Archive for 12 mei 2022

Vaticaan richt stichting op voor gastverblijven Romebedevaarders

12 mei 2022

Paus Franciscus heeft een decreet gepubliceerd voor de oprichting van een stichting voor de exploitatie van door de kerk beheerde bedevaarderspensions in Rome. Daarmee worden een aantal stichtingen samengevoegd tot één entiteit. Dat schrijft KerkNet.

Het gaat om de stichtingen Domus Sanctae Marthae (voor gepensioneerde diplomatieke medewerkers van de Heilige Stoel), Domus Romana Sacerdotalis (voor gepensioneerde Vaticaanse diplomaten en priesters), Domus Internationalis Paulus VI (die werd opgericht door paus Johannes Paulus II) en de in 2008 door paus Benedictus XVI opgerichte stichting Casa San Benedetto.

vatican_city

Volgens het Vaticaan is de ingreep een onderdeel van de hervormingen van paus Franciscus en moet die ertoe bijdragen dat de werking van de gastenverblijven voor de pelgrims – in het bijzonder in het vooruitzicht van het Heilig Jaar 2025 – wordt vereenvoudigd en gestroomlijnd.

De nieuwe stichting wordt opgericht als een openbare canonieke juridische entiteit met maatschappelijke zetel in Vaticaanstad. De doelstellingen zijn in wezen dezelfde als die van de al bestaande stichtingen. De gezamenlijke activa zullen beheerd worden door het Vaticaanse vermogensbeheerbedrijf APSA.