Archive for 20 juni 2022

Even terreuralarm in Vaticaanstad / UPDATE

20 juni 2022

In Vaticaanstad werd even het terreuralarm geactiveerd nadat een auto doorheen een controlepost vlakbij het Sint-Pietersplein was gereden. De Zwitserse Garde sluit in zo’n geval onmiddellijk de toegangspoorten van de ministaat.

De automobilist stopte niet, waarna een korte achtervolging plaatsvond, waarbij op de banden van het voertuig werd geschoten.

De achtervolging vond plaats in een omgeving waar zich vrijwel altijd heel wat toeristen bevinden.

Onmiddellijk nadat de auto tot stilstand kwam, werd de bestuurder overmeesterd met een taserpistool. Wat de 39-jarige man bezielde en of hij onder invloed was, is nog niet duidelijk.

vaticansite

Los van deze gebeurtenis, heeft de politie van Rome nu ook een 37-jarige Egyptenaar gearresteerd, van wie wordt vermoed dat hij lid is van de terreurgroep Islamitische Staat (IS).

De man ontpopte zich de voorbije twee jaar op  het internet als virtuele strijder en verspreidde propagandamateriaal. Hij gaf ook tips voor het maken van explosieven.

De Egyptenaar werd door de veiligheidsdiensten in de gaten gehouden en werd de voorbije weken verschillende keren gesignaleerd in de toeristische zone rond het Vaticaan. De man werd nu preventief gearresteerd. Het is nog niet bekend of er een verband is tussen de beide opgepakte mannen.

Even terreuralarm in Vaticaanstad

20 juni 2022

In Vaticaanstad werd even het terreuralarm geactiveerd nadat een auto doorheen een controlepost vlakbij het Sint-Pietersplein was gereden. De Zwitserse Garde sluit in zo’n geval onmiddellijk de toegangspoorten van de ministaat.

De automobilist stopte niet, waarna een korte achtervolging plaatsvond, waarbij op de banden van het voertuig werd geschoten.

De achtervolging vond plaats in een omgeving waar zich vrijwel altijd heel wat toeristen bevinden.

Onmiddellijk nadat de auto tot stilstand kwam, werd de bestuurder overmeesterd met een taserpistool. Wat de 39-jarige man bezielde en of hij onder invloed was, is nog niet duidelijk.

vaticansite

Los van deze gebeurtenis, heeft de politie van Rome nu ook een 37-jarige Egyptenaar gearresteerd, van wie wordt vermoed dat hij lid is van de terreurgroep Islamitische Staat (IS).

De man ontpopte zich de voorbije twee jaar op  het internet als virtuele strijder en verspreidde propagandamateriaal. Hij gaf ook tips voor het maken van explosieven.

De Egyptenaar werd door de veiligheidsdiensten in de gaten gehouden en werd de voorbije weken verschillende keren gesignaleerd in de toeristische zone rond het Vaticaan. De man werd nu preventief gearresteerd.

Vandaag vertrekt geen enkel passagiersvliegtuig op Brussels Airport

20 juni 2022

Pech voor wie vandaag vanuit Brussels Airport naar Rome (of elders) wilde vertrekken. De Belgische luchthaven schrapt alle vertrekkende passagiersvluchten omdat de veiligheid van de passagiers en het personeel niet langer te verzekeren is.

Er zal geen enkel passagiersvliegtuig vertrekken omdat een grote vakbondsactie een aanzienlijk deel van de luchthaven in Zaventem zal lam leggen. Behalve de bagage-afhandelaars, staakt onder meer ook het veiligheidspersoneel mee.

Eerder had Brussels Airport vertrekkende passagiers al gewaarschuwd dat vandaag wachttijden tot 8 uur of langer mochten worden verwacht aan de security screening.

luchthaven_security

In plaats van vandaag aan hun reis te beginnen, kregen passagiers het verzoek om hun vlucht te herboeken en niet te vertrekken.

Gisteren volgde de waarschuwing dat er 300 vluchten geschrapt waren, goed voor ongeveer 70 procent van het dagelijks geplande aantal.

Maar zondagavond werden dus alle vluchten die vandaag moesten vertrekken geannuleerd. Slechts acht internationale vluchten die in Zaventem een tussenstop maken zijn niet geschrapt.

Brussels Airlines, de grootste klant van de luchthaven, annuleert alle vluchten, maar TUI Fly probeert zijn passagiers toch in België te krijgen en leidt zijn toestellen af naar de regionale luchthavens van Oostende, Luik en Antwerpen.

Binnenkomende passagiersvluchten kunnen vandaag wellicht wel landen, maar annulaties zijn zeker mogelijk. Ook morgen worden wegens de afgeschafte vluchten van vandaag nog lange wachttijden verwacht op de luchthaven.

Bodemonderzoek op Circo Massimo afgerond

20 juni 2022

Op het terrein van het Circo Massimo werden recent nieuwe bodemonderzoeken uitgevoerd om de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten en artefacten in de diepere ondergrond te identificeren.

Het immense terrein in het hartje van de stad was in de Romeinse oudheid de plek waar de wagenrennen werden gehouden. Afhankelijk van de seizoenen lijkt het voormalige Circus Maximus vandaag op een grasvlakte of een zanderig stukje steppe.

circus_maximus (2)

Tijdens het bodemonderzoek werden voor analyses bodemmonsters genomen via een exploratieboring die diep in de grond gaat.

Het resultaat is een stratigrafisch representatieve steekproef van de verschillende bodemlagen die niet verstoord zijn.

Het onderzoeksproject werd uitgevoerd door de stad Rome in samenwerking met het Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

De verkregen data zullen niet alleen nieuwe gegevens opleveren over het Circus Maximus, maar ook informatie verstrekken over de huidige omstandigheden en de stabiliteit van de bodem.

Dit is nodig om na te gaan of er structurele interventies nodig zijn met het oog op de toekomstige evenementen en concerten die regelmatig op het terrein plaatsvinden.

circus_maximus (1)

Wat we vandaag zien stemt niet volledig overeen met het vroegere Circus Maximus. De huidige hellingen zijn niet deze van twintig eeuwen geleden, en de ‘arena’ was destijds dieper.

Toch geeft de huidige aanblik een goed idee van wat de Romeinen hier zagen in het prille begin van hun geschiedenis. Dit is het laagste gedeelte van de Vallis Murcia, de vallei tussen de Palatijn, de heuvel van de zegevierende Romulus en de Aventijn, de heuvel van de verliezende Remus.

Eeuwenlang was het Circus Maximus niet meer dan een lang grasveld in de schaduw van de Palatijnse heuvel in Rome. Lang na de val van het Romeinse rijk werden op het Circus Maximus boomgaarden aangelegd.

Er werden zelfs molens, pakhuizen en een fabriek gebouwd, waarvan het laatste gebouw pas werd gesloopt in 1911.

De natuur heeft dit dal als het ware een voorbestemde vorm gegeven, waardoor de plek perfect geschikt was voor het organiseren van wagenrennen, de ‘circenses’ vanwaar ons woord ‘circus’ komt.

In deze natuurlijke vallei, en later in het hier aangelegde stadion, werden in de Romeinse tijd rennen gehouden voor wagens met twee (biges), drie (triges) of vier (quadriges) paarden, later zelfs tot tien paarden.

Het 500 m lange dal was door de sponsachtige zachtheid van de bodem uiterst geschikt voor paardenrennen omdat valpartijen hier minder ernstige gevolgen hadden. De ruimte voor de toeschouwers, de cavea, werd aanvankelijk gevormd door de natuurlijke hellingen van het dal.

Volgens de legende zou Romulus zelf met de rennen gestart zijn bij de viering na de al even legendarische Sabijnse maagdenroof die hier plaatsvond.

circus_maximus (3)

Legende of niet, het is in ieder geval historisch zeker dat hier reeds renwedstrijden werden georganiseerd ten tijde van de Etruskische koning Tarquinus Superbus (534-509).

Zonder twijfel was het Circus Maximus het oudste van Rome, maar ook het grootste (620 x 180 m) van de antieke wereld en het beroemdste. Nooit was er in de wereld een groter, permanent sportcomplex. De eigenlijke piste was ongeveer 1.200 m lang.

Tijdens de vierde eeuw v. Chr. begon men de wedstrijden beter te organiseren. Het dal werd in de lengte in twee stroken verdeeld door een overlangse wal, de spina of ruggegraat, die beide metae of draaipunten met elkaar verbond.

Met haar 214 m bepaalde de spina het te volgen circuit, waarvan de variabele breedte, 87 m tot de meta prima en 84 m tot de meta secunda, het afleggen van de rondes over een parkoers van in totaal 568 m riskanter maakte.

Gaandeweg werd de spina versierd met beelden van goden die, soms vanuit kleine tempeltjes, met welgevallen moesten toezien op de wedstrijden.

Aan de oostelijke korte zijde, de kant van de San Gregorio Magno, bevond zich een monumentale poort, die tijdens de tweede eeuw v. Chr. eerst werd vervangen door de boog van Lucius Stertinius en omstreeks 81 na Chr. door een triomfboog met drie poorten.

circus_maximus (4)

Bij Livius (XXXIII, 27) lezen we dat Lucius Stertinius in 196 v. Chr. na een overwinning in Spanje geen verzoek om een triomftocht indiende bij de Senaat, maar twee bogen oprichtte op het Forum Boarium vóór de tempels van Fortuna en Mater Matuta en één in het Circus Maximus.

Het zijn de restanten van deze boog waarvan tijdens opgravingen een gedeelte is teruggevonden. Doorheen deze triomfboog, waarmee Domitianus de overwinning van zijn broer Titus op de joden wilde herdenken, trok vóór het begin der wedstrijden, de processie van de ‘pompa circensis’, de plechtige circusparade of optocht.

Foto’s:
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali