Archive for 7 januari 2022

Wetenschappelijk congres ‘God on Earth: Emperor Domitian’

7 januari 2022

Deze internationale conferentie vindt plaats van 20 tot 22 januari en wordt opgezet rond de tentoonstelling God op aarde. Keizer Domitianus die momenteel in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden plaatsvindt. Het congres is gratis en kan ook online worden gevolgd. De voertaal is Engels.

Zowel jonge als gevestigde wetenschappers delen de nieuwste inzichten en perspectieven vanuit hun onderzoek naar de materiële cultuur en literatuur uit de tijd van Domitianus en de manieren waarop deze keizer Rome ‘opnieuw uitvond’ aan het einde van de eerste eeuw na Christus.

domitianuslezing

De conferentie wordt georganiseerd door de vier gastcuratoren van de Leidse tentoonstelling en verloopt in samenwerking met het Anchoring Innovation-project en het Flavian Literature and Culture Network.

Tot de sprekers behoren onder meer leden van het onderzoeksprogramma Anchoring Innovation en verschillende auteurs van de wetenschappelijke publicatie die aan de tentoonstelling vooraf ging.

Praktisch

Data: 20 tot 22 januari 2022
Locaties: Rijksmuseum van Oudheden (20 en 21 januari), Universiteit Leiden (22 januari) en online
Voertaal: Engels
Deelnamekosten: gratis

Aanmelden en informatie:

Claire Stocks: claire.stocks@newcastle.ac.uk of
Nathalie de Haan: nathalie.dehaan@ru.nl

Vaticaan zet voorbereiding Heilig Jaar 2025 officieel in gang

7 januari 2022

De stad Rome en de Italiaanse overheid zijn al langer bezig met de voorbereiding van het Vaticaanse Heilig Jaar in 2025 en de grote investeringen en werkzaamheden die hiermee gepaard gaan.

Met de aanstelling van enkele verantwoordelijken zet nu ook het Vaticaan zelf de voorbereidingen van het Heilige Jaar officieel in gang. Het thema van het Heilig Jaar wordt ‘Pelgrims van de hoop’.

Paus Franciscus heeft de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie (Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione) met de organisatie belast. Deze raad wordt geleid door aartsbisschop Rino Fisichella.

Naast het staatssecretariaat van de Heilige Stoel worden ook de administratie van het Patrimonium van de Apostolische Stoel (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, kortweg APSA) en het Secretariaat voor de Economie (Segreteria per l’Economia) betrokken.

porta_santa

Voor het Heilige Jaar 2025 verwacht Rome minstens 45 miljoen pelgrims en toeristen. De Italiaanse regering voorziet ongeveer een investering van liefst twee miljard euro voor de voorbereiding en infrastructuurwerken die moeten gebeuren naar aanleiding van het Heilige Jaar.

In de recente kerkgeschiedenis vinden de gewone edities van de Heilige Jaren in Rome in principe om de 25 jaar plaats en eveneens in de jaren die herinneren aan de leeftijd waarop Jezus stierf.

Dat waren bijvoorbeeld 1933 (1900 + 33) en 1983 (1950 + 33). Na 2025 zal dus in principe in 2033 nog eens een gewoon Jubeljaar plaatsvinden. Voor het volgende officiële Heilige Jaar is het wachten tot 2050.

Het vorige Heilige Jaar in 2000 lokte meer dan 25 miljoen bezoekers naar Rome.

Van december 2015 tot november 2016 vond een buitengewoon Jubeljaar van Barmhartigheid plaats. Dat bijzondere jaar was uitgeroepen door paus Franciscus.

Ook in 1966 was er een buitengewoon Jubeljaar, toen op initiatief van paus Paulus VI, ter gelegenheid van de voltooiing van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965).