals beloofd tegen Kerstmis netjes uit te voeren.

Als het Gualtieri lukt, en wanneer dan begin volgend jaar ook nog blijkt dat de schoonmaakactie meer was dan een eenmalige stunt, zou hem dat in de toekomst meteen erg veel krediet en goodwill opleveren.