Archive for 22 juli 2022

Burgemeester van Rome pleit voor gratis openbaar vervoer

22 juli 2022

Roberto Gualtieri, de burgemeester van Rome, stelt voor om vanaf dit najaar in Rome het openbaar vervoer gratis of bijna gratis te maken.

Hij verwijst naar soortgelijke projecten in Spanje en Duitsland. Volgens Gualtieri is er vanuit de staat geld beschikbaar om dat te kunnen financieren.

Op vragen over hoeveel geld het zou gaan, of de maatregel tijdelijk zou zijn en hoelang de staat die steun zou kunnen blijven bieden, ging hij niet in.

atacbus(3)

Het valt nog af te wachten in hoeverre het voorstel realistisch en haalbaar is, zeker nu Italië zich volop in een nieuwe politieke crisis bevindt. Daardoor dreigt het land in stormachtig economisch weer terecht te komen.

Bovendien kampt de openbare vervoersmaatschappij ATAC nog altijd met een torenhoge schuldenberg en een verouderde vloot. Het bedrijf is al jaren verlieslatend en bouwde in het verleden meer dan een miljard euro aan schulden op.

Gualtieri ziet het gratis openbaar vervoer als concrete hulp voor werknemers met een laag inkomen en gepensioneerden. Meer mensen op het openbaar vervoer zou volgens hem ook een bijdrage leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering.