Archive for 15 januari 2022

Nieuwe jaarlijkse onderzoeksbeurs kunstgeschiedenis, restauratie en erfgoedconservatie

15 januari 2022

De Stichting Périer-D’Ieteren en de Academia Belgica kondigen een nieuwe jaarlijkse onderzoeksbeurs aan met als onderwerp de studie van één of meer kunstenaars van de Zuidelijke Nederlanden in de Moderne Tijden (16de – 18de eeuw) waarvan de productie beïnvloed werd door Italië.

De srudiebeurs geldt voor eender welke discipline (tekening, miniatuurkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst, wandtapijten, architectuur). Ook een vergelijkende studie van de activiteiten betreffende restauratie en conservatie in deze twee landen behoort tot het onderzoeksdomein.

Tijdens zijn of haar onderzoek zal de beursstudent kunnen verblijven in de Academia Belgica in Rome voor een duur van twee maanden en een maandelijkse beurs ontvangen met daarbovenop een forfait voor de reiskosten.

De beursstudent verbindt zich ertoe om de resultaten van zijn of haar onderzoek voor te stellen tijdens een conferentie-debat dat wordt georganiseerd door de Stichting Périer-D’Ieteren in het jaar dat volgt op het verblijf in Rome.

rome_wegwijzers

De kunstgeschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden wordt gekenmerkt door intense uitwisselingen met Italië.

Vanaf het begin van de zestiende eeuw oefent Rome een grote aantrekkingskracht uit op de kunstenaars van het Noorden die naar Italië reisden om daarna terug te keren naar hun land om er de lokale traditie te verrijken.

Alhoewel sommige reizen gekend zijn, blijven vele nog onbekend terrein en zijn zij nooit het onderwerp geweest van een diepgaand onderzoek.

Overigens waren Italië en België pioniers in het uitwerken van de theoretische grondslagen van de conservatie en de restauratie van het artistieke erfgoed die ontwikkeld werden vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw.

Tot vandaag spelen zij een belangrijke rol bij de reflectie over de restauratiemethodes van oude werken.

Meer informatie over de beurs 

Serra Moresca-complex in Villa Torlonia open voor publiek

15 januari 2022

We brachten een tijdje geleden reeds een uitgebreide bijdrage over de gerestaureerde Serra Moresca, op het domein Villa Torlonia aan de Via Nomentano in Rome, en de nakende openstelling en herbestemming van deze voormalige exotische serre. Nu is het zover.

Sinds 8 december vorig jaar kan je de gerestaureerde ruimte bezoeken. Oorspronkelijk was de serre bedoeld om exotische en zeldzame planten in onder te brengen.

moresca (2)

In de toekomst zal de Serra en de aangrenzende ruimte dienst doen als evenementenlocatie voor onder meer recepties, tentoonstellingen, thematische beurzen en andere soorten culturele evenementen.

De Serra Moresca, die omstreeks 1839 werd ontworpen door de Venetiaanse architect Giuseppe Jappelli, is na twee restauratiefasen hersteld in zijn oorspronkelijke schoonheid.

De eerste ingreep gebeurde tussen 2007 en 2013 en omvatte het herstel van het gebouw dat toen zeer ernstig vervallen was. De oorspronkelijke structuur en het decoratieve gedeelte werden in ere hesteld.

moresca (4)

In de recent opgeleverde tweede fase gebeurden verdere conserveringsingrepen aan de Serra, waarna het gehele complex als museale en culturele ruimte ingericht en in gebruik kon worden genomen.

De nabijgelegen kunstmatige grot (Nymphae Loci) met zijn prachtig verlichte overblijfselen, watervallen en vijvertjes waar tegenwoordig waterlelies en lotusbloemen weer tot leven komen, is eveneens te bezoeken.

Tickets kosten 4 euro (volle prijs) en kunnen rechtstreeks aan de kassa van de Serra Moresca of aan de kassa van het Casino Nobile van Villa Torlonia worden gekocht. Vooraf tickets online kopen is ook mogelijk.

Musei Villa Torlonia

Serra Moresca

Tickets Serra Moresca

Praktische informatie

Kort filmpje Villa Torlonia

moresca (13)