Archive for 22 januari 2022

Drie kleine mausolea ontdekt in omgeving van de Via Latina

22 januari 2022

Tijdens werkzaamheden voor de vervanging van een waterleiding in de Via Luigi Tosti, op ongeveer 200 m van het metrostation Furio Camillo, werden de restanten van drie kleine mausolea ontdekt.

De vondst bewijst eens te meer dat de oudheid in Rome nooit ver weg is en zich letterlijk onder je voeten bevindt als je door de stad wandelt.

De ontdekking riep meteen hoge verwachtingen op, want in de jaren ’50 van de vorige eeuw gebeurde vlakbij, op amper enkele tientallen meters hiervandaan, al even toevallig een zeer spectaculaire vondst.

Daar komen we morgen op terug. nu nemen we even een kijkje bij de archeologen in de Via Luigi Tosti.

via_latina_mausolea (9)

De drie Romeinse grafgebouwtjes behoorden tot hetzelfde grafcomplex dat zich in de oudheid langs de Via Latina bevond. Ze dateren uit de periode tussen de eerste eeuw vóór Christus en de eerste eeuw na Christus.

De Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali omschrijft de ontdekking als belangrijk. Er vond reeds een beperkt archeologisch onderzoek plaats.

Het is nog niet duidelijk of dat een uitgebreider vervolg krijgt. Het blootgelegde gedeelte werd in ieder geval reeds nauwkeurig opgemeten en gefotografeerd.

Het complex lijkt te zijn gebouwd tegen de voorzijde van een verlaten of uitgeputte puzzolaangroeve.

De drie ontdekte ondergrondse structuren zijn gedeeltelijk beschadigd, vermoedelijk door eerder uitgevoerde nutswerken of tijdens het aanleggen van leidingen, enkele decennia geleden.

De constructies uit de oudheid blijken echter enorm stevig gebouwd te zijn en werden zeer stevig verankerd in beton. Eén van de nu blootgelegde grafgebouwtjes vertoont brandsporen.

De ontdekking gebeurde op een diepte van amper een halve meter onder het huidige wegdek. In één van de mausolea werd ook een urne uit keramiek ontdekt die uitstekend bewaard is gebleven en zelfs nog botresten bevatte.

Op de site werd ook een vrijwel volledig skelet ontdekt. Dat bevond zich niet in een grafkist. Wellicht dateert het uit een latere periode, iets wat verder onderzoek moet uitwijzen.

Er kwamen ook allerlei andere vondsten aan het licht, waaronder grote hoeveelheden gekleurd gips en interessante grafgiften.

Ook werd een erg fraaie decoratieve hondenkop in terracotta gevonden, al zien sommigen er, wellicht omwille van de Romeinse symboliek, ook een wolvin in.

De dierenkop werd gevonden in de bodemlagen van de oude groeve, dus niet in de funeraire structuren.

De komende maanden worden de ontdekte materialen bestudeerd en maken de archeologen een analyse van alle gegevens die werden verzameld. Ze zullen de vondsten ook vergelijken met andere ontdekkingen in de nabije omgeving.

via_latina_mausolea (10)

De Via Latina liep vanuit Rome naar het zuiden, om uiteindelijk bij Casilinum (nabij Capua) over te gaan in de Via Appia, de belangrijke weg van Rome naar Brindisium of Brundisium (het huidige Brindisi).

In het Parco degli Acquedotti of het Aquaductenpark in Rome is nog steeds een deel van de oude Via Latina met een aantal graftombes zichtbaar.

Ongeveer 800 m voorbij de Porta Capena boog de Via Latina links af van de Via Appia, om vervolgens door de Porta Latina – in de Aureliaanse Muur – de stad te verlaten.

via_latina_mausolea (15)

Het gebied tussen de Via Appia en de Via Latina werd vrijwel volledig ingenomen door graftombes, die zich voortzetten langs een deel van het tracé buiten de Aureliaanse Muur.

De eerste 11 mijlen (ca. 20 km) van de Via Latina waren kaarsrecht, wat wijst op een militair gebruik van de weg. Vermoedelijk is de Via Latina aangelegd in de eerste helft van de vierde eeuw vóór Chr.

Volgens Titus Livius liep hij in 334 v. Chr. al tot in Cales (de huidige gemeente Calvi Risorta in de provincie Caserta (Campania).

Had jij ook graag alle foto’s van de nieuwe ontdekking gezien die dit nieuwsbericht illustreren? Dat is voorbehouden aan clubleden van S.P.Q.R. Die konden deze beelden reeds eerder bekijken via hun exclusieve dagelijkse en geïllustreerde nieuwsbrief.

Lees hier hoe je lid kan worden van S.P.Q.R.

Aanmelden als clublid kan je via deze link