Archive for 9 november 2021

Rome moet kerstboom zelf betalen

9 november 2021

De stad Rome moet haar kerstboom dit jaar opnieuw zelf betalen. In het verleden was het de gewoonte dat de stad de plaatsing van de reuzenspar op Piazza Venezia liet sponsoren, maar de recent afgetreden burgemeester Virginia Raggi heeft nagelaten om de procedure hiervoor in gang te zetten.

Daardoor moet de nieuwe burgemeester Robert Gualtieri nu al meteen geld uit de stadskas halen. De hele operatie om de kerstboom en bijkomende versieringen in het centrum van de stad te plaatsen wordt geraamd op 169.336 euro.

kerstboom_venezia

Vorig jaar moest de stad de kerstboom ook al zelf betalen. Toen werd wel naar sponsors gezocht, maar was niemand geïnteresseerd. Het filmstreamingbedrijf Netflix had de boom gedurende de twee voorgaande jaren betaald, maar haakte vorig jaar af.

Daarom twijfelde het stadsbestuur vorig jaar lange tijd of er wel een boom zou komen. Uiteindelijk werd beslist om de kerstspar zelf te betalen. Die operatie kostte toen 140.000 euro. Waarom de kostenraming nu bijna 30.000 euro hoger ligt, is niet duidelijk.

Tellen, rekenen en meten in de Klassieke Oudheid

9 november 2021

Het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) afdeling West-Vlaanderen organiseert een lezing met als thema ‘Tellen, rekenen en meten in de Klassieke Oudheid: een onderbelicht terrein’. De spreker is dr. Flip de Bree. De lezing vindt plaats op dinsdag 16 november in Brugge en op donderdag 26 november in Kortrijk.

In het dagelijkse leven van de Grieken en Romeinen werd er al veel geteld, gerekend en gemeten. Rekenen is altijd al één van de sleutelvakken geweest op de basisschool.

Het is dan ook een beetje eigenaardig, dat bij de bestudering van de Klassieken de belangstelling vaak uitsluitend gaat naar de aspecten lezen en geletterdheid, terwijl rekenen en getalgerichtheid vaak ondergeschoven kindjes zijn.

De ‘bèta-onderwerpen’ lijken bij de traditionele presentatie van het klassieke curriculum nogal onderbelicht. Toch zijn er genoeg documentaire teksten uit de Klassieke Oudheid te vinden, waarin juist het werken met getallen van doorslaggevende betekenis was.

Met voorbeelden van het gebruik van getallen en maten die zijn aangetroffen op Grieks-Romeinse papyri, in Latijnse epigrafische teksten, op klassieke munten en gekerfd in Grieks aardewerk, wil deze lezing de kennis daarover vergroten.

rekenen_oudheid

Dr. Philippus (Flip) de Bree studeerde Fysische Chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met de cultuur van de Klassieke Oudheid maakte hij kennis tijdens zijn middelbare schoolperiode aan het Praedinius Gymnasium te Groningen.

De jongste jaren kon de Oudheid voor hem nog meer aan bod komen door deelname aan leeskringen Grieks en Latijn, werkcolleges aan het Papyrologisch Instituut en een workshop Griekse Wiskunde aan de Universiteit van Leiden. In de periode 2010-2013 was hij bestuurslid van het Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Den Haag.

Indien door omstandigheden de lezing niet kan plaatsvinden zal het NKV dat laten weten via een bericht op de website. Best neem je dus vóór de lezing even een kijkje. Bij elke lezing gelden ook de actuele Covid-19-maatregelen.

BRUGGE
Dinsdag 16 november 2021 om 20 uur
Xaverianensite, Xaverianenstraat 3
Zijstraat Koningin Astridlaan
8200 Sint-Michiels – Brugge

KORTRIJK
Donderdag 26 november 2021 om 20 uur
Centrale Bibliotheek
Leiestraat 30
8500 Kortrijk

www.nkvwestvlaanderen.be