Archive for 9 juni 2022

Migratie en barbaren in het Laat-Romeinse Noord-Gallië

9 juni 2022

In de lezingencyclus Spraakwater organiseert het Gallo-Romeins Museum in Tongeren op woensdag 15 juni om 19.30 uur een online lezing met als titel ‘Migratie en barbaren in het Laat-Romeinse Noord-Gallië’. De lezing wordt gegeven door dr. Vince Van Thienen van Universiteit Gent.

In verband met het einde van het West-Romeinse Rijk is er een populair beeld: barbaarse horden die begin vijfde eeuw brandend en plunderend de Rijn oversteken.

Maar Germaanse volkeren leven dan al eeuwen in het rijk. Ze vervullen diverse rollen: soldaat of huurling, boer, slaaf maar ook legerleider, politicus enz.

forum

In onze noordelijke gebieden schetst het jongste archeologisch onderzoek een genuanceerder plaatje dan de zogezegde massamigraties. De clichés over migratie in de laatste Romeinse fase komen in een ander licht te staan.

Dr. Vince Van Thienen werkt vooral op migratie, mobiliteit en transformaties van bewoningspatronen en de materiële cultuur. De focus ligt op de laat-Romeinse periode en de vroege middeleeuwen in de Lage Landen en in het Rijn-Main-gebied.

De online lezing duurt 90 minuten. Deelnemen kost 3 euro. Vooraf inschrijven is verplicht en dat kan via deze link. De betaling gebeurt tijdens het inschrijvingsproces. Na inschrijving en betaling ontvang je een e-mail met de link om aan de online lezing deel te nemen.