Archive for 3 januari 2022

Palazzo Lateranense toegankelijk voor publiek

3 januari 2022

Er lijkt voorlopig geen einde te komen aan het aantal nieuwe musea, gebouwen en sites die de jongste maanden in Rome werden opengesteld voor bezoekers.

Nu kan je ook terecht in het tot dusver vrijwel ontoegankelijke Palazzo Lateranense, het enorme gebouw naast de pauselijke basilica San Giovanni in Laterano (Sint-Jan van Lateranen) op het gelijknamige plein.

De opening van dit nieuwe museum, een omschrijving die deze plek zeker verdient, werd in maart al aangekondigd door paus Franciscus. Bezoekers zijn vanaf nu welkom in het eeuwenoude palazzo van bijna 3.000 m².

Concreet mogen ze een kijkje nemen in een tiental kamers op de eerste verdieping, het pauselijke appartement en de privékapel waar vele pausen hun gebeden hebben gezegd. Vanuit het palazzo leidt een monumentale trap rechtstreeks naar de aanpalende basiliek van San Giovanni in Laterano.

Een interessant object is de tafel waarop het beroemde verdrag van Lateranen is getekend. Kardinaal Pietro Gasparri en de Italiaanse leider Benito Mussolini tekenden op 11 februari 1929 het pact dat een einde maakte aan de toestand die was ontstaan toen de stad Rome na de inname en een volksraadpleging bij de nieuwe Italiaanse eenheidsstaat werd gevoegd.

lateranen2

Sinds 1870 was de voormalige Kerkelijke of Pauselijke Staat Italiaans grondgebied en beschouwden de pausen zichzelf als ‘gevangene van het Vaticaan’.

Het verdrag erkende de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de Heilige Stoel, de staat Vaticaanstad werd opgericht en de grens tussen Italië en Vaticaanstad werd vastgelegd. De Heilige Stoel erkende impliciet het verlies van al zijn overige kerkelijke territorium.

Tevens werden de verhoudingen tussen de Katholieke Kerk en de Italiaanse staat geregeld. Het rooms-katholicisme werd de staatsgodsdienst in Italië.

De Italiaanse staat gaf ook een financiële compensatie voor de Vaticaanse bezittingen die het in 1870 in beslag had genomen. De Via della Conciliazione werd door Mussolini aangelegd ter herinnering aan het verdrag.

De ingang van de bezoekersroute in het Palazzo Lateranense bevindt zich aan Piazza di Porta San Giovanni. De toegang tot het palazzo is enkel mogelijk na reservatie. Op de gloednieuwe website onderaan dit bericht lees je alle praktische details.

Tickets kan je vooraf online kopen. De bezoekers worden in groepen van maximaal 30 personen rondgeleid in het gebouw door erkende en opgeleide gidsen van de Suore Missionarie della Divina Rivelazione.

De openstelling van het Palazzo Lateranense is te danken aan paus Franciscus. Die stelde begin dit jaar voor om de eeuwenoude residentie van de pausen gedeeltelijk toegankelijk te maken voor het publiek.

Volgens de paus zou het jammer zijn dat een dergelijk gebouw met een geschiedenis die teruggaat tot het prille begin van de Kerk de deuren niet zou openen voor geïnteresseerde bezoekers.

Een bezoek aan het Palazzo Lateranense is dan ook een spannende reis doorheen de eeuwenoude geschiedenis van de Kerk. Kunst en geloof zijn er met elkaar verweven.

De geschiedenis van het palazzo begint op 28 oktober 312, toen de troepen van Constantijn bij de Milvische brug (Ponte Milvio) Maxentius versloegen in de beroemde veldslag.

Constantijn meende dat de overwinning te danken was aan de steun die hem door de god der Christenen was gegeven in de vorm van een visioen. Uit dankbaarheid schonk Constantijn het gebied en de gebouwen die ooit toebehoorden aan de oude familie van Lateranen aan paus Miltiades I.

Constantijn bevorderde ook de bouw van gebedshuizen voor christenen die tot dan toe regelmatig te maken hadden gekregen met intolerantie en vervolgingen.

De basiliek van Lateranen werd gebouwd op de overblijfselen van de Castra Nova Equitum Singularium, de kazerne van de praetorianen van Maxentius, de rivaal van Constantijn.

De basiliek werd ingewijd op 9 november 318 en werd door paus Sylvester I aan de Heilige Verlosser gewijd. Daaraan werd vervolgens, evenals het Baptisterium, het Patriarchium, de zetel van de Bisschop van Rome, verbonden.

In de daaropvolgende eeuwen volgden periodes van schade door aardbevingen, allerlei tegenslagen en plunderingen, maar de plek bleef voor de Kerk het bestuurscentrum van de macht.

Het hoogtepunt werd bereikt in de middeleeuwen onder het pausdom van Innocentius III (1198-1216) en Bonifatius VIII (1294 – 1303).

palazzo_lateranense

Het paleis deed ongeveer duizend jaar dienst als residentie van de pausen, maar na de terugkeer van het pauselijke gezag, na de verbanningsperiode in Avignon (1309-1377), werd het verlaten.

Vanaf dan zou het Vaticaan de plek worden waar de paus zou verblijven en zijn taken vervulde. Niet alleen vanwege het geografische en strategische aspect die de plek veiliger maakte voor indringers, maar vooral door de aanwezigheid van het graf van de apostel Petrus.

De paus bleef echter de bisschop van Rome en zo werd ook het Patriarchium behouden. Zodra een paus plaatsneemt op de pauselijke troon, neemt hij ook de Lateraanse site in bezit. Die behoort dus net als bijvoorbeeld de andere pauselijke basilieken nog steeds tot het extra-territoriaal grondgebied van het Vaticaan.

Bekijk hier een kort filmpje over Palazzo Lateranense

Palazzo Lateranense – Casa del Vescovo di Roma
Piazza di S. Giovanni in Laterano, Rome

www.palazzolateranense.com

info@palazzolateranense.com

Had jij ook graag als eerste de interieurfoto’s gezien die dit nieuwsbericht illustreren? Dat is voorbehouden aan clubleden van S.P.Q.R. Die konden deze beelden reeds op 13 december bekijken via hun exclusieve dagelijkse en geïllustreerde nieuwsbrief.

Lees hier hoe je lid kan worden van S.P.Q.R.

Aanmelden als clublid kan je via deze link

MORGEN:

Een kennismaking met het Palazzo Lateranense